Familjen Wallenberg

2020-02-10

Ja, och så har vi ju den där detaljen som USA ser som ett nationellt säkerhetsintresse - Ericsson och kontrollen över samhällets centrala nervsystem, telekominfrastrukturen.

🐧

https://carlnorberg.se/2017/05/15/kreuger-en-gang-i-tiden/

"Våren 1931 besökte den schweiziske bankiren Felix Somary vilken var starkt anknuten till Schweizerische Bankverein och som också gjort ett namn om sig så som nationalekonomisk teoretiker, finansministeriet i Berlin.

På frågan om hur länge rådande världskris skulle hålla i sig, svarade han att först måste tre händelser inträffa innan man (och vilka dessa man var, det kan envar nu inse själv) kunde tänka sig en vändning uppåt: Banksystemet i Wien och Berlin måste saneras (eg. reformeras till IG Farbens fördel och ordförande för kommittén för det tyska bankväsendets reformering hette - Wallenberg) genom en kris, det engelska pundet måste lösa sig från guldet (så att skuld och valutaexpansionen inte bromsades av tillgången på guld) och svensken Ivar Kreugers tändsticksmonopol måste bryta samman.

Tidigt på sommaren 1931 så kraschade bankerna och sent på sommaren nedvärderades pundet - detta förlopp styrde den Anglozionistiska bankhegemonin helt själv. När Felix Somary då senare ännu en gång kom till Berlin på tidiga våren alltså precis i månadsskiftet februari-mars 1932, så fick han frågan om han verkligen fortfarande måste vänta på den tredje händelsen.

Felix Somary tog vid detta tillfälle ingenting tillbaka alls, utan försäkrade istället frankt att Kreugerkoncernen inom en mycket kort tid skulle vara slut.

Hur kunde då möjligen den schweiziske bankiren Felix Somary, veta att det snart skulle vara slut med Ivar Kreuger som dessutom uppenbarligen understöddes av den Franska Premiärministern och tidigare fram till 1929 av den tyska utrikesministern Gustav Streseman?

Och kanske ännu viktigare: Hur kunde sedan en revisionsbyrå med säte i Paris, Price Waterhouse, få uppdraget att gå igenom Kreugerkoncernens redovisning, utan att kunna ett ord svenska, och sedan efter bara några dagar förklara den världsomspännande koncernen i konkurs?

Hur kunde advokat Hugo Stenbeck och Jacob Wallenberg tillåtas att utse sig själva till att ingå i en Kunglig kommission, som egentligen inte alls var kunglig, utan i detta bara hade falsk varudeklaration för att imponera på de franska myndigheterna, och som skulle utreda Kreugerkoncernens ställning? Och detta när Wallenbergarna med ombudet var allierade och delägare tillsammans med dem som starkt motarbetade Kreuger? (SOU1999:20)

Varför blev alla Kreugers nära medarbetare antingen vanärade, ruinerade eller fängslade, eller varför inte allt på en gång?

Sådant händer sällan utan att det finns en avsikt bakom

Historien formas av människor som omsätter idéer i praktisk handling. Ivar Kreuger missbedömde i detta hur långt hans ekonomiska motståndare egentligen var beredda att gå för att effektuera sina planer.

Hitlerdiktaturen och andra världskriget var det pris som Europa blev tvunget att betala för att de privatägda bankernas fortsatta teater av demokratiskt oberoende, samt att de bankstyrda, centralbankerna skulle få upprättas och att man genom detta skulle kunna bibehålla sin makt över världen genom illusioner."

Erik Johansson Familjen Wallenberg styr och ställer över Sverige oavsett regeringskonstellation. Att familjen Wallenberg i mer än 100 år har styrt Sveriges industri, skatte- och försvarspolitik kan väl knappast ha undgått någon. De har tjänat en förmögenhet främst genom att exploatera andra länder, sälja telefoner, vapen och heroin.

Sveriges ledande finansfamilj började som bankirer med Stockholms Enskilda Bank som grundades 1856 av A. O. Wallenberg. Stockholms Enskilda Bank var en blandning mellan bankirfirma (det som vi idag nog skulle kalla investmentbank) och bank med allmänheten som kunder. Denna unika kombination var en del av bankens styrka. Det var fram till Enskilda Bankens fusion med Skandinaviska Banken år 1972 också omöjligt att skilja familjen Wallenberg från banken och vice versa. De var ett och samma.

Med den som bas gav de sig på industrin, de grundade eller förvärvade en rad av landets ledande multinationella företag: ASEA, Electrolux, Ericsson, Saab-Scania, SKF, Stora. I slutet av 1900-talet stod dessa företag för cirka 40 procent av det svenska exportvärdet. Wallenbergarna behöver nödvändigtvis inte ha stora aktieinnehav i dessa bolag, men tack vare systemet med aktier med olika röstvärde sitter de oftast med röstmajoriteten.

För den brittiska tidskriften The Economist är familjen Wallenberg enastående bland Europas industridynastier, med sina fem generationer av ytterst framgångsrika företagare. Enligt familjehistorikern David Bartal rör det sig om en familj av japanskt snitt, Europas mäktigaste i sitt slag, diskretare än Agnelli och rikare än Rothschild. Lägger man samman försäljningssiffrorna för företagen i Wallenberggruppen under slutet av nittonhundratalet får man en summa som överstiger nittio miljarder dollar om året, det är mer än British Petroleum, IBM och General Electric kan visa upp. Men letar man efter ”Wallenberg AB” blir man besviken. Diskretionen främst.

Det finns ytterst få finansfamiljer som kontrollerar företag med lika många anställda som det totala antalet anställda i de företag som Wallenbergs kontrollerar. Inte heller finns det lika många som kontrollerar ett så stort sammanlagt kapital som familjen Wallenberg gör. Däremot är de enskilda
familjemedlemmarna sällan med på listningar av Sveriges rikaste.

Wallenberg är utan konkurrens Sveriges mäktigaste finansfamilj. Makten utgår främst från en mycket stor stiftelse, K & A Wallenbergs stiftelse, plus ett par mindre. Stiftelserna kontrollerar också Sveriges viktigaste och äldsta investmentbolag, AB Investor. Via Investor kontrollerar dessutom familjen Wallenberg ett stort private equitybolag i Sverige, EQT. EQT är det största av de svenska riskkapitalbolagen och betydligt större än konkurrenter som Altor, Nordic, IK Invest och Segulah. Investor har dessutom ett eget internt riskkapitalbolag, Investor Growth Capital (IGC).

De olika Wallenbergstiftelsernas förmögenhet förvaltas till stor del av ett bolag skapat för ändamålet, Foundation Asset Management (FAM). Stiftelserna är dominerande och kontrollerande aktieägare i SKF och Stora Enso (kontrollerat tillsammans med finska staten) vid sidan av innehavet i Investor. Andra större aktieposter är Bergvik Skog, Saab och SAS samt en mindre men viktig post i SEB.

Investor å sin sida har ett dominerande och/eller kontrollerande ägarintresse i ABB, Astra Zeneca, Atlas Copco, Ericsson (kontrollerat ihop med Handelsbanken), Electrolux, Husqvarna, Saab och SEB. Andra bolag som kontrolleras helt eller delvis via Investor är Aleris, Caridian BCT, Gambro, Grand Hotel, Kunskapsskolan, Lindorff, Mölnlycke Health Care, Novare och Swedish Orphan Biovitrum.

Via IGC har man dominerande intressen i en mängd företag inom IT, telekom, läkemedel och medicinteknik. EQT har för sin del dominerande intressen i en stor mängd företag där det allra största är städ- och serviceföretaget ISS. Flera av företagen är samma företag som Investor och IGC har intressen i.

Total finns det omkring 1 miljon anställda inom de företag som familjen Wallenberg helt eller delvis kontrollerar. Det är långt fler än vad någon annan svensk eller nordisk finansfamilj kommer upp i. Faktiskt dubbelt så många som tvåan, familjen Philip-Sörensen. Familjen Wallenberg är ganska säkert också en av världens mäktigaste finansfamiljer.

Sin dominerande roll i svensk näringsliv fick man efter första världskriget och man stärktes mycket under 1920-talets och 1930-talets finanskriser. Därefter tycks familjen allteftersom och succesivt ha ökat sin makt allt mer, delvis med hjälp av sin bank, Först Stockholms Enskilda Bank, sedan SEB.

Innan familjen Wallenberg blev så totalt dominerande som man är idag har Sverige faktiskt haft liknande familjer. Andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet dominerade familjen Ekman nästan lika kraftigt. Speciellt om man tar i beaktande deras centrala roll i Göteborgskapitalet och dess bank Skandinaviska Kredit, senare Skandinaviska Banken och SEB. Wallenberg har över tid också gift in sig i andra finansfamiljer, eller så ha de gift in sig i Wallenberg. Även med en del rika godsägarfamiljer har Wallenberg över tid knutit täta band. Bland de förstnämnda kan nämnas Söderberg, Wehtje och Sachs, bland de senare Gyllenkrok, von Essen, af Ugglas.

Att som familjen Wallenberg kontrollera en finansgrupp med hjälp av en stiftelse är inget ovanligt. Även finansfamiljerna Söderberg, Ax:son Johnson och Kamprad gör detta för att ta några svenska exempel. De flesta danska finansfamlijer gör på det viset och internationellt är ju familjen Ford ett känt exempel. Det är alltså mycket vanligt att placera familjeförmögenheten i en eller flera stiftelser och sen utöva makten via dem.

Familjen Wallenberg saknar motstycke i den internationella västliga finansvärlden. Det finns ingen annan familj som tillhört de mäktigaste ekonomiska makthavarna i så många generationer som familjen Wallenberg.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram