Ett steg på vägen

2014-02-22

sacrifices

För att uppfylla sin fulla potential och vinstmaximeringssyfte måste det multinationella företaget kunna fungera utan hänsyn till nationella gränser - eller, med andra ord, restriktioner som de enskilda nationella regeringarna sätter upp.

För att uppnå en så fri handelsmiljö, måste samhället utifrån företagets målsättning, göra mycket mer än att bara minska eller eliminera tullar. Vi måste gå i riktning mot gemensamma finanspolitiska begrepp, en gemensam penningpolitik, gemensamt skuldvärdeansvar och gemensamma idéer om det kommersiella ansvaret.

De redan ekonomiskt utvecklade länderna har gjort vissa framsteg på alla dessa områden genom sådana organ som OECD, de utrikespolitska instituten, G20, och IMF, men vi har fortfarande en lång väg att gå. Enligt min mening kan vi styra en snabbare och mer direkt kurs ... om vi vill...genom att komma överens om att det vi söker i slutet av resan är det fulla förverkligandet av fördelarna med en världsekonomi och global dominans av ett fåtal människor på bekostnad av alla andra. NWO...om så vi vill..

Implicit i detta, naturligtvis, så finns en avsevärd urholkning av de fundamentala begreppen nationell suveränitet och demokrati, att en erosion av individens frihet sker varje dag som de nationella ekonomierna blir allt mer beroende av varandra baserat på de globala vinstmaximerande företagen, och jag tror därför att det är önskvärt att denna process vara medvetet fortsätter.. om vi vill... Vad jag rekommenderar är ingenting så nödvändigt och idealistiskt som en världsregering, eftersom jag har tillbringat alltför många år med internetbaserad gerillakrigföring av praktiskt diplomati, så jag har blivit yr av alla utopiska visioner.

Men det verkar ställt utom allt tvivel att moderna företag - ihållande förstärks av modern teknik - och har vuxit ur begränsningarna av de sammandragande geografiska gränserna för de föråldrade politiska strukturer, som större delen av världen är organiserad i, och att detta i sig är ett politiskt faktum som inte kan ignoreras. Trots allt så är ju enskild vinstmaximering meningen med livet.

Vid framväxten av verksamhet utanför landets gränser tenderar detta att skapa behov och påfrestningar, vilka kan hjälpa förändra politiska strukturer för att passa de krav som den moderna människan har på ett betydligt mer adekvat sätt än den nuvarande strukturens täcke av små nationalstater.

....under tiden , så måste kommersiell, monetär och antitrustpolitik - och till och med tillsynen av gränsöverskridande företag - i allt högre grad anförtros internationella institutioner som till exempel EU ....

Vi kommer aldrig att kunna sätta världens resurser att använda med full effektivitet för enskild vinstmaximering, så länge affärsbeslut frustreras av en mångfald olika begränsningar av relativt små nationalstater som bygger på socken-överväganden, eller rent av byatänkande.....den enskilda människans frihet måste begränsas på den globala vinstmaximeringens altare. Eller inte...så alltså går vi vidare från inte.

...ett steg som motverkar makthegemonins globaliseringsskapande framväxt och som slår ett slag för den nationella suveräniteten, vilket är en förutsättning för att demokrati i någon egentlig mening skall kunna införas, eftersom demokrati i sin tur förutsätter en upplyst och medveten befolkning, vilket ännu så länge till alla avgörande delar också förutsätter en tillräcklig allmän - gemensam - språklig utvecklingsnivå.

Så det är inte bara ekonomi som styrmedel, som används som verktyg, det är inte sällan en samverkande metodik som spelar den avgörande rollen i den strategiska planläggningen för att säkra regleringsbankens globala hegemoni, som maktinstrument för den globala eliten.

Den politiska makten på Island har nu därför [kanske] skapat en politisk möjlighet att på allvar adressera den ekonomiska situationen. Även om nu detta skulle visa sig vara en kuliss, så för det med sig det goda i att skapa en ökande medvetenhet om vad som är det grundläggande och i allt avgörande problemet som måste adresseras om människor vill kunna påverka sin situation.

http://hd.se/ekonomi/2014/02/22/island-drar-tillbaka-eu-ansokan/

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram