När mörkret faller ifrån

2011-03-19

Japan står inför två möjliga härdsmältor i spåren av dess förödande jordbävning. Den första, och mer kritiska är härdsmältan på Fukushimas kärnkraftverk, norr om Tokyo. Detta är väl möjligen ett större och mera kortsiktigt hot, i den mån som nu media inte har ägnat sig alltför mycket åt opinionsbildande uppdrag åt makten. Men hur som helst så på lång sikt, skymmer ett annat hot horisonten, vilket har att göra med den japanska regeringens svar på det förra att göra.

Så som varandes den fjärde största ekonomin i världen, bakom EU, USA och Kina, så kommer större bakslag i Japan sannolikt även att få stora återverkningar globalt. Japan är också den tredje största innehavaren av amerikanska statsobligationer, efter USA och Kina. Så även om det ännu är för tidigt, för att helt utvärdera den japanska skadans omfattning exakt - än mindre därav att förutse alla konsekvenser - är det möjligt att fullt ut se risken för effekterna av en härdsmälta på USA: s finansdepartement och det internationella monetära systemet. Inte minst utifrån det faktum att systemet har ett eget enskilt drivande vinstintresse och främst verka för sin egen makt.

De nuvarande prognoserna är emellertid att den japanska katastrofen redan har sänkt tillväxten i världsekonomin med en hel procentenhet under året.

Bortsett då ifrån massiv internationell hjälp, en komplett kärnkraft härdsmälta, eller vid en andra eskalering av situationen, så kommer likafullt Japan ändå tvingas till att spendera en helt enorm summa pengar för att klara av att hantera den nuvarande katastrofen. Detta väcker frågan: varifrån kommer då en sådan enorm summa pengar? Man skall då även i detta betänka att BOJ samt G7 uttryckt att man nu avser att intervenera på marknaderna, vilket rent naturlagsmässigt exkluderar allt annat än att öka penningmängden för att minska värdet på Yen valuta.

Japan kan låna. Men med en skuld i förhållande till BNP på cirka 225 procent, eller dubbelt så illa som i USA, och samtidigt som de viktigaste kreditvärderingsinstituten utövar mer kontroll än vid tidigare kreditåtstramning, så kommer anskaffandet av medel på den öppna marknaden att bli svårt till rådande ekonomisk ränta. Dessutom så kommer Japan troligen att tillbringa en stor del av sin valutareserv, för att köpa olja för att ersätta sin förlorade produktionskapacitet av kärnkraft - vilket minskar den Japanska säkerheten i fordringsägarnas ögon. Att trycka pengar pallvis kommer sannolikt inte höja något humör hos kreditorer.

Japan kan alltså teoretiskt sett följa det amerikanska exemplet och "obligationspapperisera över" sina problem. Men utan de fördelar av att vara en internationell reservvaluta så skulle den japanska ekonomin genast känna av effekterna av den inhemska inflationen. Bank of Japan har redan pumpats ut ¥ 8000000000000 ($ 98000000000) i efterdyningarna av jordbävningen, men det är osannolikt att de försöker att matcha Feds 600 000 000 000 $ utskrift detta kvartal, i ett och samma globala system som monetariserar enskild skuld till betalningsmedel.

Så om Japan är försiktigt sagt begränsad i både sin förmåga att låna eller trycka pengar, så det kan därför bli tvunget att sälja en del av sina stora innehav av amerikanska statsobligationer.

Utan att försöka vara defaitistisk, så måste man nog se så pass klart på saken att detta blir ytterligt svårt att undvika redan inom en mycket snar framtid.

I slutet av förra månaden så hade det amerikanska finansdepartementet en utestående skuld värd cirkus $ 14190000000000. Detta motsvarar blyga 96,8 procent av den totala 14660000000000 $ som är värdet på affärsverksamheten som genererades i USA under hela året 2010. Det är även strax under den 14294000000000 $ skuld som angavs i 2010 av en lite svävande demokratisk kongress.

För att sätta detta i något perspektiv så är den kontanta skulden som den amerikanska regeringen nu har $ 91.400 för varje arbetande amerikan. Detta är dock bara cirka 22 procent av Washingtons 62000000000000 $ av ännu inte fonderade förpliktelser, bland annat socialförsäkringssystemet, Medicare, bostäder och andra garantier, som alltså skall budgeteras och läggas till denna skuld per capita efter fördelning, vilket ger i runda slängar $ 350 000 per arbetande amerikan.

Japan är alltså den tredje största innehavaren av amerikanska statsobligationer,

($ 877.000.000.000), efter Kina ($ 896.000.000.000) och Fed ($ 1108000000000).

Skulle Japan börja sälja statspapper i stora mängder för att finansiera reparationen av sin ekonomi, så kommer detta att få allvarliga konsekvenser för amerikanska räntor och marknadsvärdet på statsobligationer världen över. Amerikanska obligationer som allmänt innehas av centralbanker, internationella banker och försäkringsbolag, som redan är oroliga för sin finansiering av förlustkraven på grund av skadorna i Japan.

Således kan en japansk selloff utlösa en likviditetskris som den efter kollapsen av Lehman Bros och AIG. Detta har BOJ och G7 insett. Stora institutioner kanske inte vill eller ens kan bära upp amerikanska obligationer via en brant korrigering med avseende på kapitaltäckningskraven.

Västerländska ekonomier är nu redan på nattgammal is som det är, så även utan en förmögenhetsreducerande chock i deras förmodade "säkra" tillgångar så ser inte framtiden ljus ut. Men eftersom en marknad består av flera parter så kan ju den andra delen se framtiden an med viss tillförsikt alltså den delen som inte är banker kommuner eller stater på de finansiella marknaderna

Aktiemarknaderna i EU och USA försvagas alltmera, och detta förstör givetvis stora mängder privat rikedom och potentiella konsumenters förtroende.

Dessutom så står EU inför det faktum att det finansiella undsättningsprogram, som anordnas, för att rädda vissa av medlemmarna som fungerar lite bristfälligt, det är mycket beroende av att Kina och Japan erbjöd sig att hjälpa till. Nu kan sannolikt inte Japan klarar av att uppfylla sina löften. Så detta kan eller skulle kunna underblåsa ytterligare spekulativ press nedåt på euron.

Det verkar som om när vi är alla oroade över effekterna av kärnreaktor härdsmältan för de boende i Japan, så bör vi också vara medvetna om att nedfallet kan spridas vidare på de finansiella marknaderna mer än vad det gör i atmosfären. Precis som i Kalifornien så finns lager med jod piller som en försiktighetsåtgärd, därför bör investerare i överlevnad lagra upp hårda tillgångar. Efter hälsan är det nog viktigt att skydda din rikedom - särskilt i akuta tider som dessa, annars kommer någon att ta den ifrån dig och det kan ju verka menligt även på hälsan

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram