Statlig Cannabispreparatförsäljning

2024-03-20
Det vill liksom inte riktigt släppa, det biter sig fast...

https://www.svd.se/a/WRno1G/staten-saljer-cannabis-pa-uppdrag-kritiserade-kliniken
"Statliga läkemedelsbolaget APL säljer cannabispreparat på uppdrag av en kritiserad cannabisklinik i Stockholm som myndigheter försöker stänga ner. ”Det är inte vår uppgift att utöva tillsyn”, säger APL:s vd Erik Haeffler.
SvD har i en tidigare artikel skrivit om en cannabisklinik i Stockholm som har myndigheternas ögon på sig. Bara under 2023 fick Ivo vid 13 tillfällen in upplysningar mot kliniken. Den har kritiserats av såväl Ivo som Läkemedelsverket och polisanmälts minst två gånger för sina metoder.
Kliniken startade i sin första form under sommaren 2020, men stängdes ner av Ivo efter två års verksamhet. Några månader senare öppnades en ny. Den hade samma ägare, samma vd och använde sig av helt eller delvis samma patientregister, men under ett annat namn. Aureum Healthcare hade blivit Aurea Care.
Både Ivo och regionen har velat stänga ner den nya kliniken, men det har hittills inte varit möjligt.
Nu visar SvD:s granskning att det är staten som säljer cannabispreparaten. Statliga Apotek Produktion och Laboratorier (APL) som lyder under finansdepartementet, skräddarsyr preparaten till den kritiserade kliniken.
Cannabisläkemedel är lagliga i Sverige sedan 2011, men utgångspunkten är att patienten själv ska stå för kostnaderna. Preparaten ingår inte i den så kallade läkemedelsförmånen.
Låter skattebetalarna stå för notan
Men det finns sätt att runda systemet och låta skattebetalarna stå för notan. Det är om läkaren skriver ut specialkomponerade preparat, så kallade extemporeläkemedel. Dessa tillverkas på beställning, för en enskild patient.
APL beskriver hur det går till i en Youtube-video. Där exemplifieras extemporeläkemedel med att någon som är överkänslig mot ett visst ämne behöver ett skräddarsytt preparat. Ett annat exempel som ges är om ett barn har en hjärtsjukdom och behöver en lägre dos av ett läkemedel än den vuxenvariant som finns tillgänglig på marknaden.
Erik Haeffler är vd för APL. Han säger att systemet bygger på läkarnas fria förskrivningsrätt. I första hand ska en läkare förskriva ett godkänt läkemedel, i andra hand ska man erbjuda licensläkemedel, det vill säga produkter som inte finns i Sverige, men som är godkända i ett annat EU-land.
– I tredje hand kan det vara aktuellt med extemporeläkemedel.
Enligt uppgifter från e-hälsomyndigheten som SvD har begärt ut betalade staten ut 32,9 miljoner kronor för extempore-läkemedel för tre cannabinoider: cannabidiol, cannabinoider, dronabinol under 2023.
Pengar som alltså skattebetalarna står för.
– Det är två substanser som kommer som extemporebeställningar, där vi vet att Aureum är aktiva. Den ena heter cannabidiol och den andra heter dronabinol, säger Erik Haeffler.
– Båda två är cannabinoider.
Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet
APL redovisar inte vinst per produkt, men bruttomarginalen är positiv, enligt Erik Haeffler.
Ivo har genomfört både verksamhetstillsyn och individtillsyn av Aureum Healthcare, där nio läkare och 60 patientfall på kliniken gåtts igenom. Det visar sig att tio av förskrivningarna har gjorts ”i strid med vetenskap”. Fyra av dem som hade fått preparaten förskrivna var barn födda mellan 2009 och 2017.
”Inte heller har narkotiska läkemedel förskrivits med största försiktighet i något av de granskade 60 patientfallen,” skrev Ivo i sin tillsyn.
Hur stor del av de 32,9 miljonerna som är hänförliga till kliniken kan SvD inte utröna, då statistiken hos e-hälsomyndigheten registreras per läkare och den informationen är, enligt e-hälsomyndigheten, sekretessbelagd.
Men förskrivningarna av preparaten påbörjades strax efter att Aureum Healthcare öppnade, sommaren 2020.
– Det här behovet kom upp första gången 2021 för de här två produkterna, säger Erik Haeffler.
Förskrivningarna från Aurea och Aureum har enligt Ivo inte alltid gjorts på rätt sätt. Delar du den bilden?
– Jag har ingen uppfattning i den frågan, säger Erik Haeffler.
– Vi är ju ingen tillsynsmyndighet. Vi har ett regelverk som vi förhåller oss till. Så länge de formella kraven på receptförskrivning och så vidare är uppfyllda så uppfyller vi vårt uppdrag.
Han säger att det för APL:s verksamhet är Läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet.
– Men när det gäller hur läkare, kliniker och andra lever upp till gällande regelverk då är det Ivo som är tillsynsmyndighet. Vi ger oss inte in i den typen av bedömningar.
Och i det här specifika fallet, när en klinik har blivit nerstängd och öppnar upp igen, borde ni inte låta bli att sälja preparaten då?
– Vi gör alltid en bedömning i förhållande till regelverk. Och sen utför vi det uppdrag som vi har.
Tycker du att det är någonting här som inte stämmer?
– Jag vill inte kommentera deras praxis."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram