Juristvärderingar

2024-04-12
Nåja vi får se, klagomålen på rättssystemet står ju inte som spön i backen direkt..

https://www.dagensjuridik.se/kronikor/om-jurister-och-deras-varderingar-pa-arbetsmarknaden/
"Pandemin, kriget i Ukraina och ett tufft ekonomiskt läge – påverkar det värderingarna hos Sveriges jurister och karriärvalen de gör 2024?
Stora samhällsförändringar är, medan de växer fram, ofta osynliga för dem som verkar i de dominerande perspektiven. Små värderingsförskjutningar, drivna av teknisk utveckling, geopolitik och ekonomi som leder till synliga och omvälvande förändringar över tid.
Den återkommande studien “From X to Next – on generation specfic values in the Swedish workforce” är en ansats att synliggöra just sådana förskjutningar, där yrkesaktiva jurister fått rangordna sina värderingar enligt den amerikanska socialpsykologen Milton Rokeach metod.
Baby Boomers (1946-1964), Generation X (1965-1979), Millennials (1980-1995) och Gen Z/ Next Gen (1996-2009), har i studien rangordnat övergripande livsmål, s k ”terminal values” och den önskade vägen att nå fram till dem, s k ”instrumental values”. Följande mönster framträder:
Jurister på den svenska arbetsmarknaden är värderingsmässigt mer lika varandra över generationsgränserna än sina generations-peers bland övriga tjänstemän. Äldre jurister fostrar yngre i förhållningssätt inom yrket, de ingjuter karaktär och förkroppsligar traditioner och värderingar som förs vidare från generation till generation.
Jurister är inte hedonister. I ett urval av värderingar som bl a omfattar övergripande livsmål som ett liv i lyx och vällust prioriterar juristerna istället värderingar som frihet, självrespekt och trygghet för nära och kära – i samtliga generationsgrupper.
Jurister vill gärna nå sina övergripande livsmål genom att vara kompetenta, kapabla, rakryggade och ambitiösa. De vill modigt stå upp för det de tror på. Att nå sina livsmål genom t ex följsamhet är det inte tal om – i någon generationsgrupp.
Men sedan blir bilden mer mångfacetterad. De två äldre generationerna värderar i högre utsträckning hårt arbete och socialt erkännande, medan de två yngre generationerna i stället värderar inre harmoni och glädje – för femte året i rad. Det antyder mer än en slumpmässig avvikelse från kurvan, det antyder en värderingsförskjutning. Vad betyder det konkret på arbetsplatsen? Förmodligen ett minskat fokus på att jaga timmar och bonus. Förmodligen också minskade möjligheter att locka unga jurister med titlar och skapade hierarkier.
Kommer värderingsförskjutningen att hålla i sig? Mycket tyder på det. Trots en viss risk för cyklisk backlash är förändringens krafter starka. Krig och ekonomisk osäkerhet har funnits i vår närhet förut, inte minst när Baby boomer-generationen var nya på arbetsmarknaden. Men få skulle idag känna igen sig på någon av den tidens arbetsplatser Förskjutningen förstärks också av nya digitala arbetssätt som ger både ökad frihet och effektivitet. De yngsta generationerna jurister lever inte för att arbeta – de arbetar för att leva. Arbetsgivare bör inordna sig därefter."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram