Strategisk Aktiekontroll I Finland

2021-09-14
Ja, eller så är det ju någonting annat som ligger till grund för vad som nu sker - någonting som bygger på en annan underliggande strategisk planering....
" På tisdagen tog den finländska regeringen beslutet att ta direkt kontroll över de aktier som statens ägarbolag Solidium sitter på i SSAB , motsvarande 6,3 av kapitalet och 8,0 procent av rösterna i den svenska stålkoncernen. Ägarstyrningen framöver kommer därmed skötas av statsministerns kontor. Posten är värd drygt 2,7 miljarder kronor.
Orsaken är att den finländska staten ser ett större strategiskt intresse i SSAB. Den svenska stålkoncernen arbetar för att lansera fossilfritt stål 2026, vilket också anses vara ett viktigt steg i att nå den finländska regeringens mål om koldioxidneutralitet år 2035. SSAB planerar bland annat att konvertera masugnarna i sin anläggning i Brahestad för att minska sina koldioxidutsläpp.
”I linje med det strategiska intresse som definieras av arbets- och ekonomidepartementet har den finländska staten en önskan att påskynda SSAB:s övergång till fossilfritt ståltillverkning tillsammans med företagets svenska ägare. Vi verkar genom ett aktivt och ansvarsfullt ägande”, säger Tytti Tuppurainen, som är Finlands minister för ägarstyrning, i ett uttalande.
Den finländska staten gör skillnad på de börsinnehav som är av placeringsintresse och de som har ett mer strategiskt intresse. Den förstnämnda kategorin hanteras av statens ägarbolag Solidium medan den sistnämnda – där SSAB nu hamnar – ägs direkt av staten.
”Det här är första gången ett innehav flyttas den vägen sedan Solidium grundades för tolv år sedan”, säger Solidiums vd Antti Mäkinen till Di.
Maija Strandberg, som är finansiell rådgivare vid den finländska regeringen, säger att det är ett antal skäl som gör att storposten i SSAB flyttas direkt till staten. SSAB har runt 3.500 anställda i Finland, där stålverket i Brahestad ses som särskilt viktigt.
”Fabriken i Brahestad är den enskilt största utsläpparen av koldioxid i Finland, så ur en klimatpolitisk synvinkel är SSAB ett viktigt bolag. Det finns också regionalpolitiska orsaker. Brahestad är beläget i norra Finland och investeringarna i det området är viktiga”, säger hon till Di.
I de andra bolag som ses som strategiskt viktiga äger staten betydligt större poster. I Neste uppgår ägarandelen till 44 procent, i Fortum till 51 procent och i Finnair till 56 procent – alla klart större än de 8 procent av kapitalet man nu äger i SSAB.
Hur ser du på ägarandelen i SSAB? Vill ni ha en större andel i framtiden?
”Det kan jag inte kommentera. I nuläget är vi ganska nöjda med de aktier vi äger och vi vill ge en stark signal om att de här klimatfrågorna är väldigt viktiga för Finland och att företaget fortsätter att investera i Brahestad-anläggningen.”
Gruvbolaget LKAB, som har den svenska staten som ägare, är efter Industrivärdens storförsäljning i våras största ägare i SSAB med 10,5 procent av kapitalet och 16 procent av rösterna."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram