Om Anglozionister och nazister

2014-11-24

Så en analys från Glaziev som innehåller det mesta, utom själva förklaringen till vad olika länder och begreppet NA - tionell ZI - onism egentligen har för strukturell funktionsmässig innebörd och hur det kommer sig att dessa NA - ZI - ster, uppenbarligen kan "tillhöra" religionen Judendom, vilket alltså inte egentligen är någon fråga i detta, men ändå blir avgörande, eftersom människor som tillhör en religion per definition är troende och inte vetande. Alltså hur det egentligen kommer sig att Tyska NA - ZI - ster och Ukrainska NA - ZI - ster, eller andra NAZIster, i grunden är nazister med NA - tionell ZI - onism som ledstjärna, vilket rent funktionsmässigt som målsättningens förlängning, innebär Israels situation som geopolitisk funktion, inte minst ur ett ekonomiskt finansiellt perspektiv som skapare av olika konflikter.

NAtion, betyder alltså folkstam - det betyder inte geografisk yta och därför blir alltså rasbegreppet bärande för NAtionalismen och för ZIonism blir det alltså en religion som kallas för Judendom som fick bli till en "ras", som man alltså därför måste försöka göra till ett folkslag för att inte detta moraliska intellektuella fuskbygge skall haverera.

Det behöver göras vidare och mer tydlig klarläggning i frågan om den NAtionella Zionismens utbredning och hur denna rent idémässigt funktionellt faktiskt både kan innehålla människor som anser sig tillhöra religionen Judendom och dessutom som bekant samtidigt ändå kan vara kraftigt motverkande - bekämpande - människor inom religionen Judendom - men då alltså främst de Judar som motsätter sig NAtionell ZIonism. Betänk religiösa Judars kampanjer - Inte i mitt namn - kring detta. Betänk att det var Anglozionisterna som anstiftade världskrigen och det var Anglozionisterna som finansierade Hitler, detta gjorde inte de religiösa Judarna i allmänhet. Man kan då se detta som ett slags politiskt inbördeskrig inom en religion som har kunnat användas som politiskt spelverktyg, ett verktyg som kan användas och anpassas utifrån olika länders respektive förutsättningar för att nå sitt syfte.

http://anna-news.info/node/26096

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram