Hagelin På Sidan Av Wallenberg

2020-02-13

Hagelin tog i början på 1920-talet över ledningen för AB Cryptograph, gjorde "egna" uppfinningar och bantade sedemera krypteringsmaskinen till ett absolut minimum. Den gick ner i fickan på en soldat. Han "fick" en beställning på 5 000 maskiner från Frankrike, som lustigt nog - och bara så väldigt passande - LM Ericsson i Colombia skulle tillverka. Alla levererades inte före Frankrikes sammanbrott i andra världskriget, men Boris fick 1934 franska hederslegionen för sin insats. Maskinen beställdes även av svenska staten, vilket 1939 gjorde honom till riddare av Vasaorden.

Operationen skulle senare gå under namnet ”Rubicon” och Sverige var häpnadsväckande nog ett av minst fyra länder – tillsammans med Israel, Schweiz och Storbritannien – som kände till den eller mottog hemlig information från USA och Västtyskland. " Att ha tillgång till konstruktionen ifråga kan ju möjligen har utgjort ett argument i saken,

Hagelin "försökte" ett par gånger före andra världskriget förgäves sälja sin krypteringsmaskin till USA - men det ville sig liksom inte riktigt....Men med kretsarna kring de Wallenbergbekanta bröderna Dulles så allt så mycket lättare...

Under andra världskriget arbetade bröderna Wallenberg för den svenska regeringen - ja eller tvärtom då egentligen. De ingick därför i de handelsdelegationer som förhandlade om Sveriges handelsavtal med krigförande makter: Jacob med nazityskarna och Marcus - Dodde med de allierade. Beroende på vem som skildrar vad som tilldrog sig under kriget utmålas de antingen som hjältar eller då som tvivelaktiga profitörer på kriget. De anses med sina kontakter och sin omvittnade förhandlingsskicklighet - förmåga till att skaffa hållhakar för utpressening - ha bidragit till "Sveriges tryggade försörjning "under kriget. Dessutom förmedlade Jacob enligt sagorna värdefulla upplysningar om nazi-Tyskland till regeringen. Men samtidigt utnämndes ju som bekant Jacob Wallenberg 1941 av Hitler till ''Kommendör av Tyska örnens förtjänstorden'', som gavs till utlänningar som gjort Tredje Riket synnerligen stora tjänster.

Efter kriget har det alltmer framkommit att bröderna Wallenberg, när de som svenska regeringens representanter kunde resa fritt, främst - för att inte säga uteslutande - skötte sina egna affärer; att de i de handelsavtal som förhandlades fram hade egna starka intressen. Det rörde sig ju ofta om svenska företag som skulle leverera, företag som låg inom Wallenbergsfären. År 1945 satt till exempel Marcus Wallenberg i styrelsen för 33 svenska bolag medan Jacob satt i styrelsen för 23. Det har också framkommit att de under kriget bulvanägde tyska företag och att de handlade med av tyskarna stulna värdepapper.

Så att Hagelin gick på sidan om detta? Njaaaaeeee....

Den offentliga berättelsen lyder dock som så att när Hagelin fick höra talas om Tysklands anfall på Danmark - och Norge, så bestämde han sig för att göra ett sista försök. Han "lyckades" utverka ett diplomatpass - vem skötte alltså egentligen utrikespolitiken - och han "reste som kurir för UD med två sönderplockade krypteringsmaskiner genom Tyskland till Genua," där han och hustrun tog sista båten till USA innan Atlanten stängdes för civil trafik. Vilken timing - nästa som vore det en Hollywoodfilm, med regi av Investor.

Amerikanska försvaret beställde pliktskyldigt 50 maskiner för utvärdering och tecknade sedan licensavtal med Hagelin. Under krigsåren producerades i USA 140 000 Hagelinmaskiner med bakdörrar, som levererades till de allierades trupper runt om i världen ett inte obetydligt antal tillverkades av "säkra producenter"...

Koden knäcktes aldrig av tyskarna, delvis därför att det var
lätt att byta nycklar - men alltså mest på grund av att det inte var meningen att andra än regissören skulle känna till regin.

Ett krypteringsföretag med svenska kopplingar ska under mer än 50 år ha förmedlat underrättelseinformation från minst 120 länder till CIA. Operationen har kallats en av kalla krigets bäst bevarade hemligheter.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram