Listade Krigsivrare I SvD

2024-03-20
Tänka sig....

https://www.svd.se/a/76XxQ3/debattorer-vinner-putin-vantar-en-storre-konflikt
"Inför den ryska aggressionen befinner sig de västliga demokratierna som de befann sig inför Hitler, någonstans mellan 1936 och 1939. Vi kommer att tvingas möta en mycket större konflikt, om vi inte ökar det militära biståndet till Ukraina på ett avgörande sätt.
Kriget kommer inte att sluta så länge Putin sitter vid makten. Putin lever av kriget.
Enda sättet att avsluta kriget är alltså att Putin förlorar makten.
Det kan ske om han lider ett så svidande nederlag att den traditionella delen av Ryssland, som i dag passivt stödjer kriget, i stället betraktar honom som en falsk tsar.
Putins avlägsnande är bara ett nödvändigt men långtifrån tillräckligt villkor för en utveckling bort från fascismen i Ryssland. Men vägen till ett framtida, möjligen avlägset, fredligt och demokratiskt Ryssland går genom ett kännbart ryskt nederlag i Ukraina.
Ett sådant nederlag har den västliga demokratiska alliansen i sina händer. Hos den finns de vapen och de resurser med vilka Ukraina kan vända kriget och tillfoga Ryssland ett nederlag.
Ändå har för lite och för sent hittills blivit svaret. Hjälpen kommer inte i den tid och med de vapen som behövs, trots att insikten om hotet växer och att lägesbilden delas av allt fler. Men mottot är fortfarande Ukraina får inte förlora och Ryssland får inte segra. Det borde tvärtom vara att Ukraina måste segra och Ryssland måste förlora.
Hur har vi hamnat här? Det finns två rimliga förklaringar. Den ena är rädsla. Rädsla för eskalering till rysk användning av kärnvapen. Hotet om upptrappning och odlande av rädsla har blivit en hörnsten i den ryska psykologiska krigföringen. Ingen ansvars­kännande politiker kan vifta bort kärnvapen­hotet. Skräcken för att överskrida påstådda ryska röda linjer har dock hittills visat sig överdriven under den långsamma upptrappning som skett. En annan form av rädsla gäller Rysslands sönderfall efter ett nederlag – kaos, upplösning, miljoner i massflykt till Europa och herrelösa kärnvapen på drift. Ifråga om båda former av rädsla har den ryska hybrid­krigföringen haft framgångar vad gäller demokratiernas själv­avskräckning. Men den bygger på en logik som för alltid kommer att göra västliga demokratier till gisslan hos aggressiva diktaturer. Kanske är det den logiken som den franske presidenten Macrons senaste uttalanden nu försöker bryta.
Den andra förklaringen till handlings­förlamningen är bristen på omedelbart tillgängliga finansiella resurser i enskilda länder. Även politiker i ett land som Sverige, vilka i huvudsak håller med om analysen ovan, finner att pengarna inte räcker till för att skala upp det nödvändiga biståndet till Ukraina. Försvars­makten saknar pengar för långsiktiga beställningar som behövs för att industrin skall kunna öka kapaciteten genom att bygga nya produktions­anläggningar. Sveriges militära bistånd om 30 miljarder kronor till Ukraina sedan kriget började är aktningsvärt men knappast imponerande i jämförelse med Danmarks 85 miljarder och Norges 40 miljarder (enligt Kiel-institutet). Mycket mer krävs. Vårt totala Ukraina­bistånd sedan krigets början motsvarar 0,5 procent av BNP jämfört med Norges 2,4 och Danmarks 1,7 procent. Också det svenska försvaret måste rustas upp med stora belopp, men i jämförelse därmed är Ukraina­biståndets krav beskedliga.
I en för oss och hela Europa historiskt unik och avgörande situation ställs kravet på regeringen att visa nytänkande och handlings­kraft. Lyckas inte Europas länder samla sig till ett bistånd som verkligen räcker till för att besegra den ryska aggressionen, kommer ett mångdubbelt större hot och en mer krävande uppgift – i pengar och i människoliv – att tvinga sig på oss. Det är nu det gäller.
Vi vädjar till regeringen att tänka utanför den ärvda boxen – det gäller att skyndsamt hitta formerna för att mångfalt öka det militära biståndet till Ukraina.
Tomas Bertelman
ambassadör
Lars Fredén
ambassadör
Ulf Henricsson
överste 1 graden
Bo Hugemark
överste
Einar Lyth
överste 1 graden
Anders Milton
före detta ordförande Röda Korset, före detta ordförande Folk och Försvar
Stefan Kristiansson
generalmajor, före detta chef Must
Jan Leijonhielm
Rysslandsexpert
Karlis Neretnieks
generalmajor, före detta rektor FHS
Sven-Olof Petersson
ambassadör
Erik Rossander
generalmajor, före detta chef Must
Henrik Salander
ambassadör
Björn Skala
ambassadör
Fredrik Vahlquist
ambassadör
Manne Wängborg
ambassadör"

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram