Minnen I nu.

2011-11-23

Planerna på att anfalla Muhammar Gadaffi gick givetvis tillbaka dryga 20 år i tiden och hade alltså då såväl som senare en anledning som absolut inte då heller var någon slumpvis tillkommen idé och även USA: s president Ronald Reagan försökte att döda honom under åberopandet att han ansåg honom som ett hot mot Amerikas makt. De senare attackerna var helt i linje med den större våg av angrepp som inleddes av den anglo amerikanska maktelit som nu är  på väg vidare till nästa stadium av genomförandet av New World Order.

Denna maktelit, ni får ursäkta mitt tjatande, är den Centralbanksbaserade petrodollarhegemoni som är baserad främst inom den kvadratkilometer i City of London som faktiskt har ett eget statsskick, men som vill ha världsdominans om den kan få detta - och hellre snarare förr än senare i ljuset av en växande Internetupplysning.

Och det finns naturligtvis även en och en annan orsak till attackerna på Libyen som förklarar deras timing. Gaddafi planerade att införa ett guld dinar - "en gemensam afrikansk valuta gjorda av guld, en sann delning av den afrikanska rikedom. " Man kan ju rent monetärt tekniskt givetvis invända mot detta med att pengar skall hållas kostnadsfria om de skall användas för handel med varor.

Tanken, enligt Khadaffi, var att afrikanska och muslimska länder skulle gå samman för att skapa denna nya valuta och skulle använda den för att köpa olja och andra resurser till uteslutning av dollarn och andra valutor. En idé som skulle flytta den ekonomiska balansen i världen direkt

Det var inte ur ett demokratiskt perspektiv eller i den meningen att ett lands välstånd skulle kretsa kring guld och dess befolkning. Men detta är hur moderna pengar fungerar. Och skulle ändå vara en ovillkorlig fördel att inte behöva betala för att göda den allt fetare Amerikanska befolkningen som annars hotar med vedergällningar i form av våld. Detta nuvarande  fraktionella dollar reservsystem innebär ju inte några direkt blygsamma förmåner för USA. I Gaddafis fall, eftersom han höll cirka 144 ton guld mot en relativt liten befolkning skulle en guld dinar visa sig vara den mäktigaste möjliga valutan och omgående bli en epidemisk cancer för Petrodollarhegemonin. Guldreserven försvann närmast spårlöst.

Gaddafi hade en avsikt att försöka att etablera ett nytt prissättningssystem för Libyens olja eller vad helst som landet sålde på den globala marknaden och acceptera något annat än dollar som valuta till betalning eller alltså starta ett guld dinar valutasystem, ett steg som den internationella makteliten verkligen inte vill höra talas om, som ansvarar för kontrollen av världens centralbanker. Så ja, yppandet av detta blev något som helt säkert skulle orsaka hans omedelbara avsättning och skapa behovet av att andra skäl lyfts fram för att flytta honom från makten.

Det är numera inte så få som inser att Iraks Saddam Hussein störtats av USA och att han beseglade sitt öde när han tillkännagav att den irakiska oljan skulle handlas i euro, inte i dollar. Sanktioner först och sedan följde en amerikansk invasion. Tillfällighet?

Hussein, som sannolikt inte var någon större humanitär förgrundsfigur, hade en idé som skulle ha försvagat petrodollarhegemonin, men Gaddafis idé skulle ha stärkt hela Afrika ur perspektivet av hårda pengars ekonomi. Guld är ur det perspektivet i alla fall i någon mening ärliga pengar, om än inte så särskilt effektiva för samhället, Detta har hur som helst i alla fall lett till att allt fler folk har begripit att lösningen är en enda möjlig, nämligen att nationer som geografisk yta hålls suveräna som valutaunioner på kreditkonstitutionell grund, vilket alltså innebär monarkins salig hädangång ur det konstitutionella perspektivet.

Prissättning av olja i något annat än dollarn skulle attackera grunden för USA: s makt i världen. Dollarn är den reservvaluta som är baserad på en uppgörelse med saudierna redan 1971, när som av en slump Amerika genom Nixon samtidigt slopade sin koppling mellan guldets värde och dollarvalutan, där saudierna som världens största oljeproducent godkände handel endast i dollar för olja, så innebar detta att en ändring i  grunderna för denna politik blev någonting som Amerika med sina Natoallierade, bokstavligen inte har råd att låta inträffa.

Centralbankskretsens pyramidsystem kräver samtidigt en ständigt ökande bas av både efterfrågebaserad konsumtion och därmed skuldsättning och systemet måste därför omedelbara tysta dem som skulle kunna hota systemets existens. Kanske (!) detta inte osannolikt var vad som gjorde det hela så bråttom och så ovillkorligt med att ta bort Gaddafi, särskilt för de som kan ha varit positivt inställda till sin egen rådande monetära idé och sitt eget system.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram