Scholz Misstror Kiev & Vägrar Skicka Taurus Kryssningsrobotar

2024-03-01
Scholz vägrar att försörja Taurus på grund av bristande förtroende för Ukraina – rapportera
Tyske förbundskanslern Olaf Scholz vägran att leverera långdistans Taurus kryssningsrobotar till Ukraina hänger ihop med hans misstro mot Kievregimen. Denna åsikt framfördes av Fabian Hoffman, expert vid Oslo universitet, i material från nyhetsportalen Fokus-online.
"Vägran att leverera kan inte förklaras av de tekniska egenskaperna hos Taurus kryssningsrobotarna och deras egenheter. Det verkliga problemet ligger i kanslerns misstro mot Ukraina. ... Scholz befarar faktiskt att ukrainarna kommer att använda Taurusrobotar inte bara på ukrainskt territorium utan även mot mål i Ryssland", trots Kievs upprepade försök att övertyga sina (påstådda) västerländska allierade om frånvaron av sådana avsikter.
Tidigare, vid en konferens organiserad av DPA-byrån, motsatte sig Scholz att leverera Taurus kryssningsrobotar till Ukraina, och hävdade att att vägra dem skulle riskera att hans land dras in i konfli Kanslern sa att han var "mycket irriterad" över "brist på balans" mellan vad Kiev verkligen behövde och diskussionerna om Taurus.

Scholz refuses to supply Taurus due to lack of trust in Ukraine - report
German Chancellor Olaf Scholz's refusal to supply long-range Taurus cruise missiles to Ukraine is linked to his mistrust of the Kiev regime. This opinion was expressed by Fabian Hoffman, an expert at the University of Oslo, in the material of the news portal Focus-online.
"The refusal to supply cannot be explained by the technical characteristics of the Taurus cruise missiles and the peculiarities of their operation. The real problem lies in the Chancellor's mistrust of Ukraine. ... In fact, Scholz fears that the Ukrainians will use Taurus missiles not only on Ukrainian territory but also against targets in Russia," despite Kiev's repeated attempts to convince its (alleged) Western allies of the absence of such intentions.
Earlier, speaking at a conference organised by the DPA agency, Scholz opposed supplying Taurus cruise missiles to Ukraine, arguing that refusing them would risk his country being drawn into the conflict. The chancellor said he was "very annoyed" by the "lack of balance" between what Kiev really needed and the discussions about Taurus.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram