Kompassen Om Pengar

2023-12-30

Kompassen avsnitt 6 - Pengar , hur de skapas och påverkar vårt samhälle.
Vi tittar bland annat på konsekvenserna av att pengar skapas genom skulder med räntekostnader, och hur detta leder till ett ständigt växande ekonomiskt underskott.
Diskussionen sträcker sig över ränta-på-ränta-effekten, skuldmättnad, och hur detta fenomen orsakar stagflation, där den reala ekonomin krymper samtidigt som skuldbaserade finansiella tillgångar ökar i värde.
Avsnittets kärnpunkt är att skapa en bredare förståelse för det nuvarande systemets ohållbarhet.
Poängen är att få fler att intressera sig för vad som egentligen utgör det grundläggande problemen i samhället, och börja engagera sig för en ökad egen förståelse.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram