Verklighetens Lidande

2023-12-07

https://carlnorberg.se/2015/04/26/verklighetens-lidande/

548071_10151175546567864_646628191_n

När vi placerar våra egna lidanden i ljuset av medvetandet, försöker vi inte längre fly undan ifrån dem i förtvivlan, och inte längre drömma om en himmel utan lidande. Vi förstår att vår visdom beror på hur bra vi själva kan hantera lidandet av sorgen efter våra brustna illusioner- Vi är nu medvetna om att våra lidanden är i själva verket våra medhjälpare och de kan påskynda processen genom vilken Medvetandet vaknar upp i kroppen som vi tidigare och felaktigt ansåg vara under vår egen kontroll, men som i själva verket var en effekt av andras skapade kognitiva formatering för oss.

Lidande i den meningen är den väckarklocka som förhindrar Medvetande från att slutligen sjunker ner i drömmen om en evig separation genom ignorans eller galenskap. Lidande är vad som faktiskt hindrar oss från att slutgiltigt och oåterkalleligt identifiera sig med en kropp och en personlig identitet för evigt känslomässigt åtskilda men ändå fångade i varandra. Vår själ speglas ut som projiceringar av våra inre tillstånd, vi är öppna som böcker att läsa, men vi tror att ingen ser oss eftersom vi inte ser oss själva i en tillräcklig utsträckning.

system

Det är endast möjligt att förstå allt detta när intensiteten i vår identifikation med kroppen och vårt psykologiska självförsvar försvagas lite och egot inte är på tå, och vi kan, även om det bara är under korta perioder-kliva ut ur det lilla fängelset av våra kognitivt formaterade tankar och sinnen och medge den oändliga rymden av möjligt Medvetande. Lidande är vår vän och egot är vår fiende, lidande är vår möjliga grund till lycka medan ego är vår ovillkorliga väg till lidande, vi är allt i ett och fångar i oss själva genom graden av vår vilja till att utvecklas.

Våra dagliga lidanden påpekar för oss att lida är för oss ett resultatet från vårt vändande bort från vår närvaro i verkligheten - nu - och vår identifikation med det separata tillstånd av medvetandet som vi tror existerar i en annan tid- ego. Lidande kan uttryckas som en konsekvens av oförståelsen för att känslor bara kan upplevas nu och enskilt. Men det tar tid att uppleva känslor medan de går snabbt att rationalisera analysmässigt och visdom är ju som sagt bara helat lidande, så utan lidande saknar analysen sitt laddningsvärde värde över tid.

Givetvis, eftersom lidandet är den givna förutsättningen för utvecklad visdom så är det också den bärande förutsättningen för ett balanserat liv i glädje utan rädsla och ångest - eftersom rädsla är rädsla för det kända och ångest är rädsla för det okända, där det minsta möjliga och ändå ojämförligt största blir att alltid ifrågasätta sig själv och sina egna känslomässigt grundande värderingar, för att kunna utveckla sig själv för att bättre kunna förstå sin egen omgivning.

swirl-optical-illusion3-700x472

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram