Nato Övar Rysk Nordkalottsattack

2024-03-15
Ja nu så måste det hela trummas upp...

https://www.svd.se/a/RGJqPJ/nordic-response-sverige-centralt-i-storsta-natoovningen-pa-30-ar
"Efter ett fingerat anfall av Ryssland testas nu för första gången Natos nya försvarsplaner. I den största Natoövningen sedan kalla kriget är Nordkalotten under attack – och Sverige är i centrum.
Det har skett ett anfall mot norra Finland. Ryska soldater har attackerat och bland de snöklädda granarna pågår striderna för fullt.
– Det ni ska få se är inte teater. Det här sker på riktigt, säger brigadgeneral Sami-Antti Takamaa.
Han är den finländska arméns operationschef och står längst fram i den fullsatta buss som kör en grupp journalister rätt ut i skogen.
Fast det är givetvis inte på riktigt och ska man vara nogräknad så är det inte ryssar som har invaderat. Det Takamaa talar om är den stora Natoövning vi strax ska bevittna där Ryssland döpts om till ”Occasus” – så gör Nato alltid för att inte skapa onödig friktion med Moskva.
Men den fiende som nu bekämpas i de finländska skogarna har attackerat från öster.
Och österut ligger bara ett land.
3 000 svenska soldater strider
Smällen är öronbedövande. En finländsk Leopardstridsvagn har dragit fram, avlossar en granat och drar sig sedan lika snabbt tillbaka. Lite längre bort rycker nästa Leopard fram, skjuter, och så snabbt tillbaka.
– Det gäller att verka utan att bli träffad. De åker fram och tillbaka, jobbar i stridsställning, förklarar Rickard Johansson som är befälhavare för de svenska trupperna.
Logistik är en utmaning enligt brigadgeneral Rickard Johansson. Mat, ved och ammunition ska nå frontledet i nästan väglöst land.
En Leopard i snön. Nordic Response genomförs så verklighetstroget som möjligt och samtliga soldater bor i fält.
Övningen, som heter Nordic Response, ska hålla på till mitten av mars. I just den här delen strider 2 500 finländska soldater jämte 3 000 svenska och ett antal britter och fransmän. Men Nordic Response sträcker sig över hela Nordkalotten och totalt deltar 20 000 soldater från 13 länder. På land, till sjöss och i luften.
Brigadgeneral Johansson pekar på ett svenskt stridsfordon 90, visar hur det blänker till i kanonröret och säger att de skjuter på fienden med laser, men att det används lös ammunition för att det ska låta verklighetstroget.
Blir en fiendestridsvagn träffad slutar den fungera samtidigt som en saftblandare signalerar.
Ökad rysk militär närvaro
Att Nordic Response till stor del äger rum norr om polcirkeln handlar inte bara om att öva vinterkrig. Nästan rakt österut ligger ryska Kolahalvön och Murmansk, där president Vladimir Putin kraftigt låtit rusta upp och modernisera Norra flottan.
Den är trots sitt namn långt mer än en ren flotta. Förutom de ökända kärnvapenbestyckade ubåtarna finns där såväl stridsflyg som markförband. Och till skillnad från övriga Ryssland, som dammsugits på soldater och vapen som skickats till Ukraina, har den militära närvaron runt Murmansk ökat.
En viktig orsak är Arktis smältande isar. När istäcket – som tidigare skyddade Sibiriens gas- och oljefält – har luckrats upp, så har Putins Ryssland känt sig allt mer hotat. En känsla som säkerligen ökat med Sveriges och Finlands medlemskap i Nato, när de ryska Östersjöhamnarna i Kaliningrad och Sankt Petersburg nu helt omges av Natoländer.
Vintern – den andra fienden
Rickard Johansson poängterar att allt görs så realistiskt som möjligt. Soldaterna lever i fält och såväl försörjningslinjer som infrastruktur måste fungera.
– Vi brukar säga att vintern är den andra fienden. Är man inte förberedd blir det snabbt väldigt farligt. Det här är en unik och svår terräng, säger Johansson och lägger till att vinterkrigföring är en färskvara som ständigt måste övas. Det är också något som Sverige, Finland och Norge är extremt bra på och kan lära övriga Natoländer.
Den svenske befälhavaren förklarar varför just den allra nordligaste delen av Norden – Nordkalotten – är så viktig. För både Ryssland och Nato.
– Zoomar man ut med ett strategiskt perspektiv ser man Kolahalvön. Man ser sjöförbindelserna hit upp och förmågan att föra trupp över Atlanten för att försvara den här delen av Europa.
Runt omkring oss smäller och smattrar det när soldaterna i vinteruniformer rycker fram.
Att det sker just i norra Finland är speciellt också ur ett annat perspektiv. Här har soldater skidat i skogarna förr. Fast under 1940-talets vinter- och fortsättningskrig var den ryska närvaron verklig.
”Hoppas det här är enda gången”
”Grillikioski” står det på skylten ovanför gatuköket inne i byn. Karolina och Kaija Kehus står och väntar på sina hamburgare och konstaterar att det är rätt kul att det händer något i trakten.
– Här brukar vara rätt tyst, nu är det fullt med trafik, säger Karolina Kehus och pekar på andra sidan huvudgatan. Där står ett antal samiska kåtor uppställda, enbart för militärövningen. De säljer lokalt hantverk och grillat renkött.
– Men jag hoppas att det här är enda gången. Att det inte kommer ryska soldater på riktigt, säger Kaija Kehus, som är mamma till Karolina.
Hennes svenska är nästan perfekt trots att vi inte är i svenskbygder. Anledningen är just fortsättningskriget då Finland sökte hjälp hos Hitler och runt 200 000 tyska soldater stred på den finska sidan i Lappland. I Finlands vapenstillestånd med Sovjetunionen krävde Moskva att de tyska trupperna skulle kastas ut. Tyskarna svarade med att sätta hela byar i brand och invånarna flydde till Sverige.
– En stor del av min släkt blev kvar i Sverige, så jag har varit där mycket, säger Kaija Kehus och pekar bort mot polishuset. Det enda av byns alla hus som inte brann upp.
Dottern tar vid:
– Det är klart att man tänker mycket på Ryssland. Vi har en lång gemensam gräns.
När Vladimir Putin inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina 2022 satte han inte bara skräck i väst. Han förändrade Nato.
Alliansens militära ledning började snabbt se över sina försvarsplaner och kom fram till att de inte var tillräckliga. Trupper förflyttades, östra flanken i Europa förstärktes och en ny strategi mejslades fram.
Försvarsövningar avlöser varandra
Ryssland var återigen huvudfienden – och det är de nyframtagna försvarsplanerna som nu delvis testas i praktiken.
Och det sker inte bara uppe i norr med Nordic Response. Under hela våren avlöser försvarsövningarna varandra runt om i alliansen. Totalt 18 stycken med 90 000 deltagare, allt under samlingsnamnet Steadfast Defender.
Det är den största Natoövningen sedan kalla krigets slut.
Vi kör fem timmar söderut. Tillbaka till Natos senaste medlemsland och till Luleå. Eller närmare bestämt Norrbottens flygflottilj F21.
Tommy Petersson, flygvapnets ställföreträdande chef, menar att det är viktigt att visa upp att vi försvarar vårt territorium.
För samtidigt som de svenska och finländska soldaterna övar strid längre norrut, slår man här tillbaka det luftanfall som förutsätts komma samtidigt som markinvasionen.
Och där spelar Sverige en extremt viktig roll.
På försvarslingo talar man om att Sverige ger strategiskt djup.
– Vårt geografiska läge är unikt. Ta fram en karta så utgör Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen den östliga gränsen. Bakom den ligger det långsmala Sverige, säger Tommy Petersson, brigadgeneral och ställföreträdande flygvapenchef.
Han beskriver hur det strategiska läget dessutom förbättras ytterligare av att vi har flygplatser utspridda över hela landet.
– Vi har ett tiotal militära och ytterligare ett fyrtiotal andra stora flygplatser. Det gör att man kan basera flyg på lite lagom avstånd och det är intressant ur alliansens perspektiv, säger Tommy Petersson.
”Norden i Nato”
Vi träffas dagen innan Sverige till sist blir fullvärdig Natomedlem. Men Petersson förklarar att vi redan det senaste året har fått ett betydligt tätare samarbete med Norge och Danmark – Finland har varit en nära partner länge – och att det nu kommer att fördjupas ytterligare.
För första gången leder de fyra nordiska länderna flygoperationen helt gemensamt, på plats i Nordnorge. Petersson talar om ”Norden i Nato” och hur man nu siktar på att bland annat ha gemensamma utbildningar och ännu tätare kontakter.
Det är råkallt ute, kallare än i finska Lappland, och än en gång är ett pressuppbåd inbjudet.
JAS 39 Gripen landar, taxar in till ett antal väntande värnpliktiga som står redo för det som kallas klargörning. På mindre än 15 minuter tankas planet, samtidigt som nya robotar monteras fast och de värnpliktiga mekanikerna går igenom alla delar.
JAS 39 Gripen landar, taxar in till ett antal väntande värnpliktiga som står redo för det som kallas klargörning. På mindre än 15 minuter tankas planet, samtidigt som nya robotar monteras fast och de värnpliktiga mekanikerna går igenom alla delar.
Nordic Response handlar om att öva samarbete. På flygflottiljen F21 jobbar amerikaner, finländare och svenskar sida vid sida.
Intill står fyra finländska stridsflygplan av typen F-18 Hornet och ett amerikanskt tankflygplan KC-135 Stratotanker.
– Att Gripen kan klargöras så snabbt är fullkomligt unikt. Men det är viktigt att öva i hårda vinterförhållanden. Steadfast Defender handlar både om att öva vår försvarsplanering och att visa beslutsamhet att försvara vårt territorium, säger den ställföreträdande flygvapenchefen.
Är det därför som ni anstränger er så för att visa upp er. Det känns som att ni är måna om att det ska vara journalister här?
– Ja, så är det. Det är pressträffar i många länder. Vi vill visa att vi arbetar tätt tillsammans och att vi kan det här.
Det har varit negativa reaktioner från Moskva på övningen, hur ser du på det?
– Vi övar försvar på vårt eget territorium, och det förbehåller vi oss rätten att göra, säger Tommy Petersson."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram