Volvo Rullar Dit Det Lutar

2020-06-16

”Coronapandemin och de globala åtgärderna för att bekämpa denna har lett till en marknadssituation som påverkar vår bransch allvarligt. Effekterna förväntas bli lägre efterfrågenivåer framöver och vi måste fortsätta att anpassa vår organisation i enlighet med dem”, skriver bolagets vd Martin Lundstedt i ett pressmeddelande.

Att Investor är i märket geopolitiskt strategiska märket Bigtime, det går inte att nämna under devisen Esse non videri.

Under andra halvåret i år väntas Volvo att minska antalet medarbetare på tjänstemannasidan med cirka 4.100 positioner varav cirka 15 procent är konsulter. Omkring 1.250 av dessa positioner finns i Sverige.

Verkstadsjätten konstaterar samtidigt att behovet av personalminskningar skulle ha varit större utan olika statliga stödpaket som möjliggjort korttidsarbete och andra liknande åtgärder.

Volvo uppger att neddragningarna kommer att genomföras på olika sätt i hela koncernen beroende på ”den lokala affärssituationen, lagstiftning och arbetsmarknadspraxis”. I länder som exempelvis Sverige inkluderar de planerade åtgärderna varsel.

Det rullar dit som det lutar.

svd.se
Volvokoncernen gör fler åtgärder för att minska kostnaderna i verksamheten.…
Volvokoncernen gör fler åtgärder för att minska kostnaderna i verksamheten. Under andra halvåret i år planerar Volvo att dra ner antalet tjänstemän i koncernen med cirka 4 100 positioner globalt, varav 15 procent är konsulter, enligt ett pressmeddelande. Av dessa finns 1 250 positioner i Sv...

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Lämna ett svar

Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram