Nu är det snart hjul igen i Ring om ingenting lär av historien.

2011-11-15

Bankernas(penningväxlingens) bedrägeri började inte vid Jesu tid.

Två hundra år före Kristus led Rom av bankernas utsugning genom skuldsättning.

Två offentliga folktribuner, som skulle bestå av okränkbara ämbetsmän vilka hade till uppgift att skydda de fattiga för de rikas övergrepp hade inte en chans emot bankerna.

Bröderna Tiberius och Gaius Gracchus, vilka hade försökt att minska bankernas makt, genom att reformera lagarna emot ocker och begränsa det lagliga privata jordägandet till 500 tunnland.

Dessa båda dödades.

År 48 fKr så fråntog Julius Caesar, bankerna den rätt som bankerna då hade att utan statlig reglering tillverka valuta, och sedan lät Julius Ceasar istället prägla mynt för det statliga allmännas bästa.

Med denna nya tillgång på pengar, kunde det allmänna uppföra många offentliga byggnader och bygga upp infrastrukturen.

Genom att inom statens regi göra pengar mer tillgängliga så vann Caesar vanliga människors tilltro och uppskattning.

Naturligtvis så är detta alltid en helt följdriktig konsekvens, av att det allmännas bästa, och den enskilda individens upplevda egennyttigt bästa, aldrig kan vara detsamma.

Men penningväxlarna (bankerna) kom naturligtvis precis som alltid, att samtidigt hata honom för detta tilltag.

De flesta insatta i ämnet anser naturligtvis följdriktigt, att detta utgör det grundläggande motivet till mordet på Julius Caesar.

Övriga människor både då som i nu, vilka inte känner till dessa kringliggande omständigheter, har ju av helt naturliga skäl inte denna uppfattning, utan tror således precis då som nu, att detta har andra grunder.

En sak är dock helt oomtvistlig och säker i detta:

Strax efter mordet på Caesar, så återställdes den föregående ordningen, och privat bankverksamhet återinfördes.

Det allmännas tillgång på pengar minskades, och en omfördelning av allt ägande kom således att återigen verka enbart och i det dolda, till bankernas förmån.

Skatterna sköt i höjden, och korruptionen bredde ut sig. Och sedan för många som vanligt av en slump, fast ju detta naturligtvis egentligen är helt oundvikligt, så minskade bankerna genast tillgången på pengar med 90 procent.

Som en följd av detta förlorade sedan de flesta människorna i detta sin jord och sina hem som de levde i - alldeles som just nu har hänt i Amerika, och vidare som nu kan hända för dem som nu på andra platser alltjämt skuldsatta, äger sin jord och sina hem.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram