Ryssland, Gotland & Nato

2024-03-13
Natos militarisering av Gotland riskerar att sätta svensk ö i kärnvapenkors
Gotland är "läget i ett mycket fördelaktigt läge" ur Natos synvinkel, sade den pensionerade ryske marinkaptenen 1:a Rank Vasily Dandykin till Sputnik och kommenterade Sveriges statsminister Ulf Kristerssons kommentarer till FT att Stockholm är "öppna" för idén att "förstärka" den strategiska Östersjön militärt.
Ön ligger mindre än 400 km från den ryska exklaven Kaliningrad, och är en utmärkt plats för stationering av flottstyrkor, kusttrupper, flott- och flygbaser och infrastruktur för underrättelseinsamling, säger Dandykin.
Vid direkt aggression skulle Ryssland tvingas svara, varnade observatören. "De svenskar, som nyligen blev nya Nato-medlemmar, och alla andra inblandade borde förstå detta. Mer intensiva [ryska] övningar kommer i alla fall att ske i Östersjön. Vi måste förstå att även Finland redan är Nato-medlem. Därför kommer våra åtgärder att vara adekvata – både från Kaliningrad, där Östersjöflottan är baserad, och från resten av Ryssland. Om vi attackerar kan vi använda kärnvapen.
Situationen är inte lätt, och inte bara i Östersjön och andra regioner, utan i Arktis. ” Ryska utrikesministeriets talesperson Maria Zakharova betonade sent förra månaden att Ryssland skulle vidta nödvändiga ”militära-tekniska” åtgärder ”för att mildra hot mot Rysslands nationella säkerhet” som härrör från Sveriges Nato-medlemskap.
Boosta oss! | Prenumerera på @geopolitics_live

NATO’s militarization of Gotland risks putting Swedish island in nuclear crosshairs
Gotland is “situated in a very advantageous position” from NATO’s point of view, retired Russian Navy Captain 1st Rank Vasily Dandykin told Sputnik, commenting on Swedish Prime Minister Ulf Kristersson’s comments to FT that Stockholm is “open” to the idea of “reinforcing” the strategic Baltic Sea island militarily.
The island is situated less than 400 km from the Russian exclave of Kaliningrad, and is a prime location for the stationing of naval forces, coastal troops, naval and air bases and intelligence gathering infrastructure, Dandykin said.
In the event of direct aggression, Russia would be forced to respond, the observer warned. “The Swedes, who recently became new NATO members, and everyone else involved should understand this. In any case, more intensive [Russian] exercises will take place in the Baltic. We have to understand that Finland too is already a NATO member. Therefore, our actions will be adequate – both from Kaliningrad, where the Baltic Fleet is based, and from the rest of Russia. If attacked, we could use nuclear weapons.
The situation is not an easy one, and not just in the Baltic and other regions, but in the Arctic.” Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova emphasized late last month that Russia would take the necessary “military-technical” measures “to mitigate threats to Russia’s national security” stemming from Sweden’s NATO membership.
Boost us! | Subscribe to @geopolitics_live

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram