Könsfördelning & Könsidentitet

2024-04-04
En man kan alltså inom kort byta sin juridiska identitet och ställa upp som kvinna i styrelsen..

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/foretag-ska-redovisa-konsfordelningen-i-styrelsen/
"Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag på lagändringar för att kunna genomföra två nya EU-direktiv.
Förslagen innebär bland annat att det ställs nya krav på företagens hållbarhetsrapportering och på redovisningen av könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade företag.
De nya kraven på företagens hållbarhetsrapportering syftar till att ge finans­marknaderna och andra intressenter tillgång till tillförlitlig och jämförbar information om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning. Företagens rapportering ska bidra till att styra in kapital mot hållbara investeringar. Dessutom ska den underlätta hanteringen av finansiella risker som följer av klimatförändringar och brister i sociala förhållanden. Så skriver regeringen i ett pressmeddelande.
I två olika artiklar har Dagens Juridik skrivit om hållbarhetsdirektivet CSRD, läs om företagens utmaningar här och revisorernas nya utmaningar här.
Det nya förslaget
Det nya förslaget från regeringen som innebär redovisning om könsfördelningen bland styrelseledamöterna i börsnoterade företag innebär att företagen i sin årsredovisning ska upplysa om vilken förändring som har skett i fördelningen mellan kvinnor och män bland styrelseledamöterna sedan året innan.
För att säkerställa att svenska företag kan verka på konkurrenskraftiga villkor inom EU föreslår regeringen att direktiven genomförs på miniminivå.
Lagändringarna föreslås träda i kraft i den 1 juli 2024."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram