Vandrande Fiskar & Reglerade Älvar

2024-05-21
Regleringen av älvarna..

https://www.svd.se/a/63jxWO/wwf-akut-lage-for-al-och-lax-i-sverige
"Bestånden av vandrande fiskar i sötvatten har minskat med i snitt 81 procent mellan 1970 och 2020, enligt rapporten. Minskningen ser olika ut beroende på kontinent. I exempelvis Europa ligger siffran något under snittet – i Latinamerika och Karibien landar den på 91 procent.
– Det går inte åt rätt håll. Vi ser en fortsatt förlust och utarmning av biologisk mångfald, säger Inger Melander, fiskeexpert hos Världsnaturfonden (WWF).
Förlust av fiskarnas livsmiljöer, föroreningar och klimatförändringar är några av orsakerna till de minskande bestånden.
– Vi behöver få till ett internationellt samarbete. Det här är migrerande arter som rör sig mellan olika vattendrag, länder och geografiska områden. Vi behöver politisk vilja och politiska muskler för att kunna driva igenom olika åtgärder, säger hon och tillägger:
– Många arter har en god chans att återhämta sig. Men det krävs tid och tålamod.
I Sverige är läget akut för den europeiska ålen och vilda Östersjölaxen. För att rädda bestånden behöver båda arterna få mer fri passage i vattendrag så att de kan vandra utan att stöta på hinder i form av till exempel dammar, enligt Melander.
– Det är detsamma både för ålen och laxen, man behöver få stopp på fisket och se över habitaten så att de restaureras och skyddas så att de här arterna kan leva i de här vattendragen."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram