Välfärdsnedmonterande EU

2024-04-12
Händelsevis så klart...

Krig, nya finanspolitiska regler och åtstramningar för att förvandla EU till USA
Europa har i motsats till USA haft ett relativt robust socialt skyddsnät. Universell sjukvård och utbildning är standarden över hela kontinenten. Pensioner och fackföreningar är vanligt liksom bostadsbidrag för fattiga.
Ändå med en ny finanspolitik som begränsar hur länder i EU kan hantera sina skulder, växande krav på att Nato-nationer lägger 2% BNP på militären och stigande energikostnader till följd av sanktioner mot Ryssland, det kan vara på väg att förändras.
"Det yttersta målet med denna process är att montera ner välfärdsprogram, att montera ner fri sjukvård, gratis utbildning, bostadsbidrag och så vidare i EU," berättade Dr. Linwood Tauheed, en docent i ekonomi vid Missouri University för Sputniks The Critical Hour.
"Det här går som planerat, för att EU ska eliminera dessa [program] så att det kan sägas att det inte finns bättre alternativ än vinstdrivande sjukvård och dyr utbildning eftersom EU inte kunde hålla [det]" spekulerade Tauheed.
Tidigare i veckan berättade finländska finansministern Riikka Purra för en lokaltidning att nedskärningar kommer behöva göras i pensionerna, och andra länder i Europa planerar egna åtstramningar, vilket resulterar i protester över hela kontinenten.
Detta kommer i kölvattnet av att Europa lovar att skicka 50 miljarder euro i hjälp till Ukraina under de närmaste åren, utöver stöd från enskilda regeringar.
Följ länken för att läsa mer

War, new fiscal policy rules and austerity to turn EU into US
Europe, in contrast to the US, has had a relatively robust social safety net. Universal healthcare and education is the standard across the continent. Pensions and unions are common as are housing subsidies for the poor.
Yet with a new fiscal policy that constrains how countries in the EU can deal with their debts, growing demands that NATO nations spend 2% GDP on the military and rising energy costs resulting from sanctions on Russia, that may be about to change.
“The ultimate goal of this process is to dismantle welfare programs, to dismantle free health care, free education, housing subsidies and so forth in the EU,” Dr. Linwood Tauheed, an associate professor of economics at the University of Missouri told Sputnik’s The Critical Hour.
“This is going as planned, to have the EU eliminate those [programs] so that it can be said that there are no better alternatives than for-profit healthcare and expensive education since the EU couldn’t sustain [it],” Tauheed speculated.
Earlier this week, Finnish Finance Minister Riikka Purra told a local newspaper that cuts will need to be made to pensions, and other countries across Europe are planning their own austerity measures, resulting in protests across the continent.
This comes in the wake of Europe pledging to send €50 billion in aid to Ukraine over the next few years, in addition to support from individual governments.
Follow the link to learn more

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram