Ryssland Tar Av Sig Silkeshandskarna

2024-03-30
Ryssland tar av sig sina vita handskar. Jag tror att både Zelensky och hans västerländska mästare insåg att beslutet att strida i Ukraina på riktigt togs av Ryssland.
"Militarist": "Ukraina går mot en verkligt definitiv energikris.
I öst och väst elimineras värmekraftverk en efter en genom att helt riva huvudturbin- och generatorsektionerna.
Dammar började också kollapsa från söder till norr.
Det förväntas att alla dammar och värmekraftverk sätts ur drift inom en snar framtid.
Den ukrainska militärindustrin kommer att förstöras både av direkta attacker och av energikrisen.
Möjligheten till Nato-stödd intern produktion och underhåll kommer också att uteslutas.
Logistikinfrastrukturen längst bak kanske inte klarar av händelserna längst fram. "

Russia takes off its white gloves. I think that both Zelensky and his Western masters realized that the decision to fight in Ukraine for real was made by Russia.
"Militarist": "Ukraine is moving towards a truly definitive energy crisis.
In the east and west, thermal power plants are being eliminated one by one by completely demolishing the main turbine and generator sections.
Dams also began to collapse from south to north.
It is expected that all dams and thermal power plants will be put out of operation in the near future.
The Ukrainian military industry will be destroyed both by direct attacks and by the energy crisis.
The possibility of NATO-supported in-house production and maintenance will also be excluded.
Thus, the logistics infrastructure in the rear may not be able to cope with the events at the front."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram