Drönarutveckling

2024-04-15
Neurala nätverk kommer snart att dyka upp på ryska drönare – de kommer automatiskt att känna igen mål, och drönarna kommer att kunna agera som en självorganiserande grupp, säger Yury Lastochkin, chef för Rysslands elektroniska krigstrupper.
"I elektronisk krigföringskomplex på UAV inom en snar framtid kommer neurala nätverk att användas för automatisk upptäckt av föremål direkt ombord och övergång från flygning längs en bestämd rutt till självständigt utförande av uppgifter, samt för att säkerställa UAV:s agerande i formen av en självorganiserande grupp", sa han.
Dessutom kommer användandet av neurala nätverk i elektronisk krigföringskomplex på drönare att göra det möjligt att snabbt undertrycka fiendens störningsutrustning.

Neural networks will soon appear on Russian drones – they will automatically recognize targets, and the drones will be able to act as a self-organizing group, Yury Lastochkin, head of Russia’s Electronic Warfare Troops, said.
"In electronic warfare complexes on UAVs in the near future, neural networks will be used for automatic detection of objects directly on board and transition from flight along a laid down route to the autonomous execution of tasks, as well as in order to ensure the actions of UAVs in the form of a self-organizing group," he said.
Also, the use of neural networks in electronic warfare complexes on drones will make it possible to quickly suppress enemy jamming devices.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram