Medvedev På X

2024-04-07
Dmitry Medvedev på X: Våra Nato-vänner har fått ett nytt mantra. Nu säger de kollektivt att ingripande i "Ukraina" inte ligger i planerna. Bara några trupper kommer att gå in i ett område nära Lvov och kanske Kiev för att avlösa den ukrainska armén
Typ, sysslar med hushållning och organisering; tränar; tar med elitspecialstyrkor till vissa platser. Inget mer. Implication: människor i våra länder, slappna av. Det blir bara några kistor. Och ni ryssar, bli inte för oroliga, vi kommer inte att kriga.
Bara totalt fräcka odjur som håller hela världen för idioter! Alla dessa mikrogenitala Nato-organ måste följa order från ukrainska militära styrkor och ingen annan! Annars kommer de inte ens få komma in i ett så hemsk, döende land som "Ukraina".
Det betyder att de kommer att bli en del av de reguljära styrkor som nu kämpar mot oss. Därför kan de bara behandlas som fiender; och inte bara fiender, utan som elitavdelningar, Hitlers SS-straffare. Och det kan bara finnas en regel för dessa utomeuropeiska löss, som till skillnad från de olyckliga ukrainarna inte tvingades gå ut i krig: inga fångar tagna! Och för varje Nato-flygplan som dödats, sprängts eller bränts måste det finnas en maximal belöning. Och inte ge tillbaka kropparna. Låt de anhöriga utomlands lida.

Medvedev on X: Our NATO friends have got a new mantra. Now they are collectively saying that intervention in “Ukraine” is not in plans. Just some troops will enter an area near Lvov and maybe Kiev to relieve the Ukrainian army.
Kind of, doing housekeeping and organising; training; bringing elite special forces to some places. Nothing more. Implication: people of our countries, relax. There will be but a few coffins. And you, Russians, don’t get too anxious, we are not going to make war.
Just totally brazen brutes who hold all the world for fools! All these microgenital NATO organs have to follow orders by the ukrainian military forces and none other! Otherwise, they won’t be allowed even into such a squalid, dying country as “Ukraine”.
That means they will become part of the regular forces who are now fighting against us. Which is why they can only be treated as enemies; and not just enemies, but as elite detachments, Hitler’s SS punishers. And there can only be one rule for these overseas lice, who, unlike the unfortunate Ukrainians, were not forced to go to war: no prisoners taken! And for each NATO fighter killed, blown-up, or burned there must be a maximum reward. And no giving the bodies back. Let the relatives abroad suffer.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram