Ekonomistudenter & Språket

2024-04-08
Ja vilket val av ord... 🙂

https://www.dn.se/kultur/n-jonas-vad-hander-nar-vi-frivilligt-tappar-vart-sprak/
"– Ackumulerad?
Ordet uttalas långsamt och förvånat hos ekonomistudenten i tjugoårsåldern.
Hon fortsätter:
– Vad betyder det? Hon möter blickarna hos de sex studiekamraterna runt bordet. De gör ett grupparbete på universitetsbiblioteket i Umeå, där jag råkar ha ett ärende.
– Är inte det typ… motsats? Säger till slut en annan ekonomistudent.
Jag råkar höra och dras till konversationen. Låtsas leta något i en bok i deras absoluta närhet.
En annan rycker på axlarna.
En tredje tuggar på sin penna med allt dimmigare blick.
Ingen googlar. Ingen verkar ha ordliste-appar på telefonen. Framför allt: ingen är nyfiken på ordets betydelse.
Ekonomistudenterna pratar om en av de vanligaste termerna i företags-Sverige: avskrivningar – när saker i företag minskar i värde. ”Ackumulerade avskrivningar” innebär helt enkelt samlade avskrivningar – från samtliga år. Även det en av de allra vanligaste termerna.
Den som inte förstår den på en ekonomiavdelning blir utskrattad.
Jag vet. Den svenska läskrisen är redan sönderskriven. Men min puls stiger inne på biblioteket.
Professorerna Ingvar Lundbergs och Mats Myrbergs välomskrivna undersökningar visar att en sjuttonåring som läst mycket har ett ordförråd på runt 50 000 till 70 000 ord, medan en som inte läst har behärskar mellan 15 000 och 17 000 ord.
För att kunna klara sig i samhället och ta emot vardagliga instruktioner behöver vi minst 50 000 ord.
Svenska förläggarföreningens senaste rapport om Sveriges läsande, ”Läsandets årsringar” från 2020, pekar på en kraftigt minskad lustläsning bland unga. Strax före jul visade den senaste Pisa-undersökningen åter kraftig nedgång i läsförståelse. Åtta av tio svensklärare i högstadiet och gymnasieskolan sade sig samtidigt vara direkt oroade över elevernas läsförståelse, i en ny undersökning från Utbildningsradion. De upplever att läsförståelsen försämrats kraftigt det senaste decenniet och sju av tio gymnasielärare tror att det får kraftigt negativa konsekvenser för elevernas studier på högskola och universitet.
Jag skulle vilja tillfoga – arbetsliv.
Men framför allt: Om vi inte är nyfikna på ett nytt ord – som ackumulerad.
Om vi tappar vårt språk, vad gör det med oss som människor?"

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram