Skrattar bäst som skrattar sist och Åsa Nisse skrattar inte alls.

2013-03-18

stefaningvesisoffan

Nyheterna redovisar nu att de böhövs vakter på bankkontoren! De måste väl ändå ha gjort någonting för att dessa vakter skall behövas! 🙂

Låt mig tänka lite nu, kan det vara så att människor börjar undra hur det kan komma sig att när banker lånar lånar ut det som människor sätter in i bankerna, så kan det ju rent faktiskt inte uppstå ett underskottsförhållande men likafullt så måste bankerna med understöd av staten konfiskera insättarnas kapital för att balansera sina underskott...

Man kan säga att nu börjar saker komma mellan skål och vägg eftersom det rullar dit som det lutar och en liten del människor börjar bli mycket oroliga när deras egentliga uppsåt framstår som den karaktärsmässiga enfalden inkarnerad.

Jag tycker ändå att det är lite anmärkningsvärt att en institution i samhället som har som fundamental uppgift att förvara andra människors tillgångar i säkerhet, har utfört denna uppgift med sådan bravur att institutionen, tillåts att med statens goda minne stjäla av insättarna för att kompensera uppkomna brister!

Detta är ett när, det är inte ett om. Så Stefan Ingves på Brunkebergsåsen kan för sin egen skull säkert med fördel gömma sig i kökssoffan.

Finansmarknaderna är bara inte säkra på om det blir i morgon, om en vecka eller någon månad (det kommer i alla fall inte att vara längre än så). Med tanke på att ECB - BIS - IMF nu har spelat det ”sista kortet”, det används för att tvinga ett räddningspaket på Cypern – som hotas av en konkurs för landets banksektor – så förmodligen kommer vi nu få se antingen en annan ytterligare reviderad Cypriotisk hjälpinsats eller en konkurs, inom några få dygn. Nu förstår många fler mycket mer.

Jag kan därför inte helt värja mig från tanken på att om ifall - karaktär - är hur någon behandlar någon annan som befinner sig i relativ vanmakt, så beskriver Cyperngate det politiska klimatets miljö på ett sätt som inte på minsta sätt kan sättas ur perspektivet av ökad allmän välfärd eller omsorg om människor. Den både allmänna och enskilda nytta som skapas av åtgärden är anmärkningsvärd.

Det börjar nu bli så pinsamt uppenbart för många att all politisk verksamhet inom BIS och IMF syftar till att upprätthålla funktionen för bankernas ägare att plundra människor och samhällen, att det snart är omöjligt att förbise. Det svenska folkets högmod och ovilja att erkänna sin egen ignorans skapar därmed goda förutsättningar för stora förändringar i folksjälen.

Loan to Deposit ratio

 

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram