Den sociala maskens boja för själen

2014-05-18

Who-is-that-woman-Clean

Vårt förhållande till makt har alltid, och kommer alltid, grundat på vår egen självförståelse och självinsikt - inifrån av oss själva, det är som att den sociala masken både fångar och döljer vår själ från renande upplysning till självförståelse. Vår makt är vår att ge bort om vi väljer så, samt att återta helst vi vill. Vi är källan till den kraft som skapar universum och vad vi först nu börjar komma ihåg är att utan oss, utan att vår inneboende kraftkälla fritt och villigt överlämnas, så är de falska gudarna maktlösa och meningslösa.

När vi gömmer oss inom oss själva för att slippa utvecklas som människor, ger vi fritt inträde till de makthungriga, vilkas kognitivt formaterande budskap, som luft rusar in för att fylla ett vakuum vi tillhandahåller. Där vi sedan vacklar, där vi blir slagna, trasiga, och sedan säljs över disk, när vi inte kan minnas att minnas. Tillåt mig att upprepa mig här. Där vi vacklar, där vi blir slagna, trasiga, och sedan säljs över disk, när vi inte kan minnas att minnas.

Vi måste komma ihåg att alltid anstränga oss för att utveckla oss som människor intellektuellt, att inte falla ner i den intellektuella lättjans avgrund. All den stund vi sluta anstränga oss med att föra vårt utvecklande tänkande framåt, så rusar luften in i vakuumet. Jag sa inte att vi inte kunde komma ihåg eller att det var meningslöst att komma ihåg, bara att vi inte minns, och att detta är källan till vår vilja att underkuva oss till externa mästare och falska gudar, vilka alla gör anspråk på överhöghet över oss. Vi vill underkasta oss för att vi inte vill utveckla oss själva som människor.

Sluta lyssna på deras lögner och falska löften, deras propagandamaskineri och deras söndra och härska - kulisser, inte minst den om hur om vi skulle bara "göra" något ytterligare, så skulle allt skulle bli så mycket bättre, som om vi faktiskt kunde slåss och fysiskt besegra våra egna själsliga spöken.

Detta är vårt förslavande självbedrägeri som vi alla praktiken lever i, vi vill inte inse att vi faktiskt är grundlurade och att vi hjälper till att upprätthålla situationen med hjälp av vårt eget självbedrägeri. För när vi tror att vad vi bestämt planterar oss i en överenskommen situation i deras värld i förhållande till deras syften, där de gör reglerna för deras kontroll av deras spel, då hamnar vi helt fel i förhållande till våra förväntningar.

Det är däremot en naturlagsmässigt betingad grund till skillnad från det innevarande systemets funktionsmässiga natur och karaktär.

Spelet är riggat grundligt mina vänner, inte bara gällande marknader eller ekonomin, utan allt artificiellt som vi interagerar med dagligen. Så länge vi ignorerar detta grundläggande faktum som vår högsta sanning, så kommer ingenting betydande någonsin förändras eftersom vi själva möjliggör och stödjer riggningen. Lita på den som litar på ingen brukar jag ju säga och alla i omgivningen ser förfärade ut. Men vad detta innebär är att lita på de som utifrån sin egen självbetraktelse ifrågasätter allt efter bästa förmåga. Alltså i sin förlängning att det alltid måste vara vår egen strävan att förbättra oss som människor.

Vår individuella suveränitet kan endast användas för att frigöra oss själva när den släpps inifrån och då krävs det att vi vågar lossa våra mentala förtöjningar och börjar att ifrågasätta oss själva. Det duger inte som extern tillämpning liksom de av oss som håller sig krampaktigt kvar i den falska myten om verkligheten. Och vi gör oss fria genom att söka inom oss själva så att vi kan börja minnas att komma ihåg att sträva efter vår egen utveckling.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram