Planlöst Sverige

2021-04-07
Som sagt det går långsamt på sina håll och då tar det tid...några kommer att bli sist.
Flera länder har påbörjat nedtrappning av corona­restriktioner men i Sverige finns ingen tydlig plan för hur samhället ska öppnas. ”Vi kommer att återkomma i början av maj vad gäller våra rekommendationer”, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.
Socialminister Lena Hallengren (S) skriver i ett mejlsvar att en nedtrappning av restriktioner kommer att ske successivt.
Socialminister Lena Hallengren (S) skriver i ett mejlsvar att en nedtrappning av restriktioner kommer att ske successivt.
Diskussionerna om ett återöppnande av det svenska samhället har hittills varit relativt ljumma medan exempelvis Danmark infört coronapass för besök hos bland annat frisörer och på barer. Det senaste handfasta beskedet för Sverige kom den 1 april när regeringen, med anledning av den ökande smittspridningen och på inrådan av Folkhälsomyndigheten, beslöt att skjuta upp planerade lättnader i rekommendationer för bland annat restauranger och varuhus till den 3 maj.
– Vi vill ju relatera en öppning i första hand till förekomsten av smittspridning och där har vi sagt att vi kommer att återkomma i början av maj vad gäller våra rekommendationer kring fortsatta förhållningsregler om allmänna sammankomster med mera, säger Karin Tegmark Wisell till SvD.
Hon säger också att vaccinationerna väntas ha en tydlig inverkan på smittspridningen efter att fas tre och fyra har inletts, det vill säga att personer under 65 ges möjlighet att vaccinera sig mot covid-19 . Vid den tidpunkten tror hon dock även andra faktorer ha påverkat smittans hastighet.
– Då ser vi att man ska kunna öppna upp mer, egentligen oberoende av vaccinationsstatus, säger Karin Tegmark Wisell.
SvD har även frågat regeringen och socialminister Lena Hallengren (S) om det finns planer på att ta fram en tydlig plan för återöppnande. I ett mejlsvar skriver hon att regeringen för en nära dialog med Folkhälsomyndigheten om och när en nedtrappning av restriktioner kan bli aktuell. Strävan är att ”vid ett bättre epidemiologisk läge” återgå till ett normalt samhälle.
”En nedtrappning av restriktioner måste dock ske successivt, under kontrollerade former och ta hänsyn till vilka åtgärder som har störst effekt för att minska smittspridningen. Vi har redan infört nya riktlinjer för de som bor på äldreboende eftersom vaccinations­täckningen ökat där. Givetvis vill vi införa lättnader även för andra i takt med att vaccinations­täckningen stiger, men där är vi inte ännu”, skriver hon.
Det närmaste Sverige kommer en plan eller ”trappa” för återöppning finns i en rapport som Folkhälsomyndigheten skickade till regeringen den 22 mars. I den anges tre nivåer av smittspridning och samhällspåverkan av pandemin och hur de kan komma att påverka restriktionerna.
I slutet av mars ansåg myndigheten att Sverige befann sig i den allvarligaste nivå tre då lättnader inte är troliga. Sedan dess har smittspridningen och belastningen på vården ökat.
Nivå två innebär att sjukvården i de flesta regioner ska ha goda möjligheter att klara vård av covidsjuka och övriga patienter. Då kan bland annat öppettider för serveringsställen och maxantal för personer i samma sällskap utökas.
I nivå ett, när sjukvården i alla regioner klarar sina vårduppdrag och få personer smittas med covid-19, kan serveringsställen ha fria öppettider och antal personer i samma sällskap han höjas ytterligare.
Ingen tydlig plan för öppnandet av Sverige | SvD
svd.se
Ingen tydlig plan för öppnandet av Sverige | SvD
Flera länder har påbörjat nedtrappning av corona­restriktioner men i

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram