Alla Vägars Destination Så Småningom

2020-08-21


Klart är att vi står inför massivt iscensatta aktiviteter, opinionsbildningsoperationer och tillverkad desinformation, och det finns mycket kontrovers om detta ämne. Det är en stor del av deras agenda. Att få oss till att bli antagonister. Låt det inte störa dig för mycket men var medveten om detta. Det är bara matrisen i arbete. Höj dig över den.

Men kommer då mänskligheten "förstå detta" i tid?

Ja, det är alltid i tid ... individuellt och kollektivt, vi existerar bara nu. När du har hoppat in i nu, i ökad medveten medvetenhet och börjat att förstå det faktum - som utgångspunkt - att i princip allt detta bara är en regisserad bluff och en fabricerade fasad, är du så gott som hemma med halmen. Ditt deltagande i att stötta detta falska socialpsykologiska landskap kommer att falla ner som ett par överdimensionerade byxor och din nya roll som nod i att ge information och helande signaler är ögonblicklig.

Detta går inte att vända om - att göra en tanke otänkt eller en insikt osedd.

Att kanalisera människor till politiska uttryck är bara ett annat knep, som är betingat av ilska och våld, som används som styrmedel

Styr oppositionen och du styr befolkningen på varje sida. Det är ett utstuderat spel de spelar, så det är helt hälsosamt att vara extremt skeptisk och bedöma saker från ett så medvetet medvetande perspektiv som möjligt.

Inverkan av dessa inbäddade sociala ingenjörer är stort. Vi har ingen aning om hur många inbrytningar som har gjorts och hur det militärindustriella regerings komplexet har infiltrerat och kontrollerat allt vi ser och hör på denna punkt, även inom vår alternativa gemenskap.

Det är häpnadsväckande, men det skrämmer inte mig och det borde inte heller skrämma dig. Det kan förväntas av dig när du börjar att förstå hur de fungerar och hur genomarbetad deras sammansvärjning - konspiration är. De är mycket långt utom sig själva och förstår uppenbarligen inte alls allt som de själva gör, eftersom då hade de inte gjort vad de gör.

Lager på lager på lager har införts i matrisen på många överlappande teman och planerade illusioner, vilket gör grundläggande verklighetsbeskrivande sanningar antingen dolda helt och hållet, och / eller förklädda och förvrängda.

I en altruistisk, okontrollerad medveten värld skulle det inte finnas något behov av att dölja något. I stället finns då denna emotionella mutant till matrissystem, som idag kallas för samhälle, som bygger på bedrägeri och uppdelning med syfte att själsligen koppla bort och ta makten från de ämnen som vill utnyttjas för enskild vinstmaximering.

Tänk på megamängden information och på användbar teknologi som undanhålls från allmänhetens kunskaper under sken av "nationell säkerhet". Vad sägs om "sekretessbelagd" eller "lyckta-dörrar möten " eller "behöver inte veta grunden" eller den stora labyrinten av hemliga operationer som är verksamma i deras sociala nätverk som bygger på uppdelningen i vetenskapens namn eller bakom militär sekretess. Varför är det nödvändigt och varför är inte upplysning det främsta målet för deras verksamhet?

Nu som exempel, glid över i tanken till Vatikanen vars brutala hemliga historia står i djupt dunkel sedan århundraden. Ta ett steg in i City of London och dess hemligheter. Varför så hemligt?
Är Wallenbergarkivet ens möjligt att utforska, varför inte om de vill andra så väl?

Är detta rimligt för dig?

Varför måste de hålla allt detta utom allmän kännedom eller som bara delvis tillgänglig information i olika kategorier? För att om vi ansluter prickarna bildar de en bild, ett mönster, en mycket tydlig bild. Hela vårt manipulerade samhälle är helt iscensatt, kontrollerat och med ett väldigt olycksbådande uppsåt.

De vill inte att du eller jag ska bli medvetet medvetna!

Precis som med den kontrollerade företagsstatliga mediala propagandan, måste det finnas tillräckligt med uppenbara fakta för att odla trovärdighet. Tillräckligt, bara. De kommer alltså inte precis att överdriva den om det inte är några ofarliga ämnen. Många av dessa "fakta" kommer istället insvepta i skräck och våld, som syftar till att bränna bort din känslighet och samtidigt skärper din rädsla. Som mer eller mindre trångsynta hån, inget annat.

Religioner har i praktiken gjort detta i eoner. Utnyttja vår inre kunskap om vårt medvetande och blanda i några halvdana sanningar som till delar beskriver verkligheten och de har inga som helst problem att styra oss rakt in i vårt bedövade tillstånd av foglig underkastelse, till några konstiga hierarkier bestående av själslig och fysisk misshandel. I Guds eller demokratins namn förstås.

Åh, och i namnet av att demokratiutveckla kan de ju skicka dig och dina barn utanför landets gränser för att utkämpa sina krig, bygga och stödja förtryckande exploaterande företag, hata en osynlig fiende på grund av dess religion eller vara en professionell gladiator och få ära och berömmelse av att slå andra tävlande till marken, till bruset av den frenetisk flaggvinkande och jublande mobben.

Vi har alla varit nyttiga idioter vid ett eller annat tillfälle. Ingen har varit fullt medvetet medveten eller helt oberoende av dessa parametrars påverkan hela sina liv. Vi har varit tvungna att kompromissa på något sätt bara för att överleva i systemet. I det tillståndet bidrar vi omedvetet till den officiella berättelsen genom vår tystnad och självrättfärdigande okunnighet som så praktiskt är samlad som mänsklighetens förutsättning av acceptans och även godkännande.

Denna vår föreställning av det sociala landskapet är konstruerad, och vi hjälper till att bygga och bibehålla den vid varierande grad av medveten omedvetenhet, till dess vi vaknar upp mer och börjar aktivt arbeta för vår egen ökade medvetna medvetenhet. Då vänder det och vi river istället förtroendet för dessa illusionsbaserade strukturer. Vissa aspekter blir mer uppenbara än andra för olika människor. Det tydligt manipulerade banksystemet till exempel, har varit något som i en växande omfattning nu har skapat mängder av uppvaknande. Den fulla omfattningen av kontrollen är känd av mycket få, men människor får ändå nu idén om att en massiv grad av bedrägerier pågår. Och det leder till fler frågor, samt grundläggande tvivel ifråga om världen omkring dem.

Det är hur det fungerar. Det krävs bara en vektor in i hjärtat av den sanna verkligheten, en inflexionspunkt, för att väcka upp folk så att de av egen kraft börjar att röra sig i sig själva längs livets väg. Frågor om hälsa och livsmedel, frihet, geoengineering, klart destruktiv fracking, GMO och vaccinfrågor, alla leder så småningom till hjärtat av denna vilseledande matris av försök till full kontroll av spektrumet - total makt

Det är dags att öka takten ännu mer.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram