Emotionell fascism

2014-08-13

10519255_795062000538505_616299465204311314_n

Vad vi återkommande talar om med ord men som på grund av vår kognitiva formatering, vi ändå aldrig eller i varje fall mer sällan beskriver i handling, är den omistliga och eviga, enkelt suveräna födslorätten för varje individ som är född här på jorden som en fysisk varelse, alltså människa eller annat på denna vår (bankernas?) jord, att ha personlig kontroll över sin egen emotionella väg och utveckling. Detta är en naturens födslorätt, det är inte någon speciell sak som innehas och skall ägas av någon självutnämnd elitklass av människor som är satta att administrera och styra över oss.

Vi måste lära oss att se och förstå detta grundläggande faktum och vi måste genom handling åstadkomma en förändring utifrån denna vår egen förståelse.

Detta har ingenting alls att göra med något som vi tänker på som "Heligt" eller "religiöst" eller "Högre väsen" eller som "Speciellt" på något sätt. Dessa är tankemönster, konstgjorda och självbegränsande konnotationer som har lagt lager på lager av skymmande fernissa över vårt medvetande och förståelse för hela detta ämne. Det är gjort av onda män som själva vill själv framstå som speciella - utvalda - som innehavare av unika krafter och anslutningar till en högre för oss odefinierbar makt "gud" någonstans på himlen. Det är rent nonsens. Dessa tankefoster är alltigenom av människor skapade avsiktliga lögner, vilka har skapats och utvecklats långsamt under en mycket lång tid för att hjälpa dessa onda människor och enheter att förslava - utöva makt - över mänskligheten och därigenom berika sig själva materiellt på bekostnad av allt liv på jorden. Detta är fortfarande de nu rådande tingens strukturella funktionsmässiga ordning och detta mönsters utveckling måste vi nu bryta om vi inte vill gå under med detta system när nu detta paradigm havererar på sin egen naturliga inneboende orimlighet.

Så vad gör vi då? Vi inför ekonomisk demokrati brukar jag ju kort svara, men lite mer prosaiskt utvecklat så gör vi så här; Ordentligt och för evigt, avsätter vi alla dessa falska mänskliga konstruktioner som syftar till makt och egennytta; De är målmedvetna fördärv för oss av eviga naturliga mänskliga sanningar som beskriver verkligheten, med ovillkorligt onda avsikter bakom sig. Men - om vi väljer att göra detta så är det också absolut nödvändigt för oss alla att inte också kasta bort vår strävan efter förståelse för vår verkliga sanna natur som fysiska och emotionella varelser och att vi blir mer bekväma med tanken på oss själva som oändligt strävande - utvecklade - emotionella varelser. Om vi ​​inte kommer till att förstå vad vi egentligen är och hur detta egentligen ligger till utanför det moderna samhällets kognitivt formaterade emotionella lögner, kommer var och en av oss fortfarande försvunna i oss själva omgivna av ett töcken av mörker och i emotionell smärta.

Berättelser har alltid kontrollerat mänskliga samhällen, genom samhällens berättelser som berättas från en generation till nästa så styrs historiens utveckling och därigenom styrs människan och hennes samhällen. En falsk berättelse kontrollerar nu mänskligheten. Det har tagit 30.000 år för närvarande att accepterade en falsk berättelse som ledde oss till denna punkt av närmast fullkomlig galenskap, de flesta människor föraktar idag sig själva utifrån den yttre bild som de upplever att de får av sin omgivande verklighet, så långt sträcker sig nu den emotionella kognitiva formateringens påverkan. Så lyckojakten blir alltmer intensiv och kortsiktig samtidigt som den ovillkorligen också blir alltmer dömd att misslyckas.

20140729_EMP

Och? Men vi kan väl fixa det med ny eller bättre teknik och metoder och rutiner, så att säga....

Verkligen? Hur har det fungerat under de senaste 250 åren? Det verkar åtminstone för mig som att varje lager av ny teknik - möjligen bortsett från internet - som faktiskt har gjort något i frågan om separation av människor från sina naturliga emotionella biologiska av naturen givna förmågor, har gjort det värre, inte bättre, men för all del, jag kan ju ha fel. Och att de flesta av dessa nya tekniker har ju verkligen gjort någonting för allmänna psykosociala välbefinnandet hos den enskilde personen. Det kan vi ju alla se - slut på sarkasmer i detta stycke.

Men dessutom har vi i allmänhet inte någon aning alls om hur otroligt sköra dessa tekniska system är för det moderna samhället och hur fullständigt och helt som dessa kommer att misslyckas, när väl en gång kollapsen av samhället startar på allvar? Är denna bräcklighet verkligen som verklig styrka och kraft i sin grundläggande design - eller är det bara falska förhoppningar? Är detta styrka i sig själv?

Denna vansinniga berättelse om oss själva som att vara skilda från naturen, har lett direkt till förslavning av människor till förmån för några psykopatiska - själsliga invalider - som tycks tro att de i all sin pregnanta efterblivenhet är någon forma av rovdjur, med detta olyckliga bakslag detta fördärvande av jorden, så kännetecknas denna emotionella impotens - psykopati, främst av att inte känna någon oro för sina handlingar och deras påverkan på andra. Jag tror minsann att vår situation med jorden nu räknas som själsligt invalidiserad - driven.

Jag vet ärligt talat inte vilket - eller vad som kommer att kollapsa först: de kognitivt formaterande moderniteterna eller ekosfären. Slutresultatet för den enskilda personen i båda fallen kommer dock inte att bli särskilt materiellt eller emotionellt lyckligt om vi inte engagerar oss nu. Men jag är 100% säker på att en kollaps av en av dessa två möjligheter - eller båda på en gång - kommer att bli resultatet av berättelsen om moderniteten med social ingenjörskonst och tillväxtkravet som skapas av det ekonomiska systemet.

Det är dock fortfarande möjligt även vid denna sena tidpunkt för oss att återfå själva och göra om och göra mer rätt Men vi kan inte stilla åse hur dumheten grasserar utan att vi reagerar.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram