Sjöblindhetsupprörda Marinchefer

2024-03-04
Ja nu är vi nära Polaris-en och exponering..

https://www.svd.se/a/AP6dAz/nato-sverige-och-finland-fordjupar-forsvarssamarbetet
"Det svensk-finska försvarssamarbetet är så bra att det borde gå på export. Det menar ländernas marinchefer i en intervju nere i Musköbasens hemliga bergrum. Och de upprörs över en ”sjöblindhet” vad gäller Ukrainakriget.
Det är enbart flaggorna som vittnar om att det är finbesök. Vi är på Muskö, inne på marinbasen, där Natos flagga vajar jämte Finlands och Sveriges.
In genom breda stålgrindar och ner i berget. En lång kraftigt sluttande gång – smyckad med väggkonst från 1970-talet – leder nedåt tills bergrummet öppnar upp.
Det är svårt att greppa eftersom vi bara ser delar, men utrymmet här nere är lika stort som hela Gamla stan. Och det är byggt för att stå emot en kärnvapenattack.
”Sjukhus” står det på en gammal skylt. Trots att det fältsjukhus som fanns försvann när Musköbasens verksamhet stängdes ner i den allmänna nedrustningsivern 2005.
Men tiderna förändrades. Fjorton år senare flyttade marinstaben hit igen och fortfarande renoveras det för fullt.
Djupt nere i berget. 800 000 kilo dynamit användes för att skapa bergrummet.
Några säkerhetsdörrar längre in sitter anledningen till flaggorna ovan jord. Konteramiral Tuomas Tiilikainen, nybliven chef för den finländska marinen, och hans svenska motsvarighet Ewa Skoog Haslum.
– Det är självklart att min första utlandsresa går till Sverige. Vi har samarbetat nära i 20–25 år och vi har kommit överens om att vi ska fördjupa det samarbetet ytterligare, säger Tuomas Tiilikainen och tillägger att det gäller hela Östersjöregionen.
”Nu kommer vi försvara hela Nato”
Här är ordvalet viktigt. Både Tiilikainen och Skoog Haslum gör en poäng av det är Östersjöregionen de talar om. Inte Östersjön. Ett område som sträcker sig hela vägen från Bottenhavet, in i Finska viken och upp längs den svenska västkusten.
Förändringen beror enligt Ewa Skoog Haslum på det kommande svenska Natomedlemskapet.
– Både Sverige och Finland har varit länder som försvarat sina egna territorier. Nu kommer vi att försvara Natos hela territorium, säger den svenska marinchefen.
Hon får medhåll av Tiilikainen som förklarar att de som Natoländer kan röra sig på ett helt annat sätt inne på övriga Natoländers territorialvatten. Det gör Östersjöregionen öppnare, friare och mer lättförsvarad.
– Framför allt Östersjön är väldigt speciell. Där är instängt, läget är något spänt, men det sätt vi arbetat på tillsammans med Sverige har gynnat oss båda, säger Finlands marinchef och går sedan ett steg längre.
– Det är ett system, ett sätt att samarbeta som är något som Finland och Sverige skulle kunna exportera till en bredare arena och visa upp inom Nato. Så här arbetar vi och det fungerar bra. Det ska vi inte vara blyga med.
Ewa Skoog Haslum och Tuomas Tiilikainen ser framför sig ett allt djupare samarbete mellan länderna.
Det som verkar vara speciellt med det svensk-finländska marina samarbetet är inte enbart att de två länderna enligt egen utsago ”är rätt jämlika”. De både liknar och kompletterar varandra. Att Sverige exempelvis har ubåtar, något Finland saknar, medan finländarna har bättre kapacitet när det gäller att hantera och röja minor.
Nej, det unika är den nära kontakten. Att de delar ”nästan” all information – med några få undantag – och att de känner varandra så väl. På alla nivåer i organisationen.
– Det är ett väldigt, väldigt, väldigt djupt samarbete. Det är viktigt att man bara kan lyfta på luren och fråga något, säger Tuomas Tiilikainen.
Samtalet förs i det enda rum i berget där det är tillåtet att fotografera. Ädelträet på väggarna och den tjocka mattan gör det lätt att glömma att vi befinner oss långt under marken.
Men så är det inte heller vilket rum som helst. Det här är den före detta officersmässen på den över 100 år gamla pansarkryssaren Fylgia, som monterats ned och flyttats hit. Fylgia togs i bruk 1907 och ska ha varit kung Oscar II:s favorit innan han dog samma år.
Vi börjar prata om Norra ishavet och möter för första, och enda, gången två marinchefer som inte är 100-procentigt överens.
Överens om allt – utom Arktis
Frågan handlar om Rysslands Norra flotta uppe i Murmansk, som president Putin har rustat upp. Norra flottan har till skillnad från resten av Ryssland inte dammsugits på kapacitet att skicka till Ukraina, utan tvärtom stärkts kraftigt.
Ser de båda en framtid där deras fokus hamnar mer på Arktis och Norra ishavet?
– Ja, så kan det bli, säger Ewa Skoog Haslum, medan Tuomas Tiilikainen gör klart att även om de kan delta i övningar i det som kallas ”high north”, så är det Östersjöregionen Finland kan och ska fokusera på.
Men enigheten är strax tillbaka och här blixtrar det till.
För när frågan handlar om kriget i Ukraina och vilka lärdomar de dragit från krigsföringen i Svarta havet, blir det tydligt hur viktig del av kriget de anser att det är.
Men att den får alldeles för lite uppmärksamhet.
Svenska ubåten HMS Gotland ligger förtöjd vid Skeppsbron i Stockholm. Arkivbild. ( men mitt på bilden ligger vad för någonting stort och grått utan att det omnämns...)
Svenska ubåten HMS Gotland ligger förtöjd vid Skeppsbron i Stockholm. Arkivbild. Foto: Emma-Sofia Olsson
– Vi ser nästan ingen medierapportering från Svarta havet, vilket verkligen upprör mig. Häromdagen var det 160 ton ukrainskt säd som förstördes i Polen, och det slogs upp stort. Men till havs handlar det om hundratusentals ton säd, som inte uppmärksammas alls, säger Ewa Skoog Haslum som menar att när medierna väl skriver om kriget till havs, så dras det ofta fel slutsatser om vad som hänt.
Vad menar ni att det beror på?
– Sjöblindhet. Det klagar alltid alla marinchefer på, säger Skoog Haslum och får Tuomas Tiilikainen att nicka kraftigt.
– Det som händer bortom horisonten finns inte, fyller han i.
Men ligger inte felet delvis på er, att ni borde bjuda in medier mer? Det är ju ni som har tillgång till information om vad som händer till sjöss?
– Men det gör vi. Och det är därför vi sitter här med dig, säger Ewa Skoog Haslum med ett skratt innan hon blir allvarlig igen.
– Faktum är att havet är ännu viktigare för oss här i Norden än för Ukraina, men människor inser inte det. Ukraina exporterar mycket varor via Svarta havet. Men Sverige är som en halvö och 90 procent av allt vi importerar kommer med fartyg, säger hon.
Dagen till ära vajar såväl Finlands som Natos flagga på Musköbasen.
Att de båda marincheferna har känt varandra länge är uppenbart. Deras relation är avspänd och när den ene avslutar ett resonemang fyller den andre i.
Det ska till och med visa sig att Ewa Skoog Haslum en gång i tiden har varit Tuomas Tiilikainens chef. På en gemensam övning i Karlskrona där Skoog Haslum var högste befäl och Tiilikainen hennes andreman.
Gör det att du får lite övertag i er relation?
Ewa Skoog Haslum skrattar åt frågan innan svaret kommer.
– Nej, för han är äldre än jag.
– Vi är helt jämlika, avslutar Tuomas Tiilikainen."


Ja för Finlands sak är ju vår...

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram