Fredag 2020 12 25

2020-12-25
Juldagsmys i den mest omvälvande tiden i människans historia.
Be vänner och bekanta prenumerera på Youtubekanalen, fördjupa er på carlnorberg.se och stöd oss gärna med gåvor och donationer på Swish 0761182568 och på Patreon.
Peter Minuit föddes omkring år 1590 i Wesel, Tyskland som son till den välbärgade borgaren Jan Minuit och dennes fru Sara. Minuit gifte in sig i den förmögna och mäktiga familjen Huygen, dock är årtalet för giftermålet ovisst samt vad hans hustru hette i förnamn.
När Spanien ockuperade staden 1614–1629 ruinerades Minuit och omkring åren 1623–1624 flyttade han till Amsterdam där han 1625 fick anställning i Västindiska kompaniet genom kontakter inom hustruns familj.
Kompaniet valde ut honom till att styra över den holländska kolonin Nya Nederland och den 9 januari 1626 påbörjade han sin resa till Amerika dit han ankom fyra månader senare. Den 24 maj köpte han nuvarande Manhattan av indianerna för glaspärlor till ett värde av 24 dollar.
På Manhattan började han uppföra 'Nya Amsterdam', han organiserade pälshandeln mellan indianerna och Västindiska kompaniet samt ledde den fortsatta kolonisationen av området. (Nya Amsterdam blev cirka 40 år senare erövrad av engelsmännen och den engelska kungen Karl II döpte om Nya Amsterdam till New York efter sin bror Jakob som var hertig av York.) Rika holländare kunde få ensam förfoganderätt av den mark de inmutat – under förutsättning att de tog på sig att hålla minst 50 personer där. Minuit kom snart i kläm mellan kompaniet och dessa rika kolonisatörer när de sistnämnda ville göra på andra sätt än vad kompaniet ville. På grund av tvisten kallades Minuit hem till Amsterdam där han fick sparken 1632. År 1635 planerade han tillsammans med Samuel Blommaert att grunda en svensk koloni. Första tiden var inte platsen för kolonin bestämd, det var till sist Minuits erfarenhet från Nya Nederland som fick avgöra orten. De presenterade planen för Axel Oxenstierna och på våren 1637 redogjorde de sina planer för rådet i Stockholm vilka gav sitt medgivande. Minuit deltog energiskt i organiseringen av den första expeditionen och i november 1637 avseglade han från Göteborg med skeppen 'Kalmar Nyckel' och 'Fågel Grip' som expeditionens ledare. I mars 1638 landsteg han vid Delawarebukten som Nya Sveriges första guvernör. De första sakerna han skulle göra på den nya platsen var att köpa land av indianerna, sätta upp svenska gränsmärken och bygga ett fort (Fort Christina). Så fort detta var klart skulle rapport avläggas hem till Sverige. Kalmar Nyckel skulle segla hem till Sverige med rapporten men först skulle skeppet ankra upp vid Sankt Christopher i Västindien för att där köpa upp tobak. Minuit som var med på skeppet blev överbjuden som gäst på ett holländskt skepp som låg på redden. En storm blåste hastigt upp och skeppet vräktes ut på havet där det – med Minuit ombord - försvann för alltid. 200 år senare tog Europeisk kolonisering av Nordamerika fart på allvar och halva svenska befolkningen utvandrade för att söka den s.k "amerikanska drömmen", som i förlängningen initierade ett av mänsklighetens genom tiderna största folkmord! I juni 1938 firades 300-årsminnet av Nya Sveriges grundande bland annat med avtäckningen av Carl Milles staty Delawaremonumentet den 27 juni i Wilmington och den formella invigningen av American Swedish Historical Museum i Philadelphia den 28 juni. Under dessa ceremonier närvarade kronprinsessan Louise och prins Bertil samt USA:s president Franklin D. Roosevelt. 38 års modell skaldade Karl-Gerhard i en av sina kupletter "Jag är ett bedårande barn av min tid", kanske försökte han säga oss något?
De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!
Stöd oss:
SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Lämna ett svar

Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram