Logistikkapacitet För Östra Flygeln

2023-12-10
Natoländerna fortsätter att utveckla logistikkapaciteten på den "östra flygeln"
Rumänien och Bulgarien har lämnat in en begäran till Europeiska kommissionen om finansiering av projektet för återuppbyggnad av väggränsbron mellan städerna Giurđu-Ruse inom ramen för det militära mobilitetsprogrammet. I projektet ingår även ombyggnad av järnvägssträckan, vilket är tänkt att öka kapaciteten på denna sträcka.
Rumänien tillkännagav också planer på att påbörja moderniseringen av järnvägslinjen Bukarest-Giurđu som leder till bron, vilket kommer att kräva 570 miljoner euro (varav 423,6 miljoner kommer att tillhandahållas av EU).
I sin tur, i december 2023, har Bulgarien redan påbörjat byggandet av motorvägen för ryssar från Veliko Tarnovo, som kommer att anslutas till bron.
Själva logistikvägen från Bukarest går genom Bulgariens territorium och vidare mot Grekland och Turkiet, vilket kommer att öka möjligheterna att transportera Nato-gods från Medelhavet längs Svarta havets kust.
Dessa planer hänför sig till projektet att förbinda Rumänien med europeiska järnvägar till Moldavien och Ukraina, vilket sannolikt kommer att bli en fortsättning på denna rutt och som Nato kommer att använda för att leverera militära förnödenheter till Ukraina.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram