Dagens analys

2015-03-20

spiritual-connection
Det hela börjar med en obetydlig flytt av den minsta pjäsen på på spelplanen: bonden.

Den lilla bonden utnyttjar, eller hindrar rörelsen av de större, mer kraftfulla spelpjäserna. I själva verket kan de större pjäserna djärvt visa sin skicklighet med extravaganta finter och sonderingar som bjuder att rättvist att slå ner motståndarens drottning eller ens hota kungen själv med schack eller schack matt; men när som helst kan utfallet av spelet bestämmas, även av mängder av drag gjorda i förväg, av till synes obetydliga, men ack, så strategisk och snabb utplacering av en till synes ofarlig liten bonde.

Men Kreml i allmänhet och Vladimir Putin i synnerhet är ingen obetydlig bonde. Han är en ofantlig spelare, en geopolitisk kraft att räkna med i sin egen fulla rätt.

Så han försvann då plötsligt ur sikte. Han kan göra det, eller kunde han inte det? Det spelar ingen roll var han var - djupt under Yamantauberget i alla ändlösa kilometer av hemliga, underjordiska gångar, vägar och korridorer, i möte med hans militära kommando och planerade Kremls militära svar på varje attack från Anglozionisterna mot det ryska hemlandet, eller gosade han med sin älskarinna i en mysig sibirisk bungalow eller bedrev han öringfiske i Ural, eller kanske han tillbringade flera dagar utan avbrott av andlig kontemplation i ett lugnt, isolerat, lantligt Ryskt-ortodox kyrkkloster, och gick upp i gryningen för att sjunga och prata med munkarna eller kan han ha lagts upp i sjuksängen med en dålig rygg, immobiliserad av olidlig smärta i hans ryggrad?

Poängen är - det spelar egentligen ingen roll. Frånvaron var en sak - ett faktum. En dramatisk paus just när det vardagliga utvecklingsförloppet var som mest våldsamt. En genomtänkt strategisk manöver av en listig geopolitisk trollkarl, oavsett orsak och oavsett skäl.

Den dramatiska återkomsten av Vladimir Putin

Och då han dramatiskt, offentligt plötsligt hade återuppstått utan förklaring, blygt leende som Katten i Dr Snuggles, bara för att omedelbart ställa till en massiv, plötslig, stridsberedskap - militär övning - i Rysslands stora frysta norra delar. Så tappar Anglozionisterna problemformuleringsinitiativet ytterligare en gång. Schack är nämligen inte Bingo.

130911putinvobamaRGB20130911095920
Men varför i norr? För det är en av de vägar som Anglozionisterna skulle använda för att attackera Ryssland, det är därför. De skulle, om de lyckades lura tillräckligt många människor till att stödja detta - skicka  B-52:or lastade med kärnvapen från North Dakota, de skulle avfyra kärnvapenmissiler från ubåtar som lurar norr om Sibirien i Norra ishavet, de skulle de skicka in specialstyrkor med fallskärmsjägare i transporter som flyger under radarn, komma skummande i horder över isen och snön, in från Alaska, Kanada, Grönland, Norge och Sverige. Men det vet Vladimir Putin och han är inte ensam om att veta detta.

Så Putin gjorde det flashigt, med ett showmannadrag. Geopolitiska trollkarlar gör så rutinmässigt, den här sortens saker med glittrande panachéer. Putin agerar med kontroll på en stor scen och han vet det.

Det säger sig självt att den ryska norra flottan är kärnvapenbestyckad, och att detta faktum är säkert väl känt för Anglozionisterna, som för närvarande är i full fart med iscensättningen av sitt eget, skandinavienbaserade krigsspel runt Östersjön

Gör inga misstag med detta: dessa övningar har ett underliggande och blodigt allvar. Den Anglozionistiska intressesfären manövrerar verkligen på alla sätt för att gå i krig mot Ryssland, Putin och den ryska militären förstår detta mycket tydligt precis som att detta är vad Anglozionister alltid gör. Som vi nu har insett flera gånger om, så skulle kärnvapenkrig kunna uppstå med skrämmande snabbhet och ofattbart våld, var det än skulle uppträda och en enda förlupen riktad insats, skulle kunna eskalera detta. De obekräftade uppgifterna om den frihetsberövade chefen för det amerikanska kärnvapenkommandot ligger i linje med detta resonemang. Hon kan i så fall ha varit både för och emot en primär kärnvapeninsats.

useye-700x469

Så i själva verket, i en intervju som sändes nyss på rysk tv avslöjade Putin därför att den ryska militären är beredd att försvara den i fjol gjorda - befolkningsmässigt frivilliga - "annekteringen" av den strategiskt viktiga Krimhalvön, där Ryssland i århundraden har haft en viktig flottbas.

Vi går alltså synbarligen på randen till ett kärnvapenkrig under en tid nu. Vi vet givetvis inte om det kommer att hända eller inte. Och självklart skulle det vara mycket bättre för mänskligheten och planeten om kärnvapenkrig inte inträffar. Men ett anslag av tillräcklig omfattning kan även eskalera utvecklingen bortom strategisk kontroll, vilket alltså är precis vad som utgör det Anglozionistiska syftet. Så det finns en risk, men bara om den Anglozionistiska militära infiltrationen är tillräckligt omfattande.

Samtidigt som allas uppmärksamhet var inriktad på Putins oförklarliga frånvaro, och sedan hans plötsliga återkomst och massiva ryska militära manövrar, framkom några andra saker.

Saker som rimligen hamnar i kategorin små, lite, ofarligt-sken av bonde rörelser; saker som kan mycket lätt bli sidor direkt ur en instruktionsboken för asymmetrisk krigföring. Sun Tzu för förmodligen även anteckningar nu.

Här är exempel på det första obetydliga draget:

Sjuttio år efter det att de militära fientligheterna i andra världskriget avslutades, ställer nu Grekland krav på att Tyskland betalar £250 000 000 000 i krigsskadestånd för den Anglozionististregisserade - nazistiska - militära invasionen, ockupationen och tillhörande krigsförbrytelser på 1940-talet. Det är "m" som i miljarder pund- blyga gånger tio alltså med Skandinaviska mått mätt i kronor. En faktiskt mycket stor summa pengar, faktiskt nära paritet med den svenska penningmängden. Frågan har varit sjudande under de senaste åren, men den har liksom plötsligt idag blossat upp även i den vanliga nyhetscykeln hos presstitutionsbrigaderna med förnyad kraft.

King-World-News-You-Are-Being-Lied-To-The-West-Is-In-Bad-Shape-Particularly-The-United-States

Låt oss resonera kring detta.

Vi minns i förra månaden när Frankrikes president Hollande och Tysklands förbundskansler Angela Merkel plötsligt flög till Moskva för ett oanmält möte, bakom slutna dörrar med Vladimir Putin?

För att göra en mycket enkel poäng av detta: Vi vet faktiskt inte vad de pratade om.

Deras offentliga uttalanden och privata diskussioner kunde lätt ha varit två mycket skilda saker helt enkelt och borde så också ha varit med avseende utseendet på det geopolitiska läget.

Detta möte hade säkert ett sammanhang.

Den offentligt uttryckta Anledningen var att försöka på fredlig väg lösa den militära konflikten i Ukraina. Men de visste rimligtvis redan om vem som regisserar Kievjuntans förehavanden - a.k.a det amerikanska utrikesdepartementet. Det torde liksom ha framgått.

Vi kan nog därför starkt misstänka att det angivna skälet kan ha varit en rimlig täckning för ett annat samtal, en slags privat diskussion som involverar ännu allvarligare verksamhet: hur man flår Särimner, kastrerar och utarmar detta svin - Mordor-on-the-Potomacligan och dess vilda Anglozionist partners i den globala brottsligheten, utan att störta världen in i en helvetisk kärnvapenkonflikt där hela mänskligheten och världen i sig kommer att bli oåterkalleligen förkrossad.

För vi minns faktiskt ju också att just den dagen innan mötet med Hollande och Merkel, så hade Putin uppmanat den nyvalda grekiska premiärministern att besöka honom i Moskva, för det stora firandet av slutet på 2:a världskriget på Röda torget den 9 maj och vi funderade en del kring den mekaniska funktionen av en gaskran.

Men just häromdagen har det ju meddelats att den grekiska statsministerns resa till Moskva kommer att tidigareläggas till den 8 April, en hel månad tidigare. Naturligtvis är detta nu också den dag då den grekiska regeringens begäran till Tyskland för det enorma WW-II krigsskadeståndet så lustigt har dykt upp i mainstreammedias nyhetscykel med besked.

Vilket sammanträffande.

Även den dagen, Tyskland, Frankrike och Italien meddelade plötsligt att de avser att gå med i AIIB , med en initial kapitalisering av $ 50 miljarder vardera.

En annan tillfällighet!

Vi känner ju sedan länge till ljuset av verkligheten, den mekaniska funktionen av en gaskran, Europas energiförsörjningsbehov, det långsiktiga värdet av drömbaserad digitalkonfetti och den egentliga Anglozionistiska kärleken till humanism och demokratiutveckling.

Vi faktiskt mer än anar ett mönster här!

Nazionister

Ansluta punkterna

Kom ihåg att Putin och ryssarna är värdar för kommunikationskanalen Edward Snowden, som sitter i politisk exil i Ryssland, efter ropat på vargen om NSA:s globala spionverksamhet som bokstavligen omfattar att sätta majoriteten av alla människor på jorden under digital övervakning. Om du använder telefon, TV eller en dator, ett bankkort eller bara en del av alla elektriska apparater, NSA ser dig, övervakningen ger och arkiverar även småaktiga detaljer i ditt dagliga liv. Varför? Eftersom NSA är fullt av mycket allvarligt designad rubbad ondska, psykopatkontrollfreaks med obefintlig emotionell självförståelse.

Så ryssarna är mycket medvetna om NSA: s övervakningsnät och de vet mycket väl att Sverige är en dold del av Five Eyes i detta, kanske rent av den värsta delen med avseende på nätdelen och Ericssons roll i saken.

Redan så tidigt som 2013, har den tyska pressen beskrivit berättelsen om hur NSA och andra spionorgan som FRA har buggat Angela Merkels telefon. Så den tyska förbundskanslern är mycket medveten om NSA: s övervakningsnät.

I januari i år, den infamösa Charlie Hebdo false flag attacken i Paris förde Anglozionisternas våldsamma, illusionsbildning till själva tröskeln hos Frankrikes president Hollande. Hollande förstår faktiskt mycket väl vem som låg bakom attacken och har tydligt nämnt dem i sitt tv-uttalande till det franska folket. Han förstår att det är Anglozionisterna som ligger bakom detta, men han vet att tiga still och påminns med jämna mellanrum till detta genom olika repressiva insatser från Capitol Hill mot franska banker. Han vet mycket väl vad som ligger bakom ISIS / ISIL / Daesh / al-Qaida och att det så kallade islamiska terroristhotet, att det är en falsk opinionsbildningskonstruktion av det Anglozionistiska underrättelsetjänstkollektivet och deras spionage byråer.

För hans del måste det vara helt uppenbart att Putin och ryssarna totalt har genomskådat att Anglozionisterna siktar på militära angrepp mot Ryssland. Putin och den ryska militären har sett en nästan identisk sekvens av händelser i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och nu i Ukraina. De såg vad Anglozionisternas militära specialstyrkor gjorde med Muammar Gaddafi och Saddam Hussein. De har sett hur nationer Libyen och Irak har blivit helt förkrossade och sett dem förstöras som moderna, fungerande samhällen, med mycket tunga förluster av liv.

9450864822_5f690b978b_b

Så Frankrike och Tyskland har nu förstått att kriget mot Ryssland innebär att kärnvapen-helvetet kommer att komma till Europa, om de inte väljer sida snabbt. Nu handlar allt om skadereduktion i förhållande till Anglozionisterna - zionisterna.

De förstår det här nu.

Och de förstår nu att Anglozionistregeringen, i Pentagon, i NSA och CIA, gör att de ställs inför en nästan obegriplig, ohygglig, hemsk och fullt utvecklad ondska som inte skyr några medel, inte ens förstörelsen av Jorden och mänskligheten själv.

De har stängda dörrar, de möts ansikte mot ansikte sinsemellan eftersom de inte kan lita på någon elektronisk eller digital kommunikation. Mordor-on-the-Potomacligan och dess groteskt ondsinnade ZioNAZIpartners och övriga globala partners i brottslighet övervakar allt och alla.

Så här kan det därför tänkas att de gör strategiskt planeringsmässigt, för att försöka få styrning på deras "partner" i den globala brottsligheten, givet ingen svart svan hinner lyfta innan spelslutet.

Tyskland, Frankrike, Grekland och Ryssland kommer att ordna så att Grekland (den lilla, ofarligt-sken schack bonden) stämmer Tyskland för krigsförbrytelser med dryga skadestånd från andra världskriget. Tyskland kommer att stå emot lite för syns skull, men i slutändan kommer man att betala Grekland en mycket stor summa pengar för den tyska militära invasionen, krigsförbrytelser och annat på 1940-talet.

Vidare så har man givetvis redan överenskommit finansieringslösningar och energihandelsmodeller för alla inblandade parter inklusive Turkiet i detta.

KWN-Leeb-VII-232015

Den betalningen av krigsskadestånd kommer att skapa ett betydande, internationellt rättsligt prejudikat som sedan kan användas mot Anglozionisthegemonin. Det kommer att betraktas ett litet pris att betala för att få ett slut på krigshetsandet.

Navajo Nation, Sioux nation, Cherokee nationen, Konungariket Hawai'i, Mexiko, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panama, Haiti, Vietnam, Kambodja, Filippinerna, Laos, Östtimor, Iran, Irak, Afghanistan, Syrien, Libyen, de östra provinserna av Ukraina, och mer, kommer då att ha vägen öppen för att rättsligt stämma de berörda parterna inom Anglozionismen under de kommande åren, för krigsskadestånd på många biljoner dollar, för alla invasioner, militära kupper, CIA kupper och krigsbrott som Anglozionisterna har begått under de senaste två århundradena.

Det är den mest fredliga väg som jag kan tänka mig geopolitiskt, så det är rimligtvis den högsta målsättningen. Men problemet är som alltid bankerna och betalningssystemen och mer primärt just nu den ackumulerade räntekostnad som genereras av överskuldsättningen - insolvenssituationen - vilken riskerar att rasera hela samhällsstrukturen i västvärlden. Ett Simsons val som användes av Hank Paulson 2008 och tro mig det argumentet har vi inte sett för sista gången, det vet både Angela Merkel och Hollande.

Det scenario kommer i så fall att ta ett tag att spela ut, men i huvudsak tror jag att något liknande är på gång, men givetvis inte helt utan friktioner eller utfall till det sämre. Världen har fått nog av Anglozionistisk ondska, lögner, sinnessjukdom och demoniskt barbari, vilket har maskerats som "frihet" och "demokrati".

I slutändan, om militära specialstyrkor och legosoldater summariskt avrättade Muammar Gaddafi genom att köra en gevärsbajonett upp i hans rumpa och tortera honom till döds med bajonetten. Vad skulle straffet bestämmas till i en internationell domstol som lämpligt för Hillary Clinton, den babyloniska skökan, och en av de huvudsakliga författarna av den militär invasionen och ockupationen av Libyen?

Den andra saken som alltfler européer och ryssar (och kineser) har beslutat sig för att att göra är att de-dollarisera sina ekonomier, i all hast, men alltså utan att utfallet blir en krampaktig, global chock som skapar en värld i total kris.

Så de tar ner dollarn en pinne i taget, hack efter hack. Tillkännagivandet av att Luxembourg, Tyskland, Frankrike och Italien planerar att ingå i den nya kinesiska ledda, Asiatiska utvecklingsbanken, hack hälarna på ett liknande tillkännagivande av den brittiska regeringen förra veckan, tyder på att ett lugnt beslut har fattats om att ta ner dollarn.

Jag tror att dessa frågor var i sak vad Putin, Merkel och Hollande diskuterade förra månaden under deras plötsliga, oplanerade, stängd dörr möte i Kreml, och som kommer att utgöra ämnet, åtminstone delvis, utifrån de kommande samtalen mellan Putin och den nya grekiska premiärministern.

1) Det är absolut nödvändigt för att undvika ett kärnvapenkrig som skulle förstöra världen och mänskligheten.

2) Ett ömsesidigt erkännande som den Anglozionistiska regimen, Pentagon, CIA och NSA och ZioNAZI globalistfraktionen är kliniskt galen, helt sinnessjuk, ohyggligt demonisk och mycket farlig, ett existentiellt hot mot hela planeten.

3) Behovet av att ta ner dollarn så snabbt och effektivt som möjligt, utan att skapa ett militärt ingrepp från de alltmer hysteriska ZioNAZIsternas kärnvapenkrigsmaskin.

4) Hur man kör en påle av järnek genom vampyrhjärtat av Anglozionismen, så att den förblir permanent arbetsoförmögen och bara kan återges impotent, liggande och permanent oförmögen att hota mänskligheten och jorden någonsin igen.

Det svenska folket har ur detta perspektiv inte så mycket annat val än att resa sig upp eller att få hela världen emot sig, så mycket kan vi ju konstatera.

Vad gäller den inbördes Anglozionistiska situation som vi själva tyvärr utgör en del av så ser det ut så här nu.

Den verkliga makten i USA och Storbritannien - Anglozionisthegemonin - har alltid varit en makt byggd på pengar. Utan att bank- och finans dominans och monopol, och förmågan för pyramiden att lasta nya skulder på ryggen på mänskligheten, skulle deras imperium rasa, dubbelt så snabbt.

Med den nya bank och finaniseringsmekanismen utanför Anglozionisthegemonin - AIIB - så förändras allt på ett ögonblick.

Vilket belyser också så mycket, alltså för det "speciella förhållande" mellan Rothschild (UK) och Rockefeller (US) dynastierna när saker väl hamnar mellan skål och vägg! Det visar bara att att när det gäller alla lika på startlinjen, kondenseras det bara ner till överlevnad (och någon tillstymmelse till någon relevans alls), så är de alla bara råttor instängda i ett rum, som väntar på att slå ihjäl varandra. Gemensamhetsprojektet Israel med sina rasideologiska idéer faller nu som ett korthus

Bankirerna i London, stirrar nu annars ner i det tomma fatet av sin egen irrelevans, så de har bestämt sig för att hoppa i båten och rädda det lilla inflytande de fortfarande kan rädda. De vet denna process går framåt, med eller utan dem, och sålunda har de bråttom att hoppa ombord för att bli en "grundare" innan tidsfristen i slutet av mars 2015.

Det är inte allt! Utan Zions utrikespolitiska näste - DC, säger att de inte kan stödja AIIB, eftersom de är "berörda"av att AIIB inte skulle ha "höga krav på styrning" , och att det skulle sakna "sociala eller miljömässiga garantier"!

Vi inser dilemmat i detta, särskilt om man själv råkar utgör det absolut främsta exemplet på att skapa just dessa missförhållanden och begå brott mot mänskliga rättigheter genom den mänskliga historien.

För svenskt vidkommande konstaterar vi som bekant att handeln med arabvärlden ser ut att bli lite sviktande, eftersom I slutet av 2014, så hade mer än 2 dussin asiatiska länder undertecknat AIIB:s etablering , inklusive:

Indien, Malaysia, Nya Zeeland, Pakistan, SAUDIARABIEN, Singapore, Thailand, etc!

Som av en ren händelse är den svenska inblandningen i dessa länder inte precis gynnsam, inte minst ur perspektivet av vad som komma skall. Vi står fast med vår Anglozionistiska cancer som genomsysrar samhället vi och skriker antisemit till alla som vågar kritisera detta.

Om den skyhöga dollarn är ett aktuellt tecken på oslagbar styrka och bevis på att USA är verkligen den starkaste och bästa nation att leda världen under de kommande åren ....

Varför har halva västvärlden bokstavligen övergivet dem i de senaste 72 timmarna?

Jag tror att vi alla vet varför ...

Under ett århundrade, har DC och Londons favorittaktik varit att "söndra och härska", och de använde den mest skoningslöst.

Dock vet man nu vad det roliga är med "söndra och härska" , i DC och runt Norrström?

Det fungerar åt båda hållen!

van_helsing1

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram