Sverige, Mexico & Ericsson

2024-03-22
Ericsson-anställda försvarar en telefonstation i Mexiko under 10-dagarskriget 1913. Bild ur Ericssons historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

På svenska:
De diplomatiska förbindelserna mellan Mexiko och Sverige har präglats av en uppsättning gemensamma intressen som har återspeglas i ett aktivt deltagande som syftar till att minska internationella spänningar och att på ett effektivt och lägligt sätt möta hot mot fred och säkerhet, särskilt genom samarbete.
Sedan starten, den 29 juli 1885, har det diplomatiska förhållandet mellan de båda länderna utvecklats i ett klimat av hjärtlighet och ömsesidig förståelse, vilket leder till en hög grad av enighet om utrikespolitiska frågor som är prioriterade för Mexiko.
Som ett exempel har Mexiko och Sverige arbetat med multilaterala initiativ, bland vilka nedrustning sticker ut (grupp på åtta länder som främjar en värld fri från kärnvapen); kampen mot narkotikahandel (tillsammans med Portugal anordnade de ett möte i Stockholm för att stödja FN:s generalförsamlings särskilda session om frågan som främjades av Mexiko); reformer av FN (Group of Sixteen); främja utvecklingen av Centralamerika; kampen mot terrorism; respekt för mänskliga rättigheter och omsorg om miljön. Ett tydligt exempel på givande främjande av gemensamma initiativ var tilldelningen, 1982, av Nobels fredspris till svenska Alva Myrdal och mexikanen Alfonso García Robles.
Det finns ämnen av gemensamt intresse där båda länderna har utforskat olika former av samarbete, såsom kvinnofrågor och jämställdhet och demokrati, bland annat. Utbildningsprogram inom vissa områden, sponsrade av Swedish International Cooperation Agency (Sida), är öppna för deltagande av mexikanska representanter.
Ekonomiskt har förhållandet till Sverige en lång historia. Företag som Ericsson, med erkänd internationell prestige inom telekommunikationsområdet, har haft närvaro i Mexiko sedan 1904. Volvo, Electrolux, Tetra Pak, Scania och SCA, bland många andra, har betydande investeringar i vårt land.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram