Utrett Trafikverkskaos

2024-03-27
Ja tänk vad en expansiv byråkrati kan ställa till med...
Ingen vet vem som har ansvar och finns ju ändå inget tjänstemannaansvar.....

https://www.svd.se/a/8J3gkr/utredning-om-kaoset-pa-e22-klar-skarp-kritik
"Utredning klar: Totalt kaos på Trafikverket
Det rådde totalt kaos på Trafikverket och andra myndigheter under inledningen av kökaoset på E22 i januari.
Det var oklart vem som fick göra vad och Trafikverket hade under flera timmar ingen uppfattning om hur allvarligt läget var. Den bilden framträder ur Trafikverkets egen rapport.
Trots flera rapporter om stillastående bilar på E22 väljer Trafikverket att inte agera.
Totalt tar det cirka åtta timmar från det att Trafikverket tar emot det första samtalet om stoppet till att en aktörsgemensam samverkan inleds.
– Det tog för lång tid att förstå vidden av problemet. Vi fick flera samtal om incidenter, men vi förstod inte att alla fordon var på E22, säger Anna Wildt-Persson, regional direktör på Trafikverket.
En oberoende utredning beställd av Länsstyrelsen Skåne slår fast att Trafikverket är ytterst ansvarigt för att säkerställa att vägarna är framkomliga och säkra året om, och att det därför förefaller ”uppenbart att Trafikverket är den aktör som borde ha tagit ansvar för att leda krishanteringen på E22”.
Anna Wildt-Persson delar inte den bilden:
– Vi leder inte några operativa insatser. Vårt ansvar är att tillhandahålla plogning och samordna trafikinformation. Det finns andra myndigheter som har det operativa ansvaret.
Enligt Wildt-Persson delar flera aktörer på ansvaret för kaoset på E22.
– Det finns ett ansvar att hålla en väg framkomlig och det faller på Trafikverket. Sedan finns det ett ansvar att leda arbetet på plats. Det faller på räddningstjänsten och polis. Länsstyrelsen kan samverka i ett senare skede.
Vem kommer att leda arbetet i framtiden?
– I Sverige har vi en krisberedskap där flera myndigheter samverkar. Vi alla behöver bli bättre på att förstå varandras ansvarsområden, säger Anna Wildt-Persson.
I intervjuer från utredningen riktas hård kritik mot Trafikverket.
– Alla aktörer tänkte att Trafikverket hade lead, utom Trafikverket själva, säger en chef på länsstyrelsen, enligt minnesanteckningarna som P4 Malmö tagit del av.
– Det är inte någon som varit inblandad i det här som känner sig nöjd. Det är tydligt att det finns brister och vi behöver gå till botten med varje aktör, säger länsöverdirektör Ola Melin på Länsstyrelsen Skåne.
Fler än 1 000 fordon fastnade i snökaoset på E22 mellan Hörby och Kristianstad 3–4 januari. Vissa blev sittande i ett helt dygn. Trots vädervarningar i förväg hölls samtliga vägar och påfarter öppna."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram