Rysk Tvistförlust På Lidingö

2024-03-07
Nämen har man sett, och just nu också, en riktig gammal käpphäst hos undertecknad, skrider nu fram ur mörkret...
Nu om inte tidigare så sitter ju i alla fall Kronofogdemyndigheten i skiten... men det gör man ju tillsammans med en hel skock andra, så...
Om detta kan bli dyrt för enskilda svenska intressen, ja vem vet...
Kriström osv..

https://www.dn.se/sverige/ryska-staten-forlorar-tvist-pa-lidingo-ska-betala-16-miljoner/
"Ryssland döms att betala över 16 miljoner kronor i skadestånd till en fastighetsägare på Lidingö för utebliven hyra. Trots ägarbytet för snart tio år sedan bor rysk ambassadpersonal kvar i sjuvåningshuset.
Tvisten om det så kallade ”ryska huset” i Baggeby på Lidingö har varit en utdragen process med flera turer i rätten. Det hela började 2003 och under åren har svenska UD varit inblandat och Ryssland har hotat med ”negativa följder för de mellanstatliga relationerna”.
Till en början handlade tvisten om huruvida fastigheten skulle få säljas på exekutiv aktion för att reglera en tysk affärsmans fordran på Ryssland. Detta gick till slut igenom och 2014 förvärvade bolaget LKO Fastighets AB fastigheten, som tidigare alltså ägdes av den ryska staten.
Trots att det snart gått tio år sedan ägarbytet bebos sjuvåningshuset fortfarande av rysk ambassadpersonal, enligt LKO. Under hela perioden har de dessutom vägrat betala hyran på sammanlagt hundratusentals kronor varje månad.
I byggnaden finns bostäder med en sammanlagd yta på närmare 2 400 kvadratmetet, 387 kvadratmeter av kontorslokaler, minst 6 garageplatser och 14 parkeringsplatser, enligt fastighetsägarens utlåtande till rätten.
Något hyresavtal finns inte enligt fastighetsägarna, men eftersom den ryska personalen har diplomatisk immunitet kan de inte vräkas.
Stefan Häge är advokat och styrelseordförande i LKO. Han säger att de har viss koll på fastigheten och att det i nuläget verkar vara några få lägenheter som nyttjas till och från.
– Merparten av huset är faktiskt övergivet. Det är väl så att de flesta spioner som har bott i huset fått flytta hem, säger han.
2012 höll Kronofogden en visning av byggnaden, tolv år senare saknar den nya ägaren runt 30 miljoner i hyror, enligt Stefan Häge.
Häge vill inte gå in på hur fastigheten sköts om, men säger sig ha koll på bostadens underhåll.
Ryssarnas hyresvägran har varit i tingsrätten tre gånger tidigare och i fjol inkom ytterligare en stämning från fastighetsägaren. Denna gång för 51 månader, mellan september 2019 och november 2023. Vilket motsvarar ett totalbelopp på 16,4 miljoner kronor, plus ränta.
I veckan meddelade Stockholms tingsrätt sitt beslut i en så kallad tredskodom, vilket innebär att den svarande parten inte infunnit sig till förhandlingen eller lämnat skriftligt yttrande i tid. Rätten dömde till fastighetsägarens fördel, den ryska staten ska även betala bolagets rättegångskostnader på drygt 140 000 kronor.
Enligt Stefan Häge är de sammanlagda fordringarna som bolaget har mot den ryska staten nu uppe i runt 30 miljoner kronor.
Vad ska ni göra nu för att få pengarna?
– Man kan driva in pengar på olika sätt. Man kan bland annat begära kvarstad på tillgångar som tillhör Ryssland, be Kronofogden att omedelbart utmäta tillgångar som anländer till Sverige, eller att förhindra exempelvis fartyg att lämna hamnen.
Fastighetsägaren har ytterligare en rättsprocess på gång mot den ryska staten. Enligt Stefan Häge har de ryska diplomaterna monterat bland annat bommar och suggor vid fastigheten, mot ägarnas vilja.
– Man får inte annektera och utöka sin påstådda immunitet. Det är inte tillåtet att sätta upp ett tält eller flytta staketet mot ägarens vilja och säga att det är skyddat av diplomatisk immunitet, säger han."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram