Anna Seim Ny Vice Riksbankschef

2024-03-16
https://www.svd.se/a/3ElMo0/anna-seim-ny-vice-riksbankschef-vald-pa-sex-ar

Anna Seim, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, blir ny vice riksbankschef. Det meddelar Riksbanken på fredagseftermiddagen. Hon efterträder ekonomiprofessor Martin Flodén som slutar i maj.

Anna Seim är vid sidan av sin professur också ledamot i Finanspolitiska rådet som regelbundet utvärderar regeringens ekonomiska politik. Hon sitter också i Finansinspektionens styrelse, i Riksgäldens vetenskapliga råd och har tidigare varit styrelseledamot i expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.
Hennes forskning är bland annat inriktad på inflationsmålets effekter på lönebildning och andra makroekonomiska utfall, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.
”Anna Seim har en gedigen akademisk karriär och djupa insikter i hur centralbanker påverkar samhällsekonomin. Hon kommer att komplettera övriga ledamöter väl,” säger riksbanksfullmäktiges ordförande Bo Broman (SD) och vice ordförande Tomas Eneroth (S) i en gemensam kommentar.
Den nya riksbankstoppen var en av tre ekonomer som i våras stod för den årliga granskningen av Riksbanken, som görs på uppdrag av riksdagen. I den kritiserades centralbanken för att ha varit för långsamma med att höja räntan när inflationen tog fart.
Riksbanken fick också skäll för att den inte minskat sin portfölj av statsobligationer tidigare. Under många år köpte Riksbanken stora mängder obligationer för att få upp inflationen, men köpens verkningsgrad har ifrågasatts av bland andra Riksrevisionen. Köpen har dessutom resulterat i mångmiljardförluster och raderat Riksbankens egna kapital.
Kritiserade Riksbanken
I sin granskning av Riksbanken kritiserade Anna Seim och kollegorna även Riksbankens inflationsprognoser.
”Inflationsprognoserna var undermåliga, även med hänsyn tagen till den stora osäkerhet som förelåg,” skrev Anna Seim och de andra ekonomerna i sin utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2022.

Regeringen fick i höstas stark kritik från flera håll för att den hållit för hårt i plånboken, för att undvika att spä på den höga inflationen.
Men i en intervju med SvD gav Anna Seim i höstas regeringen rätt i att begränsa sina satsningar, givet den höga inflationen.
– När inflationen är så hög som den varit senaste året krävs att flera aktörer tar ansvar. Det viktigaste är att finans- och penningpolitik inte drar åt olika håll, sa hon till SvD i september.
Politikerna bör hjälpa Riksbanken
Under 2022 publicerade Anna Seim tillsammans med ekonomiprofessorerna Lars Calmfors och John Hassler rapporten ”Samspel för stabilitet” – som handlar om rollfördelningen mellan finans- och penningpolitik.
I den uttrycker Seim och kollegorna en skepsis mot stora obligationsköp från Riksbankens sida förutom om en finanskris hotar att bryta ut.
De skriver också att politikerna – med hjälp av finanspolitiken – bör understödja penningpolitiken vid kraftiga konjunkturstörningar och när inflationen avviker kraftigt från inflationsmålet.
”Riksbanken borde också informera regering och riksdag om den bedömer att de penningpolitiska medel som står till dess förfogande inte räcker till för att stabilisera ekonomin och uppnå inflationsmålet utan stora negativa sidoeffekter och därför behöver understöd av finanspolitiken,” skriver Anna Seim och kollegorna i sin rapport.
Fler kvinnor än män
Anna Seim har utsetts för en mandatperiod på sex år från och med den 22 maj 2024. Hennes första penningpolitiska möte äger rum den 26 juni.
Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, skriver i en kommentar att han inte förväntar sig några förändringar av Riksbankens politik som ett resultat av valet av Anna Seim som ny beslutsfattare.
”Hon verkar vara en direkt ersättare till Martin Flodén då båda har en tydlig akademisk profil,” skriver Isaksson i kommentaren.
Det är riksbanksfullmäktige – vars ledamöter utses av riksdagen – som bestämmer vilka som sitter i Riksbankens direktion.
Riksbankens fem beslutsfattare är för närvarande riksbankschef Erik Thedéen, förste vice riksbankschef Anna Breman och vice riksbankscheferna Aino Bunge, Martin Flodén och Per Jansson.
Valet av Anna Seim betyder att Riksbankens direktion snart kommer ha fler kvinnor än män i direktionen, för första gången i bankens historia.
Johan Carlström

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram