Upplysningens ljus i oss själva

2014-05-27

lightoverdark_n

Upplysningens ljus kommer ur den den gnista som skapas genom den egna eftertanken.

Om du lider av personliga fördömanden från tidigare misslyckanden eller är omedveten om att vara levande, bara lugn, du är inte ensam. Ingen av oss når någonsin upp till perfektionens nivå, vi är inte medfött förnuftiga, även om det kan tyckas att det borde borde vara vår standard. Men det är inte tänkt att vara så. Naturens lagar gör gällande vi är tänkta att utvecklas.

Ingenting når perfektion med automatik eller "uppnår" fullkomlighet av något slag. Vi är inneslutna själar i mänsklig form som försöker att förstå vår tillvaro. Delar av oss når snabbare viss förståelse för detta, medan andra delar gräver ner sina klackar i marken mot förändring och kämpar emot sig själva. Denna konflikt är vår situation och utmaning.

Det är uppenbarligen tänkt att vara en del av vår utvecklingsprocess. Allt blir ett.

Vi kan bara anta dessa händelser för att vara vad de är, eftersom det är vad vi upplever. Samtidigt som vi inser att vi lever i en krystad matris av svek, vårt bökande och spirande inom denna jordbundna form är i och för sig i grunden en mycket naturlig process, a.k.a. livspusslets historiska roll i den mänskliga tillvarons utveckling ram till nu. Men när vi växer, så lämnar vi också tidigare former av oss själva bakom oss. Att låta dessa gå till historien kan upplevas som ett dilemma, men det är faktiskt ganska enkelt.

Låt dem gå till historien, ha härvaro. Släpp taget om dem. Ny och allt snabbare växande medvetenhet och uppvaknande är spirande och det är allt som betyder något. Samtidigt som vi alltid kan lära av historien, får vi inte fördöma oss för vår egen roll i den. Vi måste börja rikta blickarna framåt och byta riktning istället för att extrapolera den historiska utvecklingen framåt. Tiden är en flod, och den rör sig, precis som att du inte är samma person som doppar foten i vattnet nu som du var innan, och inte heller är floden detsamma. Livet går vidare tillsammans med tiden.

Allt är i förändring över tid. Även om allt detta kan tyckas något esoteriskt, så är det inte detta helt och hållet. De beslut vi fattar, samt personliga resolutioner - beslut, är vad som avgör vår nuvarande verklighet. Våra nästa beslut är baserat på vår nuvarande kunskap om vår egen medvetenhet om oss själva. Det är så vi växer, genom att utveckla vår förmåga att processuellt behandla information.

Men när vi befinner oss, efter att ha vaknat upp i en fientlig miljö, är det ofta ändå bara naturligt att vilja fly. När vi konfronteras med osanningar som tigger om att åtgärdas, gör vi det naturligt. Inte för att förolämpa oss själva, utan att informera oss för att skapa handlingsfrihet till vidare problemformulering. Förutom att vi står mer medvetna om verkligheten. Så det är inget problem så länge vi är samtidigt är medvetna om vårt eget ansvar för vad som måste komma sedan.

Det är inte alltid så lätt, det vet jag. Min poäng är att reagera medvetet, att vara sanna mot oss själva i vår egen förmåga att rationellt ge oss svar på våra frågor. Så enkelt är det. De som gör detta kommer att se att deras liv blir riktade därefter, hur tillvaron byter inriktning. De som inte gör det, kommer visserligen också att röra sig - men med ett mycket mindre upplyst utfall i förhållande till sig själva.

När man tittar på dagens samhälle är det viktigt att inse att det är en kombinerad ansamling av social och andlig orsak och verkan. Där allt är byggt på individuella an - svar vilka ackumuleras till det allmänna medvetandet. Detta är naturligtvis vad som förklarar massmedier; massans indoktrinering och att kognitiv formatering drastiskt påverkar vår nuvarande befolkningen. Vår egen separation från den kognitiva formateringen gör dock det också. Men med allt snabbare tillväxt.

Vi måste bryta sig loss fler från denna ackumulerade påverkan. Upplysning till vidare ledning och upplysning. Och ha förtroende för vår förmåga att göra så. Det finns massor av psyko-andliga influenser som bearbetar var och en av oss, och de är viktiga att identifiera, men ännu viktigare är därför bearbetningen (strävandet) av deras nuvarande och efter - effekter. Vi är fria medvetna vara här och nu, för att ha en upplevelse av våra känslor. Lär någonting av allt, ta itu med det som måste hanteras, men mest av allt vi måste bejaka vår absoluta frihet att tänka själva.

Ge tankarna en chans; nu är det dags att göra det som vindarna för med sig. Lämna onödigt bagage bakom dig. Du kommer att vara glad att du gjorde så.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram