Kaloriintag & Åldrande

2024-04-20
Nyhet...

https://www.dagensps.se/life-science/ovantad-effekt-pa-aldrande-med-farre-kalorier/
"Färre kalorier ger oväntad effekt på åldrande
Att begränsa ditt kaloriintag har i en studie visat sig ha en oväntad effekt på åldrande.
Din kost spelar en stor roll för hur din kropp åldras, men förhållandet mellan kosten och kroppens åldrande är mycket mer komplicerat än vi trott.
I flera studier på djur har begränsning av kaloriintag visat sig kunna öka livslängden och det verkar faktiskt kunna minska olika tecken på åldrande även hos människor, det skriver Newsweek.
“Det finns många anledningar till varför kalorirestriktioner kan förlänga människors livslängd, och ämnet studeras fortfarande”, säger Waylon Hastings till Science Daily.
Han tog sin doktorsexamen i biobeteendehälsa vid Pennsylvania State University och är nu postdoktor vid Tulane School of Medicine.
Han förklarar att en primär mekanism genom vilken livet förlängs relaterar till cellers metabolism.
“När energi förbrukas i en cell orsakar avfallsprodukter från den processen oxidativ stress som kan skada DNA och på annat sätt bryter ned cellen.
När en persons celler förbrukar mindre energi på grund av kalorirestriktioner finns det dock färre avfallsprodukter, och cellen bryts inte ned lika snabbt”, säger han till Science Daily.
✅️Telomerer
För att ersätta utslitna celler måste kroppen skapa nya, vilket kräver att det DNA som finns i befintliga celler kopieras.
I slutet av våra DNA-stränger sitter molekylära “lock”, kallade telomerer, som skyddar DNA-molekylen från att bli trasslig eller sliten.
Varje gång DNA kopieras för produktion av nya celler, blir telomererna något kortare, därmed är längden på dina telomerer en användbar indikator på dina cellers biologiska åldrande.
Ålder, stress, sjukdom, kost och genetik är faktorer som kan påverka hur ofta våra celler replikerar sig, och därmed också hur snabbt våra telomerer krymper.
Vilken effekt kalorirestriktioner har på mänskliga telomerer är dock inte så välkänd.
✅️Kalorirestriktion
Waylon Hastings och hans kollegor samlade in data från USA:s nationella studie Calerie, som är den första randomiserade kliniska prövningen av kalorirestriktion hos människor.
För att utforska effekten av kalorirestriktioner på mänskliga telomerer analyserade de data från 175 studiedeltagare efter 24 månaders kaloribegränsning.
Studiens seniorförfattare Isan Shalev, docent i biobeteendehälsa vid Penn State, säger att deras forskning visar komplexiteten i hur kalorirestriktion påverkar telomerförlust.
“Vi antog att telomerförlusten skulle vara långsammare bland personer med kalorirestriktion.
Istället fann vi att personer med kalorirestriktion förlorade telomerer snabbare först och sedan långsammare efter att deras vikt stabiliserats”, säger han till Science Daily.
Inte som de trodde
Efter ett års kalorirestriktioner förlorade studiedeltagarna sina telomerer snabbare än de gjorde på en standardkost, men efter två år, när deras vikt började stabiliseras, började de förlora dem långsammare.
I slutet av tvåårsperioden med kaloribegränsning var studiedeltagarnas telomerer ungefär lika långa som de var när de åt en standardkost.
För att avgöra om ytterligare ett år med kaloribegränsning skulle skapa en statistisk skillnad i biologiskt åldrande mellan deltagarna krävs mer forskning."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram