2024 04 03

2024-04-03
https://www.youtube.com/watch?v=o_Q5XKwBcg8

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

Stöd oss gärna:
SWISH: 076 - 118 25 68 (mottagare Caroline N.)
PATREON: https://patreon.com/defria_se
FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se
HEMSIDA: https://defria.se/

Vilka är det som egentligen driver vad, och i vilket syfte?

President Dwight D. Eisenhowers varning för det militärindustriella komplexet i sitt avskedstal 1961 var genomgripande och förutseende. Han varnade för de potentiella farorna med ett stort och inflytelserikt militärindustriellt komplex och befarade att dess okontrollerade tillväxt skulle kunna få betydande konsekvenser för den amerikanska demokratin och det amerikanska samhället.

1. Eisenhower varnade för att det militärindustriella komplexet skulle kunna få otillbörligt inflytande inom maktens korridorer. Detta inflytande skulle kunna leda till att regeringens politik, prioriteringar och utgifter styrs mot militära intressen framför civila behov, vilket skulle leda till en obalans där beslut gynnar militär expansion och rustningar framför social välfärd och inhemska investeringar.

2. Sammanflätningen av militär, industri och politik kan underminera demokratiska processer. När militära och industriella ledare har ett betydande inflytande över policy och politiska beslut finns det en risk att den breda befolkningens intressen åsidosätts. Detta inflytande kan undergräva den demokratiska principen att militären står under civil kontroll och ansvarighet.

3. Eisenhower oroade sig för de ekonomiska konsekvenserna av en växande militärbudget, som skulle kunna leda till felallokering av nationella resurser. Överdrivna utgifter för försvaret skulle kunna avleda medel från viktiga offentliga tjänster som utbildning, sjukvård och infrastruktur, vilket skulle kunna hämma ekonomisk utveckling och innovation inom civila sektorer.

4. Den kontinuerliga expansionen av det militärindustriella komplexet kan främja en rädslans kultur, där externa hot överdrivs för att motivera ökade militärutgifter. Denna miljö kan leda till ett mer militariserat samhälle där säkerhet prioriteras framför frihet och medborgerliga friheter, vilket påverkar det nationella psyket och internationella relationer.

5. Ett mäktigt militärindustriellt komplex kan driva en nation mot en mer aggressiv utrikespolitik, vilket ökar sannolikheten för konflikter. Eftersom industrins vinstmotiv är knutna till produktionen av militär utrustning finns det en risk att krig blir ett sätt att upprätthålla ekonomiska intressen, vilket leder till ett ständigt engagemang i utländska krig utan tydliga mål eller fördelar för det nationella intresset.
Eisenhowers varning gällde inte upprätthållandet av en stark militär för det nationella försvaret, som han såg som nödvändigt. Istället varnade han för risken för en oproportionerlig och okontrollerad expansion av det militära inflytandet i samhället, politiken och ekonomin, vilket skulle kunna snedvrida amerikanska värderingar och prioriteringar. Hans budskap uppmuntrar till vaksamhet och till att upprätthålla en balanserad inställning till försvars- och inrikespolitik, så att demokrati och civila behov
inte överskuggas av det militärindustriella komplexet.

Och idag, är det onsdagsmys!

Mysen i poddformat (dvs enbart ljud) finns att spela upp eller ladda ner här
https://myspodd.defria.se
Följ De Fria på Telegram!
https://t.me/defria
The Free People's Movement på YouTube!
https://youtube.com/TheFreePeoplesMovement

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram