Hopandes Rättstvister För Brittiska Banker

2024-07-08
https://www.dagensps.se/bors-finans/rattstvisterna-hopar-sig-for-brittiska-banker/
Banksektorn i Storbritannien upplever nu det största antalet rättstvister på ett decennium, en trend som inte verkar avta.
Enligt en rapport från advokatfirman CMS och Solomonic Litigation Intelligence fick Storbritanniens högsta domstol förra året in, i genomsnitt, nästan tre nya rättsfall per dag.
Samtliga av dessa involverande finansföretag.
banker storbritannienBrittiska banker står inför en oviss framtid. (Foto: LEHTIKUVA / Timo Jaakonaho / NTB / TT)
Det är första gången sedan efterdyningarna av den globala finanskrisen 2008 som antalet rättstvister har nått sådana nivåer i Storbritannien.
De främsta orsakerna är en ökning av betalningsbedrägerier, ekonomiska svårigheter för kunder, samt tvister relaterade till sanktioner mot Ryssland, skriver Bloomberg.
Uppmärksammade fall
I år har flera uppmärksammade rättstvister behandlats i Storbritanniens domstolar.
Bland dessa återfinns miljardären Mike Ashleys stämning mot Morgan Stanley över ett så kallat “margin call” på 1 miljard dollar, motsvarande ungefär 10,5 miljarder kronor.

Denna stämning blev dock senare tillbakadragen.
HSBC Holding Plc vann en rättstvist mot Walt Disney gällande en filmfinansierings-skandal på 1,3 miljarder pund, medan Standard Chartered Plc står inför ett krav på 1,5 miljarder pund relaterat till överträdelser mot sanktioner.


Framtiden oviss
Under första kvartalet 2024 blev över 200 nya rättsfall registrerade i Storbritannien, och trenden ser ut att fortsätta.
De senaste årens långsamma ekonomiska tillväxt, höga räntor samt den värsta levnadskostnadskrisen på flera årtionden bidrar till den ökande mängden rättstvister.
Christopher Charlton från advokatfirman Macfarlanes förklarar för Bloomberg att ekonomiska svårigheter leder till tvister kring betalningsinställelser, lånegarantier och “margin calls”.
Han förutspår att dessa trender kommer att fortsätta, särskilt de som kompliceras av utökade sanktionsregimer.
Extra noggranna

Bankerna i Storbritannien står inför en betydande ökning av rättstvister, driven av ekonomiska utmaningar, bedrägerier och nya regelverk.
Detta innebär att de utsatta bankerna måste vara extra noggranna med att hantera både forna och kommande risker, då framtiden ser ut att innebära fortsatt juridisk turbulens för finanssektorn.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram