Awakenings

2010-11-25

Dagens finansekonomiska system har sedan 1931, liksom så många andra system före detta genom mänsklighetens historia, nu slutligen misslyckats kapitalt. Men de individer som fortfarande kontrollerar detta system, de kan nu förväntas börja bli smått desperata för att stötta upp den söndervittrande strukturen.

Dessa individer skulle verkligen bara älska att återigen kunna fånga respekten hos massorna genom att erbjuda dem en lösning, det är då alltid bara den lilla haken att detta även alltid blir en lösning, som på sikt kommer att leda till ännu mer kontroll för dem som fattar beslut och mindre frihet för det allmännas vidkommande. Detta skulle de ju bara fullkomligt älska, nåja, men utifrån sin i alla fall kanske rätt begränsade emotionella förmåga, att spela frälsare medan de samtidigt gräver klorna djupare i samhällets kött och ekonomiska liv, som de blodsugar parasiter dom egentligen är. De vill låtsas att lösa ett problem som de själva har skapat medan de skyller detta problem på någon annan. Massorna av mänskligheten behöver bara stå upp och säga "nej" till deras försök att tvinga sin vilja på oss.

Banksektorns privatkarteller har monopol på skapandet av pengar och det är nu dags att ta den makten ifrån dem. Ett sätt detta kan ske är genom agorism. Folk behöver inte använda fraktionsbaserad fiatvaluta som sänds av regeringar och centralbanker över hela världen.

Andra mer stabila valutor kan ersätta de nuvarande pengar människor är skyldiga att acceptera enligt lag. Ädelmetaller som pressas i mynt form är historiskt sett de mest stabila formerna av utbyte, varför guld och silver är de mest använda. Dessa utbyten kan göras på frivillig basis, med stöd av agorisk filosofi, mellan köpare och säljare.

Men ledda av överstepräster i form av olika akademiska professor, utan egentlig erfarenhet från det produktiva näringslivet, så har centralbanksystemet nu beställt en ny leverans bensin från en redan brinnande brandslang, som dessutom är riktad mot en kollapsande systemstruktur. Centralbankirerna har därvid mycket felaktigt diagnostiserat brist på likviditet i systemet till att vara det underliggande problemet, när det är skuldens närvaro i förhållande till betalningsförmågan som utgör problemet i det finansiella systemets förmåga att beskriva det ekonomiska systemet.

Centralbankerna har därför opinionsbildningsmässigt ordinerat ett enormt inflöde av "fria pengar" till att sändas ut i obligationsmarknaden som en lösning. De har ordinerat att billiga pengar i fortsättningen skall ges till ekonomierna.

De har missat insolvensen i banker, och underlåter uppenbarligen att ta notis om att 0 % ännu inte skapat någon direkt väckelserörelse i utlåningen mellan bankerna. Centralbankerna bekämpar OBESTÅND med likviditet för andra gången, efter att ha lärt sig någonting första gången, dock mera okänt vad?

De bekämpar ett endemiskt obestånds problem, alltså omfattningen på skuldnärvaro, med intensifierad monetär inflation.

Nya pengar kan inte bota det insolventa banksystemet eller ens insolventa hushåll. Problemet är systemiskt betingat. Detta presenterar bara ett nytt problem i form av signifikant prisinflation. De vill ha det på det viset, så att de kan kalla det för tillväxt!

Jag proklamerar därför härmed att vi nu från imorgon kommer att få börja höra mer och mer om global regering, eller globala skatter, eller globala lösningar på den pågående finansekonomiska krisen i mainstream media. Jag gör denna inte alltför vågade prediktion på grund av det nuvarande prekära läget för dollarvalutan som den andra omgången av kvantitativa lättnader grundar sig på och sedan medför.

Redan detta i sig själv, är ju en faktor i sig själv som kräver en ersättning av dollarn som världens reservvaluta. Kina och Ryssland gjorde upp i tisdags i detta avseende bilaterala finansavtal, så redan ur detta kan vi ju konstatera att nu blev det dollarvaluta över som inte används, som kommer att svämma över i annat med påföljande effekter.

Detta sker främst på grund av den fiktiva värde arten på alla världens valutor. Valutor över hela världen konkurrerar med varandra för sitt värde. Du hör det hela tiden, dollarn mot euron, euron mot yenen, yenen mot Yuan. Detta gäller allihop. Men så är de alla också baserade på ingenting. De är alla skapade ur tomma intet. Värdet på en valuta kommer från uppbackningen av räntorna, men de måste alla förbli konkurrenskraftiga mot varandra. Så kvantitativa lättnader träder i kraft och mer dollar blir tillgängliga, vilket gör att andra fiat valutor måste följa efter för att förbli konkurrenskraftiga. Som ett resultat av tillgång och efterfrågan, kommer alla valutor devalvera så småningom. De kommer alla att bli mindre värda.

Många andra länder och internationella företag håller dollar i reserv. De tycker inte att deras besparingar kommer att förlora värde. Dessa kan nu mycket väl börja dumpa sina dollar för något som upplevs komma att hålla sin köpkraft bättre, men andra fiat valutor kommer inte att passa till detta. Ädla metaller, ädelstenar och andra råvaror, å andra sidan, representerar verklig förmögenhet snarare än skuld. Men Centralbanker vill inte att världens regeringar verkligen skaffar sig verklig rikedom. Det skulle ju kunna innebära en kollaps av deras system och ett därmed ovillkorligt förringande av deras makt. De vill istället att regeringar förblir i skuld till dem. Deras lösning på detta problem, naturligtvis, kommer sannolikt vara en värld fiat valuta, kanske något i linje med IMF: s särskilda dragningsrätter (SDR).

Den lösning som föreslås kommer att vara tänkt att centralisera makten i händerna på ännu färre stället för att fördela kraften jämnare bland massorna. Det kommer att vara avsedd att göra de rika rikare och de fattiga fattigare. Det kommer att vidga klyftan mellan människor.

Detta är precis vad denna antielit vill. De verkar frossa i sin status och deras komplexfyllda materiella överlägsenhet. De verkar vara svartsjuka, vilket ur ett självkänsloperspektiv aldrig kan smickra, att så många numera har möjlighet att erhålla samma lyx som en gång bara de själva hade råd med och strävar därför efter att göra fattighjon av alla, medan eliten är få. Centralisering är den exakta motsatsen till vad vi behöver vid en ökad informationstillgänglighet. Centralisering har varit ett stort misslyckande i varje enskilt fall och har alltid lett till utarmning av massorna. Decentralisering, å andra sidan, har historiskt lett till välstånd för alla.

Hur kan vi decentralisera? Hemligheten kan ligga i förmågan att säga nej, förmågan att inte lyda, att våga säga ifrån Vi är utbildade från födseln att se upp till myndighet. Om ett barn försvinner, får han eller hon ofta höra att hitta och lita på en polis. Vi är som individer utbildade för att acceptera lärarens myndighet, eller i vart fall myndighetsprincipen och defintitivt före det egna tänkande.

Vi är utbildade för att okritiskt lyda "lag" som om det var någon slags allsmäktighet som ser till allas välfärd snarare än bara är ord ut på papper skrivna av dödliga, felbar och förgängliga människor i fåfänga och beslöjade försök att kontrollera ditt beteende och dina val till deras fördel och din nackdel.

Många av oss är utbildade eller har bara lärt sig genom erfarenhet, att det är bäst att gå längs linjen och komma överens. Det är denna attityd, denna naturliga mänskliga kvalitet, som har hjälpt leda oss till den plats vi är idag. Men vi behöver inte bara acceptera de diktat som den härskande eliten anger, bara för att de är super rika och detta är vad de vill vara. Om saker skall komma att ändras till förmån för de många, vore det bra om massan verkligen kände till vad som pågick och helt enkelt slutade att lyda de regler som skrivits av den rika eliten för den rika elitens väl på de mångas bekostnad..

De rika och mäktiga har satt upp den nuvarande globala ekonomiska systemet till sin fördel, inte till fördel för massorna. De kan ha påstått motsatsen i början, och det kan ha verkat bidragit till att skapa medelklassen, till en punkt under de goda åren, men nu ser vi vad som händer när bubblorna spricker. Många har redan betalat genom att förlora allt de hade förtjänat efter en livstid av arbete till too big to fail insatser. Det är nu dags att betala den förmögna elit som kontrollerar Federal Reserve och andra centralbanker runt om i världen. De skulle älska att införa lagar och regler som ersätter den nationella suveräniteten, begränsar konkurrensen och ursäkta kränkningar av individens rättigheter som företrädare för eliten.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram