Normalt Vansinne

2020-12-29
Da Vinci sade då det begav sig: ”Det största bedrägeriet människan drabbas av är från sina egna åsikter.” Sina egna föreställningar om verkligheten.
Om du är född i ett dårhus, och du vet ingenting annat, då är vansinne att du är normal, så är det svenska samhället av idag.
Det är fortfarande galet, men det är normalt att vara galen, det är något som maskerats och betecknats som förstånd – förstående. Välkommen till det globala folkhemmet, ett vanligt, typiskt, mysigt normalt, dårhus där civilbefolkningen bombas för att skydda dem från våld, barn svälter i en värld av överflöd, folk lånar pengar som inte finns och betalar ränta för det, gift är en form av mat och de intagna på dårhuset kan inte se hur omfattande de varit socialpsykologiskt formaterade eftersom de är för upptagna med att se efter deras fotbollslag och titta på Mello, Allsång och matlagningstävlingar.
Ja och naturligtvis sitta vid köksbordet och påpekar att det behövs alltmer lag och ordning, för att individen skall kunna utvecklas...
För att förstå vad som verkligen händer här och nu, måste vi koppla bort villkor ifråga om vad som begreppen ”sund” och ”normal” innebär, eftersom de i så måtto inte alls är relevanta; och vi måste inse att vad som kallas ”normalt” nu bara är en avancerad programmerad form av vansinne. Människor lever alltmer utom sig själva i nuet och alltmer intecknade - diskonterade - i känslor som de tror att de skall få uppleva i framtiden, trots att de uttrycker att de inte kan påverka någonting alls. Men kan man inte bli lycklig nu så kan man aldrig bli lycklig, eftersom vårt nu är det enda tillfälle vi någonsin kommer att få uppleva. När människor får detta resonemang till vettigt och allt mer logiska och verklighetsgrundade tankar faller på plats, då kan människor börja växa mer fritt igen, även om de får börja om med sig själva och sin självförståelse – sin medvetna medvetenhet.
Försök därför heller inte att göra den upplevda känslan av världen till grundad på att världen är förnuftig och därmed, utifrån detta, försöka räkna ut varför ”intelligenta” människor skulle fatta beslut som orsakar daglig död, förstörelse, lidande och umbäranden. Världen är formaterad till gränslös enfaldighet. Ju dummare desto bättre. De styrande – och därför inte ledande – är helt enkelt själsligt mycket medvetandemässigt outvecklade individer och därför också själva fångade i isg själva i etablissemanget. De människor som fattar dessa beslut är som en funktionsmässig konsekvens därför också nu närmast galna och dementa, det är därför deras handlingar blir alltmer arga och frustrerade. Har man bara en hammare som verktyg så blir alla problem till en spik. Allt går ut på egennytta, när tingens ordning väl hamnar mellan skål och vägg i den filosofiskt materialistiska illusionen.
Dessa delar av befolkningen som stöder dessa åtgärder och upplever att de kan kan skapa en rationellt grundad känsla av dem, är en förlängning på samma galenskap och demens. Samma moraliskt känslomässiga enfald. Vi kan lite förment kalla det för en låg naturlig EQ – medvetet medvetande, metakognition
Den ger bara enkel orsak och verkan. Världen är galen, eftersom de som styr världen och en stor del av befolkningen är i ett tillstånd av galenskap – vansinne utan närvaro i känsla. Poängen är dock att de inte behöver vara så här, alla människor kan utvecklas
Så trots alla rasande ansträngningar från världens machiavelliska förespråkare, är mänskligheten på väg att vakna upp och den kommer inte att somna om, det finns inte en chans. Vi ser betydande informationsmässiga framsteg i att exponera den pågående brutala bluffen av den Djupa Staten med ISIS i Syrien, massuppenbarelse av Geoengineering och andra neo-vetenskapliga övergrepp, de katastrofala effekterna av elektromagnetiska fält från olika källor, GMO-mat-manipulation, globala kontrollambitioner och övervakningshysteri, samt fronter och diversion som klart inducerar föresatser om globalt krig(som har misslyckats totalt) och militarisering av samhället.
Vi är hyfsat mätta, faktiskt… på allt detta nu, så det skapar inte längre tillräcklig rädsla för styrning, det skapar bara mer irritation och människor börjar därför själva söka efter felkällorna. Vilket faktiskt leder människorna till kommunikation med varandra, om än på det viset att de kommer till felkällan ur olika perspektiv av problemformulering. Så allt blir ett i en ring och går runt igen. Allt landar nu också därför i den globala Djupa Staten, vars monopolära makt nu eroderar sönder allt snabbare i öppen dager i ljuset av verkligheten.
Låt därför inte alla dessa regisserade händelser och skenbara tävlingar av för ändamålet konstruerad ideologi kasta dig själv på den intellektuella soptippen. Det finns ingen som helst rimlig nivå längre på detta och dessutom går spelet på deras villkor, och berättelsen för massorna är bara än mer uppenbart överförstärkt och vilseledande propaganda.
Man ska inte ens överväga att lyssna på den polariserande propagandan, bara förkasta den helt direkt. Lita på utvecklingen av ditt eget medvetna medvetande, din egen förmåga att tänka fritt och utgå ifrån alternativa källor till information, sådan information som du söker upp själv, som du tycker logiskt och rationellt stämmer med vad som utvecklar – vidgar och fördjupar – din egen förståelse för dina omgivande perspektiv på logiska – rationella – grunder – utifrån dig själv i sak. Alltså vad som du tycker – upplever – känner – utvecklar och verka vidgande för din förståelse av omvärlden, din och andra människors situation. Vad som är upplysning, som gör att du själv kan skapa vidare ledning och upplysning – som ökar din medvetna medvetenhet om allt och då främst dig själv och dina känsloskapande föreställningars giltighet.
Deras – den monopolära maktens – enda vapen är vårt samtycke, genom att vi ger efter för och legitimerar deras lögner. Desinformationen tjänar därför flera syften, det mest försåtliga av dessa syften är att införa ditt eget tvivel på din egen förmåga till uppriktiga och sunda känsloskapande grunder som övertygelse, om din grundläggande uppfattning av verkligheten och av vad som egentligen är – eller borde vara – självklart för dig. Där började en gång den kognitiva formateringen av dig. Att få dig att börja tvivla på dig själv och att få dig att sluta vilja vara ärlig och uppriktig mot dig själv och dina egna känslor. Någon annan visste alltid bättre vad du kände! Att hålla mass – sinnet i schack är absolut nödvändigt för att etablissemangets program för social kognitiv formatering skall fungera.
Varför? Jo, för om tillräckligt många vaknade upp till en moralisk sanning som istället mer beskriver verkligheten, så skulle vi omgående avsluta vår medverkan i spelet och / eller resa oss och störta etablissemanget. Och de vet om detta. Så underskatta aldrig hur stor eller omfattande som denna sociala kognitivt formaterande planering sträcker sig, eller vilka – hur många områden som innefattas av denna planläggning som bygger på den enskilda nyttomaximeringen.
Människan är betydligt mindre själsligt utvecklad än vad många tror, så utrymmet till förbättringar gör att framtiden ser ljus ut.
Da Vinci sade då det begav sig: ”Det största bedrägeriet människan drabbas av är från sina egna åsikter.” Sina egna föreställningar om verkligheten.
Om du är född i ett dårhus, och du vet ingenting annat, då är vansinne att du är normal, så är det svenska samhället av idag.
Det är fortfarande galet, men det är normalt att vara galen, det är något som maskerats och betecknats som förstånd – förstående. Välkommen till det globala folkhemmet, ett vanligt, typiskt, mysigt normalt, dårhus där civilbefolkningen bombas för att skydda dem från våld, barn svälter i en värld av överflöd, folk lånar pengar som inte finns och betalar ränta för det, gift är en form av mat och de intagna på dårhuset kan inte se hur omfattande de varit socialpsykologiskt formaterade eftersom de är för upptagna med att se efter deras fotbollslag och titta på Mello, Allsång och matlagningstävlingar.
Ja och naturligtvis sitta vid köksbordet och påpekar att det behövs alltmer lag och ordning, för att individen skall kunna utvecklas...
För att förstå vad som verkligen händer här och nu, måste vi koppla bort villkor ifråga om vad som begreppen ”sund” och ”normal” innebär, eftersom de i så måtto inte alls är relevanta; och vi måste inse att vad som kallas ”normalt” nu bara är en avancerad programmerad form av vansinne. Människor lever alltmer utom sig själva i nuet och alltmer intecknade - diskonterade - i känslor som de tror att de skall få uppleva i framtiden, trots att de uttrycker att de inte kan påverka någonting alls. Men kan man inte bli lycklig nu så kan man aldrig bli lycklig, eftersom vårt nu är det enda tillfälle vi någonsin kommer att få uppleva. När människor får detta resonemang till vettigt och allt mer logiska och verklighetsgrundade tankar faller på plats, då kan människor börja växa mer fritt igen, även om de får börja om med sig själva och sin självförståelse – sin medvetna medvetenhet.
Försök därför heller inte att göra den upplevda känslan av världen till grundad på att världen är förnuftig och därmed, utifrån detta, försöka räkna ut varför ”intelligenta” människor skulle fatta beslut som orsakar daglig död, förstörelse, lidande och umbäranden. Världen är formaterad till gränslös enfaldighet. Ju dummare desto bättre. De styrande – och därför inte ledande – är helt enkelt själsligt mycket medvetandemässigt outvecklade individer och därför också själva fångade i isg själva i etablissemanget. De människor som fattar dessa beslut är som en funktionsmässig konsekvens därför också nu närmast galna och dementa, det är därför deras handlingar blir alltmer arga och frustrerade. Har man bara en hammare som verktyg så blir alla problem till en spik. Allt går ut på egennytta, när tingens ordning väl hamnar mellan skål och vägg i den filosofiskt materialistiska illusionen.
Dessa delar av befolkningen som stöder dessa åtgärder och upplever att de kan kan skapa en rationellt grundad känsla av dem, är en förlängning på samma galenskap och demens. Samma moraliskt känslomässiga enfald. Vi kan lite förment kalla det för en låg naturlig EQ – medvetet medvetande, metakognition
Den ger bara enkel orsak och verkan. Världen är galen, eftersom de som styr världen och en stor del av befolkningen är i ett tillstånd av galenskap – vansinne utan närvaro i känsla. Poängen är dock att de inte behöver vara så här, alla människor kan utvecklas
Så trots alla rasande ansträngningar från världens machiavelliska förespråkare, är mänskligheten på väg att vakna upp och den kommer inte att somna om, det finns inte en chans. Vi ser betydande informationsmässiga framsteg i att exponera den pågående brutala bluffen av den Djupa Staten med ISIS i Syrien, massuppenbarelse av Geoengineering och andra neo-vetenskapliga övergrepp, de katastrofala effekterna av elektromagnetiska fält från olika källor, GMO-mat-manipulation, globala kontrollambitioner och övervakningshysteri, samt fronter och diversion som klart inducerar föresatser om globalt krig(som har misslyckats totalt) och militarisering av samhället.
Vi är hyfsat mätta, faktiskt… på allt detta nu, så det skapar inte längre tillräcklig rädsla för styrning, det skapar bara mer irritation och människor börjar därför själva söka efter felkällorna. Vilket faktiskt leder människorna till kommunikation med varandra, om än på det viset att de kommer till felkällan ur olika perspektiv av problemformulering. Så allt blir ett i en ring och går runt igen. Allt landar nu också därför i den globala Djupa Staten, vars monopolära makt nu eroderar sönder allt snabbare i öppen dager i ljuset av verkligheten.
Låt därför inte alla dessa regisserade händelser och skenbara tävlingar av för ändamålet konstruerad ideologi kasta dig själv på den intellektuella soptippen. Det finns ingen som helst rimlig nivå längre på detta och dessutom går spelet på deras villkor, och berättelsen för massorna är bara än mer uppenbart överförstärkt och vilseledande propaganda.
Man ska inte ens överväga att lyssna på den polariserande propagandan, bara förkasta den helt direkt. Lita på utvecklingen av ditt eget medvetna medvetande, din egen förmåga att tänka fritt och utgå ifrån alternativa källor till information, sådan information som du söker upp själv, som du tycker logiskt och rationellt stämmer med vad som utvecklar – vidgar och fördjupar – din egen förståelse för dina omgivande perspektiv på logiska – rationella – grunder – utifrån dig själv i sak. Alltså vad som du tycker – upplever – känner – utvecklar och verka vidgande för din förståelse av omvärlden, din och andra människors situation. Vad som är upplysning, som gör att du själv kan skapa vidare ledning och upplysning – som ökar din medvetna medvetenhet om allt och då främst dig själv och dina känsloskapande föreställningars giltighet.
Deras – den monopolära maktens – enda vapen är vårt samtycke, genom att vi ger efter för och legitimerar deras lögner. Desinformationen tjänar därför flera syften, det mest försåtliga av dessa syften är att införa ditt eget tvivel på din egen förmåga till uppriktiga och sunda känsloskapande grunder som övertygelse, om din grundläggande uppfattning av verkligheten och av vad som egentligen är – eller borde vara – självklart för dig. Där började en gång den kognitiva formateringen av dig. Att få dig att börja tvivla på dig själv och att få dig att sluta vilja vara ärlig och uppriktig mot dig själv och dina egna känslor. Någon annan visste alltid bättre vad du kände! Att hålla mass – sinnet i schack är absolut nödvändigt för att etablissemangets program för social kognitiv formatering skall fungera.
Varför? Jo, för om tillräckligt många vaknade upp till en moralisk sanning som istället mer beskriver verkligheten, så skulle vi omgående avsluta vår medverkan i spelet och / eller resa oss och störta etablissemanget. Och de vet om detta. Så underskatta aldrig hur stor eller omfattande som denna sociala kognitivt formaterande planering sträcker sig, eller vilka – hur många områden som innefattas av denna planläggning som bygger på den enskilda nyttomaximeringen.
Människan är betydligt mindre själsligt utvecklad än vad många tror, så utrymmet till förbättringar gör att framtiden ser ljus ut.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram