Arkiv

Fredag 2020 05 08

Fredagsmyset med en rejäl omvärldsbeskrivning gällande nuläget. Det är 75-års jubileum för Andra världskrigets fredsdag, och Amerikanska FED hävdar att Nazismen berodde på 1918 års influensaepidemi... för att dölja sina egna förehavanden, naturligtvis. Carl börjar med en genomgång av Nürnbergrättegångarna, IG Farben och det svenska Investor-ägandet i detta. Donald Trump säger att corona är den […]

Allmänt Allvarlig Tro

Är det någon som på allvar tror att staten inför repressiva lagar av andra skäl än att legitimera vad man redan gör? Är det någon som på allvar tror att staten inför repressiva lagar av andra skäl än att legitimera vad man redan gör? Posted by Carl Norberg on Wednesday, 19 February 2020

Körkortsapp

Men så praktiskt för den finansiella diktaturen - Investor - då skulle man ju vara helt säker på att ingen skulle glömma sin mobil och därför också när som helst kan pinpointa var exakt någon befinner sig. För inte går det väl att tolka på annat vis än som att man utreder hur man politiskt […]

Djup Förändringsrädsla

Den goda nyheten är att vi är vid liv, mycket mer levande, alltmer medvetet medvetna och det är vad som driver dem vi makten till att bli helt galna, vi ser tingens ordning allt mer klart ur deras perspektiv. Den materialistiska Elitens tankesätt är att vi är mindre än insekter, en population av arbetande kött […]

Vilket Leder Till ...

Jadå så är det. ML/ "Så ser vi då snöbollseffekten genom alla led som en konsekvens av att realekonomin tappat sin räntekostnadsförsörjningsförmåga varför den cirkulerande penningmängden nu krymper i exponentiell takt som en konsekvens av skuldmättnad i det valutafinansiella systemet vilket implicit innebär att... * Vi ej längre kan konsumera i tillräcklig omfattning i vår […]

Kunglig Båtflykting?

Så Engelsmännen kommer att gå man ur huse för att bedriva allmän huliganism vid en hård Brexit...Jaså, varför då? Och ännu dummare - drottningen skall placeras på HMY Britannia.... Den Djupa Staten hotar nu med andra ord befolkningen med ökade repressiva lagar om inte England blir kvar i EU! Fast det där med Britannia, som […]

Djupt Spelintresse

Tänka sig så oväntat.....att några få individer som blandat sig med de många kunde ställa till så mycket - att det blev motiverat med mer repressiva åtgärder... Att skriva på en namninsamling får nog ses som någonting skilt från vad detta kom att utvecklas till och att Katarina Janouch nu återfinns som frontfigur för den […]

Ostoppbar Medvetandeökning

Vad kommer du att göra – eller inte göra? Hur mycket bryr du dig? Är du så omedveten om dina känslogrundande värderingar att du inte kan se ditt eget liv och att de som du älskar står på spel? Vad kommer det att kräva? Jag vet snart inte vad jag kan säga mer i detta […]

Djupt Inflytande Val

Det har återkommande hänt gång på gång genom historien. Nationer, imperier och dynastier har fattat dåliga ekonomiska beslut vilka leder till deras egen undergång. Scenariot går vanligtvis till ungefär så här ur ett socioekonomiskt perspektiv – en generation gör uppoffringar och arbetar hårt för att lösa globala – internationella utmaningar och skapar ekonomisk handlingsfrihet, vilket […]

Tankar Om & Som Känslobetingad Grund

Vad vi måste ta itu med är de övergripande – grundläggande bedrägliga och destruktiva krafter och mekanismer som spelar in och som försöker föra mänskligheten in i en försvagad underordnad roll till någon slags global fascistisk kontrollstat och eliminera personlig och geografisk suveränitet, för att stödja och gynna ett fåtal själsligt outvecklade och självutnämnda eliter. […]

Antingen Eller

Är det inte helt fantastiskt - korkat - att det svenska folket nu öppet själva ber om ökade repressiva åtgärder emot sig själva, i ljuset av den information som de har fått igenom de ägardirektivstyrda opinionionsbildningsmedierna som agerar för den Djupa Statens vidmakthållande av en monetärmekanisk funktion, som gör allt färre allt rikare på allt […]

Söndag Efter Jul

Detta är bra att DELA NU, innan Anglozionisterna hinner få fart på de repressiva åtgärderna här i Sverige, med stöd av den lag " Global Magnitskij Human Rights Accountability Act " som infördes i USA den 23: december för att kunna utöva ett starkare förtryck av yttrandefriheten på en global skala.Den svenska politiska adeln kan […]

Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram