Kulissprattel I DN

2024-03-01
När man inte erkänner den Djupa Statens existens och därför fortsätter att sprattla i vänster-högerkulissen eftersom den egna korrumperade ideologiska grunden är borta med vinden..

https://www.dn.se/sverige/natomotstandarna-laddar-om-efter-ungerns-ja/
"Efter att Ungerns parlament i måndags sagt ja till svenskt Natomedlemskap återstår endast formaliteter. I Sveriges riksdag finns en stor majoritet som applåderar inträdet men två partier avviker.
Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet höll fast vid sitt motstånd när såväl Socialdemokraterna som Sverigedemokraterna svängde i Natofrågan våren 2022, efter Rysslands fullskaliga anfall på Ukraina. I dag accepterar både V och MP riksdagsmajoritetens vilja. Nu formulerar de i stället en agenda för att verka som kritiker inom ramen för det svenska medlemskapet.
En första stridsfråga är det avtal om försvarssamarbete som Sverige tecknade med USA strax före jul. Avtalet öppnar för större amerikansk närvaro i Sverige med både trupp och materiel. Enligt regeringen är det en nödvändig förberedelse för att de två länderna ska kunna samverka effektivt inom Nato i ett skarpt läge. Innan avtalet träder i kraft ska riksdagen säga sitt.
– Vi kommer att rösta nej till avtalet. Vi är principiellt emot att ha stora mängder amerikanska soldater mer eller mindre permanent på svenska regementen. Där ska vi ha svenska soldater, säger Hanna Gunnarsson (V), försvarspolitisk talesperson.
Hon anser att avtalet ger amerikanska militärer allt för långtgående befogenheter. Exempelvis ska de som begår brott här i första hand hanteras under amerikanska lag.
”För vår del räcker det inte att regeringen säger att ingen är intresserad av att ha kärnvapen här.”
En annan brist i avtalet enligt Hanna Gunnarsson är att det inte reglerar frågan om kärnvapen på svensk mark. Det kan bli svårt för Sverige att kontrollera vad amerikanerna tar med sig in i landet.
– De kommer att komma hit med både flyg och marin, som alltid är stridsberedda, säger Hanna Gunnarsson.
Lösningen enligt henne är att Sverige lagstiftar om ett uttryckligt förbud mot kärnvapen inom svenskt territorium. Det är en uppfattning som delas av Emma Berginger, MP:s försvarspolitiska talesperson. Bägge hänvisar till Finland som redan har sådan lagstiftning.
– För vår del räcker det inte att regeringen säger att ingen är intresserad av att ha kärnvapen här. Så ser det kanske ut i nuläget, men en lagstiftning skulle skapa garantier både här och nu och för framtiden. Det skulle göra Sveriges linje tydlig både för våra allierade och för svenska folket, säger Emma Berginger.
– Det är också viktigt för våra grannländer, att Norden förblir en kärnvapenfri zon.
Både V och MP har kritiserat såväl den nuvarande som den förra regeringen för anpasslighet under Natoprocessen. Exempelvis har kritik mot Turkiet för bristande demokrati tonats ner.
När Sverige blivit medlem är det hög tid att åter höja rösten, anser miljöpartisten Emma Berginger. Hon hänvisar till Natos strategiska koncept, där det sägs att grunden för Nato är demokrati, individuell frihet och rättsstatens principer.
”Vi är fortfarande principiellt emot Natomedlemskapet men frågan kommer upp på vår kongress i maj.”
– Samtidigt kan vi se att flera av länderna inom Nato, inte minst Turkiet och Ungern, har haft väldigt stora problem. Vi vill att Sverige driver på för ett demokratikriterium.
Om alliansen ska leva upp till sina principer måste kraven öka på medlemsländerna, anser Emma Berginger.
– Ska man som det har sagts vara redo att dö för varandras frihet och ställa upp för varandra i alla lägen, då är det också viktigt att man har någon form av gemensam grund.
Miljöpartiet har ett kongressbeslut på att man inte kommer att driva frågan om ett utträde efter att Sverige blivit Natomedlem. Inom Vänsterpartiet är frågan uppe till diskussion.
– Vi är fortfarande principiellt emot Natomedlemskapet men frågan kommer upp på vår kongress i maj. Exakt vilken linje vi ska driva framåt får kongressen avgöra, säger Hanna Gunnarsson.
Natofrågan är ett potentiellt problem för en eventuell S-ledd regering. Hanna Gunnarsson vill tona ner motsättningarna och påpekar att det råder bred enighet inom den parlamentariska försvarsberedningen. Emma Berginger bedömer att det finns stöd för mycket av MP:s politik inom socialdemokratin, inte minst demokratifrågorna.
– Det är klart att vi har del olika inriktningar och det kommer att bli föremål för förhandlingar. Men jag tror att vi kan nå samsyn, säger Emma Berginger."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram