Bruten Bromance

2024-03-26
FN-omröstning kommer osannolikt att signalera förändring i USA:s politik
Biden-administrationen signalerade passivitet mot ett föreslaget vapenvila i Gaza under en omröstning om frågan i FN på måndag. Men analytikern Mark Sleboda varnar för att läsa för långt in i händelsen och hävdar att den nuvarande sprickan i relationerna mellan USA och Israel är mer en fråga om personlig fientlighet mellan ländernas ledare än en genuin förändring i deras militära relation.
"Vad gäller [israeliska presidenten] Benjamin Netanyahu, Bibi och Biden, detta är en bruten bromans", sa internationella relationersexperten på Sputniks Political Misfits-program på måndag. "Alla indikationer tyder på att detta inte tyder på någon större förändring i USA:s utrikespolitik med tanke på AIPAC:s inflytande i USA och den långvariga amerikanska säkerhetsrelationen med Israel. ”
Sleboda uttalade att den främsta oron för Biden just nu är att Israel kommer att göra ett våldsamt intrång i Rafah, där över 1,5 miljoner palestinier skyddar. En sådan flytt skulle troligen skada USA:s relation till Egypten om palestinier tvingas söka skydd i Sinaiöknen.
Egypten har varit en av de största mottagarna av amerikanskt utlandsbistånd från slutet av 1970-talet, då USA:s president Jimmy Carry övervakade undertecknandet av Camp David-avtalen som garanterade egyptiskt stöd av Israel. USA har kvävt Egyptiondemokratin under årtionden sedan dess, stöttat en kupp mot den valda presidenten Mohamed Morsi för att se till att en pro-israelisk ledare har makten i landet.

UN vote unlikely to signal change in US policy towards Israel
The Biden administration signaled passivity towards a proposed ceasefire in Gaza during a vote on the matter at the United Nations Monday. But analyst Mark Sleboda warns of reading too far into the incident, claiming the current rift in US-Israel relations is more of a matter of personal animosity between the countries’ leaders than a genuine change in their military relationship.
“As to [Israeli President] Benjamin Netanyahu, Bibi and Biden, this is a broken bromance,” said the international relations expert on Sputnik’s Political Misfits program Monday. “All the indications are that this is not indicative of some larger change in US foreign policy considering the influence of AIPAC in the US and the longstanding US security relationship with Israel.”
Sleboda stated the primary concern for Biden currently is that Israel will undertake a violent incursion into Rafah, where over 1.5 million Palestinians are sheltering. Such a move would likely damage the United States’ relationship with Egypt if Palestinians are forced to seek refuge in the Sinai Desert.
Egypt has been one of the largest recipients of US foreign aid dating back to the late 1970s, when US President Jimmy Carry oversaw the signing of the Camp David Accords which guaranteed Egyptian backing of Israel. The US has stifled Egyption democracy in the decades since, supporting a coup against elected President Mohamed Morsi to ensure a pro-Israel leader holds power in the country.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram