Musikalisk Pengatvist

2024-03-13
Men har man sett här dyker ju hon av alla upp i dagens Juridik...
Skall då ABBA beläggas med bevisbördan för skapandet..

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/expert-i-tvisten-om-abba-laten-forvantat-mig-en-hogre-summa/
Expert i tvisten om ABBA-låten: Förväntat mig en högre summa
Nyheter
Publicerad: 2024-03-13 09:40
Musikbolagen Universal och Polar Music har tagit in ett sakkunnigutlåtande i tvisten mot Katrin Zytomierskas bolag Clean Eating rörande upphovsrättsintrång ABBA-låten ”The Winner Takes It All” använts i marknadsföringssyfte.
Nu är förhandlingsdatum inplanerat.
Det var musikbolagen Universal Music Publishing och Polar Music International som lämnade in stämningsansökan mot Katrin Zytomierskas bolag Clean Eating i slutet av sommaren 2023.
Musikbolagen krävde 200 000 kronor, jämte ränta, i ersättning på grund av rättighetsintrång.
Musikbolagen har genom förlagsavtal upphovsrättigheterna till Benny Anderssons och Björn Ulvaeus musikaliska verk som skapades för ABBA.
Katrin Zytomierskas bolag Clean Eating säljer livsmedelsprodukter och driver även bland annat konsultation inom marknadsföring, PR och events.
Snart förhandling
Zytomierskas bolag Clean Eating vitsordar att användningen av inspelningen och verket har skett på det sätt som påståtts men att användningen inte har inneburit intrång av upphovsrätten och de till upphovsrätten närstående rättigheterna. Bolaget pekar på att instagram Reels erbjuder en uppsättning av kreativa redigeringsverktyg som gör att användare kan lägga till musik, text, effekter och stickers till sina videoklipp. De ljud som används är helt royaltyfria och enligt information från Instagram säkra att använda.
Nu stundar snart en förhandling mellan parterna.
Musikbolagen har lämnat in ett yttrande med en slutlig bevisuppgift. Bland annat har bolaget åberopat ett sakkunnigutlåtande för att styrka vilka parametrar som beaktas vid bestämmande av licensersättning och vad en ersättning i förevarande fall minst hade uppgått till.
”Min preliminära bedömning är att användningen som nu är för handen över huvud taget inte är möjlig att sätta ett pris på. Rättighetsinnehavarna skulle från första början aldrig tillåta att ”The Winner Takes It All” (eller ABBAs musik i allmänhet) användes i reklamsammanhang på det sätt som nu har skett”, skriver sakkunnigvittnet Henrik Hawor, som är grundare och driver musikbolaget Ohlogy AB.
Ersättningsnivån
Han menar att det är välkänt att Rättighetsinnehavarna inte tillåter att tredje part använder ABBAs musik i reklamsammanhang och att det därför inte finns något relevant underlag för att bedöma ett pris på ABBAs musik ”annat än att anta att detta skulle vara mycket högt”.
”Ersättningsnivån för licensering av musik från artister som går att jämföra med ABBA brukar enligt min erfarenhet landa på ca två till tre gånger så mycket som gäller för Top Tier-artister och Top Tier-låtar, dvs. mellan 10 000 – 15 000 dollar per rättsinnehavare. Med hänsyn till ABBAs särskilda status hade ersättningen sannolikt landat högre än så”, skriver han i sitt utlåtande.
Han anser att den ersättning som musikbolagen kräver är ”med god marginal” skälig och menar att ”Jag hade förväntat mig en högre summa”.
Onsdagen den 17 april möts parterna i rättssalen.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram