Börseufori

2021-06-10
Högst värderade...
" Stockholmsbörsens största aktieägare, Wallenbergarnas investmentbolag Investor, har haft ett riktigt starkt 2021. Börsportföljen har sedan årsskiftet ökat med drygt 25 procent i värde och har därmed slagit Stockholmsbörsens generalindex som har gått upp med drygt 20 procent.
För Investoraktien har börsåret varit ännu bättre. Splitten i maj, då Investoraktien delades upp i fyra delar, satte ytterligare fart på aktien som hittills i år har stigit med hela 32 procent efter att fram till tisdagens börshandel ha satt nytt kursrekord nio av de tio senaste börsdagarna.
Kursrallyt betyder att Investors substansrabatt har minskat från redan historiskt låga 16 procent i slutet av mars till i dag unikt låga 9 procent, räknat på att värdet på Investors onoterade innehav är oförändrat under andra kvartalet.
Det senaste årets kraftigt minskande substansrabatt – som dessutom har accentuerats de senaste månaderna – är ytterligare en indikator bland många på den höga börstemperaturen på Stockholmsbörsen. Börseuforin understryks ytterligare av att Investoraktien för första gången någonsin handlas högre än analytikernas genomsnittliga riktkurs enligt Bloombergs sammanställning.
Bland Investors innehav har riskkapitalföretaget EQT EQT 0% utvecklats bäst med en uppgång på hela 52 procent i år, följt av Investors enda finska investering i industrikoncernen Wärtsilä som har stigit med 49 procent på Helsingforsbörsen.
Årets enda plump bland Investors 14 börsnoterade innehav är läkemedelsföretaget Sobi som har backat 8 procent efter att i bokslutet lämnat en vinstprognos för 2021 som låg långt under analytikernas förväntningar.
Atlas Copco ATCO A 0% har varit de senaste årens stora värdedrivare i Investors portfölj. Men sedan resultatrapporten för första kvartalet som presenterades i slutet av april har verkstadsaktien gått sämre än börsgenomsnittet och backat med 6 procent. Det faktum att Atlas Copcos och Investors aktier de senaste månaderna gått i olika riktning har gjort att Investor nu bara är några tiondelars procent från att passera Atlas Copco i börsvärde och överta tronen som Stockholmsbörsens största svenska börsbolag.
Det vore en märkeshändelse som Investorchefen Johan Forssell nog ändå inte skulle fira eftersom det långsiktigt är bättre för Investor att portföljbolagen utvecklas väl och stiger på börsen än att Investoraktien tillfälligtvis rusar mer än portföljens underliggande värde.
Rabatten krymper raskt – Investor nära överta tronen
di.se
Rabatten krymper raskt – Investor nära överta tronen
Investoraktien har i år stigit klart mer än värdet på bolagets

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram