Kategori: Själsligt

Förintande Svar

Mycket få människor söker verkligen kunskap i denna värld, mycket få människor ställer verkligen frågor som inkluderande gäller sina egna ställningstaganden. Tvärtom så försöker de flesta människor vrida ur svaret avseende det okända i form av svar som de redan har satt sin prägel på genom sina egna sinnen -.. Motiveringar, konfirmation, former av tröst […]

Själsligt Väder

    Den kollektiva ursäktens värmande tröst inför den egna besvikelsen på sig själv, har nog aldrig känts kallare i Sverige. Det individuella själsliga vädret blir därför allt kyligare som en ovillkorlig konsekvens av samhällsklimatets utveckling. Med andra ord, medan marionettregeringen och andra ur etablissemanget kan utgöra en skenbart central myndighet, i slutändan måste alla […]

För Allvarligt Funderande

Detta är någonting att fundera mycket allvarligt på. Vi befinner oss nu i korsningen nu, i vägkorsningen - inflexionspunkten till medvetandet. Vilken värld bidrar vi till att manifestera? Kommer vi som individer att oansvarigt låta saker glida längs vägen som de är? Svaret är upp till dig att göra verkligt. Kommer du att gå – […]

Tiga Eller Kriga

25 februari 2018 · Dynamiken i folkmassans psykologi är väl kanske inte exakt välkänd för den genomsnittliga människan i en befolkning, men den har en otrevlig och smygande effekt även när publiken är allmänt tillfreds. Vissa kanske kallar detta för det kollektivt växande omedvetna, andra helt enkelt för den kollektiva viljan eller enklare än så […]

Hur Leva Med Oss Själva?

Så hur ska vi leva med oss själva och vår växande själsliga tomhet, när vi beslutar oss för att att dansa runt de allt färre stolar som står utställda runt den falska solidaritetens altare, oavsett om vi fejkar vår vilja eller är ytterst motvilliga? Vilka stora eller små justeringar gör vi på vårt tänkande för […]

Lagens Försvarare

Om människor förlorar sin vilja att erkänna att det finns tillfällen i vår historia när laglighet blir skild från moral som normalitet, avstår vi inte bara kontrollen över våra rättigheter till att bestämma över oss själva, utan vi avstår då även vår förmåga till en rimlig bedömning av vår egen framtid. Hur hänger detta samman […]

Girighet

20 februari 2013 ·   Girighet är inte bra för andra. Girighet är därför en sjukdom på samhällskroppen, en abberation, en avvikelse från enkla och ärliga ambitioner och är därför nödvändig att bestämma till sin form så som en överdrift. Denna enkla skillnad kan annars komma att gå förlorad om människor inte längre klarar av […]

Klimat För Frögroende

Den nuvarande situationen är inte bara en bedrägeri. Det är kanske den yttre gränsen, det ultimata uttrycket för människors förmåga att gripa efter halmstrån och hoppas att rida på det till stjärnorna ... en indikation på den oändliga okunskapen hos människorna om sig själva. Detta är inte en lätt uppgift att ta sig an för […]

Individens Väg Framåt

Alla är så jävla dumma i huvudet att de inte begriper vad jag skriver - tyvärr ingen okänd tanke på något vis, precis som insikten om att den pedagogiska kompetensen därför förmodligen inte riktigt ännu är helt fullkomlig. Att söka djupare sanning och få kunskap om verkligheten - oavsett om det handlar om ämnen som […]

Mänsklig Individuell Suveränitet & Självständighet

    "Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt till varje pris som helst." // Hjalmar Söderberg år 1905. Någonting som idag anses som ett mänskligt drag är strävan […]

Inom Oss Själva

    Efterhand som omfattningen av vårt allmänna medvetna medvetande - vår metakognition - växer i intensitet, känner vi också av vår egen pånyttfödelse allt snabbare, genom att vi alltså lär oss känna oss själva allt mer i nuet. Men inte bara detta, utan också att identifiera de förgiftande huvudpersonerna som försöker vidmakthålla vårt omgivande […]

Inre Ensamhet & Yttre Gemenskap

En känsla av individuell känslomässig isolering efter det inledande uppvaknandet är naturligt. Allt förefaller främmande för oss i förhållande till vad vi har fått lära oss, vilket för med sig konsekvenser, vilka kan vara häpnadsväckande och som nästan får hjärtat att brista. Men vi är mycket mycket sammankopplade i detta och vi delar en djup […]

Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram