Återinförd Tillfällig Gränskontroll Vid Inre Gräns

2022-11-11
Regeringen har idag beslutat om gräns­kontroll vid Sveriges inre gräns från och med den 12 november i år till och med den 11 maj 2023. Beslutet baseras på regeringens bedöm­ning att det finns ett allvarligt hot mot den all­männa ordningen och den inre säker­heten i Sverige. Det nuvarande beslutet löper ut vid midnatt i morgon.
Den ryska inva­sionen av Ukraina har utöver det mänsk­liga lidande som kriget fört med sig även skapat en ytterst allvarlig säkerhets­situation i Europa. Sedan den ryska ordern om mobili­sering har ett stort antal ryska med­borgare lämnat landet och sökt sig till EU. Risken för vapen­smuggling och människo­handel som utförs av krimi­nella nätverk som utnyttjar kriget är förhöjd. Därutöver söker sig ett ökat antal migranter till EU och Schengen­området via de medlems­stater som gränsar till västra Balkan. Detta har lett till svåra belast­ningar på dessa medlems­staters mottag­nings­system vilket ökar risken för att stora grupper kommer söka sig vidare inom EU och Schengen­området.
Sammantaget anser regeringen att det före­ligger ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säker­het och att det därför finns ett behov av en mer nog­grann kontroll över vilka som försöker resa in i Sverige. Gräns­kontroll vid den inre gränsen är den enda till­gängliga åtgärden för att kunna bemöta detta hot.
Beslutet har fattats i enlighet med EU:s gemen­samma lag­stiftning och baseras på regeringens bedöm­ning att det fortsatt finns ett allvarligt hot mot den all­männa ord­ningen och den inre säker­heten i Sverige.
Flera andra Schengen­medlems­stater, såsom Tyskland, Österrike, Norge och Danmark, har också tillfälligt åter­införd inre gräns­kontroll och har i likhet med Sverige anmält att de tänker fortsätta med kontrol­lerna så länge som det finns ett allvarligt hot mot den all­männa ord­ningen och den inre säkerheten.
Polismyndigheten bestämmer liksom tidigare var och hur gräns­kontroll ska genom­föras. Kontrollerna ska anpassas till vad som är nödvändigt för att kunna värna allmän ordning och inre säkerhet.
Nu är det dags att jaga råttor igen.
Återinförd tillfällig gränskontroll vid inre gräns.
Regeringen har idag beslutat om gräns­kontroll vid Sveriges inre gräns från och med den 12 november i år till och med den 11 maj 2023. Beslutet baseras på regeringens bedöm­ning att det finns ett allvarligt hot mot den all­männa ordningen och den inre säker­heten i Sverige. Det nuvarande beslutet löper ut vid midnatt i morgon.
Den ryska inva­sionen av Ukraina har utöver det mänsk­liga lidande som kriget fört med sig även skapat en ytterst allvarlig säkerhets­situation i Europa. Sedan den ryska ordern om mobili­sering har ett stort antal ryska med­borgare lämnat landet och sökt sig till EU. Risken för vapen­smuggling och människo­handel som utförs av krimi­nella nätverk som utnyttjar kriget är förhöjd. Därutöver söker sig ett ökat antal migranter till EU och Schengen­området via de medlems­stater som gränsar till västra Balkan. Detta har lett till svåra belast­ningar på dessa medlems­staters mottag­nings­system vilket ökar risken för att stora grupper kommer söka sig vidare inom EU och Schengen­området.
Sammantaget anser regeringen att det före­ligger ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säker­het och att det därför finns ett behov av en mer nog­grann kontroll över vilka som försöker resa in i Sverige. Gräns­kontroll vid den inre gränsen är den enda till­gängliga åtgärden för att kunna bemöta detta hot.
Beslutet har fattats i enlighet med EU:s gemen­samma lag­stiftning och baseras på regeringens bedöm­ning att det fortsatt finns ett allvarligt hot mot den all­männa ord­ningen och den inre säker­heten i Sverige.
Flera andra Schengen­medlems­stater, såsom Tyskland, Österrike, Norge och Danmark, har också tillfälligt åter­införd inre gräns­kontroll och har i likhet med Sverige anmält att de tänker fortsätta med kontrol­lerna så länge som det finns ett allvarligt hot mot den all­männa ord­ningen och den inre säkerheten.
Polismyndigheten bestämmer liksom tidigare var och hur gräns­kontroll ska genom­föras. Kontrollerna ska anpassas till vad som är nödvändigt för att kunna värna allmän ordning och inre säkerhet.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram